file illustration file illustration
file illustrationfile illustrationfile illustrationfile illustrationgirl illustration

Mali Tablolar Analizi

Analiz Teknikleri ile İlgili Konu Anlatımı ve Soru Çözümleri

Likidite Oranları

İşletmelerin, kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü gösteren oran analizleridir.

fun fact 2

İşletmenin vadesi bir senenin altında olan borçlarını, dönen varlıkları ile karşılama gücünü göstermektedir.

fun fact 4

İşletmenin, kısa vadeli borçlarını stokların etkisi olmadan ödeme gücünü göstermektedir.

rc5

Nakit Oranı, firmanın satış yapamadığı ve ticari alacaklarını tahsil edemediği durumda oluşabilecek kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü göstermektedir.

pencil

Nakit veya likiditesi yüksek varlıklarının tamamı ile kısa vadeli borçlarını ödemesi durumunda, geriye kalan kısa vadeli borçları için ne kadar stok satması gerektiğini göstermektedir.

Mali Yapı Oranları

İşletmelerin, tüm finansal yükümlülüklerini karşılama gücünü gösteren oran analizleridir.

Duplicate

Varlıkların yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini göstermektedir.

Briefcase

İşletmenin, öz kaynaklarının yüzde kaçı ile borçlarını ödeyebileceğini göstermektedir.

rc2

İşletmelerin, finansman ihtiyaçları ne oranda kendi öz varlığıyla ya da borçlanma ile karşılandığını göstermektedir.

pencil

İşletmenin elde etmiş olduğu kar ile faiz giderlerini kaç defa ödeyebileceğini göstermektedir.

fun fact 4

İşletmenin elde etmiş olduğu karın, ne kadarını işletme sermayesini arttırmakta kullandığını gösteren bir orandır.

cloud1

İşletmenin kısa vadeli yabancı kaynaklarının, Aktif/Pasif toplam içindeki payını göstermektedir.