15 Stoklar

15 Stoklar

15 Stoklar Hesap Grubu işletmenin üretiminde kullanmak, satmak veya tüketmek amacı ile elinde bulundurduğu varlıklardır. Bunlar: ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, yan ürün ve hurda durumundaki ürün gibi bir yıldan az bir sürede kullanılacak veya bir

139 Diğer Şüpheli Alacaklar Karşılığı Hesabı

139 Diğer Şüpheli Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)

139 Diğer Şüpheli Alacaklar Karşılığı Hesabı: diğer şüpheli alacakların tahsil edilememe ihtimalinde artış olması durumunda muhasebenin ihtiyatlılık kavramı gereğince ayrılan karşılıkların kaydedildiği hesaptır. Bu hesap aktif düzenleyici pasif karakterlidir, yani bilançonun aktif kısmında bulunmasına karşın alacaklı çalışır ve alacak kalanı

138 Diğer Şüpheli Alacaklar Hesabı

138 Diğer Şüpheli Alacaklar Hesabı

138 Diğer şüpheli alacaklar hesabı, diğer alacaklar hesap grubunda yer alan senetli veya senetsiz alacaklardan birinin alacağının şüpheli duruma düşmesi durumunda kullanılacak bir hesaptır. 138 Diğer Şüpheli Alacaklar Hesabının İşleyişi 136. Diğer Alacaklar Hesabı , bünyesinde bulunan aşağıdaki alacaklar şüpheli

137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-)

137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-)

137 Diğer alacak senetleri reeskontu hesabı, diğer alacaklar grubunda belirtilen senetli alacakların tasarruf değerleri ile değerlenmesini sağlamak amacı ile alacak senetleri için ayrılmış olan reeskont tutarlarının kaydedildiği hesaptır. Hatırlamak gerekirse, senetli alacalar içerisinde, 136 hesabında aşağıdaki nitelikteki alacaklar kaydedilmekteydi. Hatır

136 diğer çeşitli alacaklar hesabı

136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı

136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı 136 Diğer çeşitli alacaklar hesabı, diğer alacak hesap grubu içerisinde daha önceki açıklamaları yapılan diğer alacak hesaplarının, sayılan özellikleri içine alınamayan işletme alacaklarının veyahut da ayrı bir hesapta izlenmesi gerekli olmayacak kadar küçük tutarlı alacakların

135 Personelden Alacaklar Hesabı

135 Personelden Alacaklar Hesabı

135 Personelden alacaklar hesabı, işletmenin personel ve işçilerinden olan senetli veya senetsiz alacaklarının kaydedildiği hesaptır. Bu alacaklara örnek vermek gerekirse: işletmeden kredi alma, personelin işletmenin sosyal tesislerinden faydalanması, personelin mali sorumluluğunda açık vermesi (kasa noksanı, stok açığı vb.). Ancak, işletmenin

133 Bağlı Ortaklıklardan alacaklar Hesabı

133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar

133 bağlı ortaklıklardan alacaklar hesabı, İşletmenin esas faaliyetini ilgilendiren mali özellikteki işlemleri dışında sebeplerle ortaya çıkan, bağlı ortaklıklarından alacaklı olduğu senetli veya senetsiz alacak tutarlarının kaydedildiği hesaptır. Bağlı ortak; işletmenin %50 – %100 arasında hissesine sahip olan işletmeleri kapsamaktadır. Özetle,

132 İştiraklerden Alacaklar Hesabı

132 İştiraklerden Alacaklar Hesabı

132 İştiraklerden alacaklar hesabı, İşletmenin esas faaliyetini ilgilendiren mali özellikteki işlemleri dışında sebeplerle ortaya çıkan, iştiraklerinden alacaklı olduğu senetli veya senetsiz alacak tutarlarının kaydedildiği hesaptır. İştirak; işletmenin %10 – %50 arasında hissesine sahip olan işletmeleri kapsamaktadır. Özetle, 132 hesap kodunda,

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı, işletmenin esas faaliyetini ilgilendiren konular dışında örneğin ödünç verme vs gibi sebeplerle ortaya çıkan, ortaklarından alacaklı olduğu senetli veya senetsiz alacak tutarlarının kaydedildiği hesaptır. Bu hesap, bir yıl içerisinde tahsil işlemi yapılacak herhangi bir ticari sebebe

13 Diğer Alacaklar

13 Diğer Alacaklar Hesap Grubu, bir yıl içerisinde tahsil işlemi yapılacak herhangi bir ticari sebebe dayanmayan senetli veya senetsiz alacakların kaydedildiği hesap grubudur. 13. Diğer Alacaklar Grubu içerisinde aşağıdaki hesaplar yer almaktadır. 131-Ortaklardan Alacaklar 132-İştiraklerden Alacaklar  133-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar  135-