157 diğer stoklar

157 Diğer Stoklar

157 Diğer Stoklar Hesabı: 15 hesap grubunda bulunan ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamuller ve ticari mallar hesap kalemlerinin konusuna girmeyen, değeri düşen, artık, hurda, yoldaki, komisyoncudaki, kusurlu gibi stokların takip edildiği stok hesap kalemidir. 157 Diğer Stoklar Hesabının

153 ticari mallar hesabı

153 Ticari Mallar Hesabı

153 Ticari Mallar Hesabı, işletmelerin satmak amacı ile aldığı ve üzerinde hiçbir değişiklik yapmadan sattığı malların kaydedildiği hesaptır. Ticari mallar mamullerden farklıdır çünkü üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup alındığı gibi satılmaktadır. 153 Ticari Mallar Hesabı İşleyişi Ticari mallar hesabı

152 Mamuller Hesabı

152 Mamuller Hesabı

152 mamuller hesabı, imalat işletmeleri tarafından satmaya hazır duruma getirilen ve satmak amacı ile üretilmiş olan mamullerin takip edildiği hesaptır. 152 Mamuller Hesabı İşleyişi Maliyet bedeliyle kayda alınırlar. Üretimi tamamlanmış olan mamuller, “151 Yarı Mamuller” hesabı alacağına karşılık “152. Mamuller”

151 Yarı Mamüller Hesabı

151 Yarı Mamüller Hesabı

151 Yarı Mamüller Hesabı, henüz tamamlanmamış mamullerin izlendiği hesaptır. Yarı mamuller, nitelik olarak, üretimle ile ilgili olan direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve genel üretim giderlerinden belli oranlarda pay almış üretim aşamasındaki mamullerdir. 151 Yarı Mamüller Hesabı İşleyişi

150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı

150 İlk Madde ve Malzeme

150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı,işletmenin üretim yapmak veya başka faaliyetlerde kullanmak üzere elinde bulundurduğu hammadde, yardımcı malzeme, işletme malzemesi, ambalaj malzemesi ve diğer malzemelerin takip edildiği hesaptır. İlk madde ve malzemeler nelerdir? Hammadde Üzerinde ilk kez değişim işlemleri uygulanacak

15 Stoklar

15 Stoklar

15 Stoklar Hesap Grubu işletmenin üretiminde kullanmak, satmak veya tüketmek amacı ile elinde bulundurduğu varlıklardır. Bunlar: ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, yan ürün ve hurda durumundaki ürün gibi bir yıldan az bir sürede kullanılacak veya bir

139 Diğer Şüpheli Alacaklar Karşılığı Hesabı

139 Diğer Şüpheli Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)

139 Diğer Şüpheli Alacaklar Karşılığı Hesabı: diğer şüpheli alacakların tahsil edilememe ihtimalinde artış olması durumunda muhasebenin ihtiyatlılık kavramı gereğince ayrılan karşılıkların kaydedildiği hesaptır. Bu hesap aktif düzenleyici pasif karakterlidir, yani bilançonun aktif kısmında bulunmasına karşın alacaklı çalışır ve alacak kalanı

138 Diğer Şüpheli Alacaklar Hesabı

138 Diğer Şüpheli Alacaklar Hesabı

138 Diğer şüpheli alacaklar hesabı, diğer alacaklar hesap grubunda yer alan senetli veya senetsiz alacaklardan birinin alacağının şüpheli duruma düşmesi durumunda kullanılacak bir hesaptır. 138 Diğer Şüpheli Alacaklar Hesabının İşleyişi 136. Diğer Alacaklar Hesabı , bünyesinde bulunan aşağıdaki alacaklar şüpheli

137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-)

137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-)

137 Diğer alacak senetleri reeskontu hesabı, diğer alacaklar grubunda belirtilen senetli alacakların tasarruf değerleri ile değerlenmesini sağlamak amacı ile alacak senetleri için ayrılmış olan reeskont tutarlarının kaydedildiği hesaptır. Hatırlamak gerekirse, senetli alacalar içerisinde, 136 hesabında aşağıdaki nitelikteki alacaklar kaydedilmekteydi. Hatır

136 diğer çeşitli alacaklar hesabı

136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı

136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı 136 Diğer çeşitli alacaklar hesabı, diğer alacak hesap grubu içerisinde daha önceki açıklamaları yapılan diğer alacak hesaplarının, sayılan özellikleri içine alınamayan işletme alacaklarının veyahut da ayrı bir hesapta izlenmesi gerekli olmayacak kadar küçük tutarlı alacakların