1. Anasayfa
 2. Mali Tablolar Analizi
 3. Faiz Karşılama Oranı

Faiz Karşılama Oranı

faiz karşılama oranı

Faiz karşılama oranı, işletmelerin faiz ödemelerini kaldırabilme gücünü göstermektedir.

Bu oran, işletmenin elde etmiş olduğu kar ile faiz giderlerini kaç defa ödeyebileceğini göstermektedir.

Ayrıca, oranın yüksek çıkması işletme açısından olumlu bir durum olup, işletmenin faiz ödemesi karşısında sağlam bir finansal yapısının olduğunu gösterir.

Öte yandan, bu oranın hesabında hem uzun vadeli hem kısa vadeli borçlanma faizleri de bulunmaktadır.

Yazımızda, mali analiz açısından önemli kavramlar olan, FAVÖK ve FVÖK kavramlarını da ele alacağız.

Faiz Karşılama Oranı Nasıl Hesaplanır ?

Bu oranı aşağıdaki formüllerle hesaplanır.

 • Faiz ve Vergi Önc. Kâr (FVÖK) / Finansman Gideri ya da
 • Dönem Kârı + Finansman Gid. / Finansman Gider

Konuya geçmeden önce ” Faiz, ve Vergi Öncesi Kar (FVÖK)” , ” Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK)” Kavramlarının ne olduğunu örnek gelir tablosu üzerinden hatırlayalım.

A. Brüt Satışlar500.000
B. Satış İndirimleri (-) 1.000
C. Net Satışlar499.000
D. Satışların Maliyeti (-)300.000
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI199.000
E. Faaliyet Giderleri (-)
(Ar-ge, Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri ve Genel Yönetim Giderleri)
(Bu kısımda Ar-Ge, PSD ve GY giderleri içerisinde 15.000 TL Amortisman gideri olsun)
80.000
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 119.000
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 1.000
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 2.000
H. Finansman Giderleri (-) 10.000
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 108.000
I- Olağandışı Gelir ve Karlar 3.000
J- Olağandışı Gider ve Zararlar 1.000
DÖNEM KARI VEYA ZARARI (Vergi Öncesi Kar) 110.000
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK
KARŞILIKLARI (-)
22.000
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 88.000
 • FVÖK = Dönem Net Karı + Vergiler + Faiz Giderleri = 88.000+ 22.000 + 10.000 = 120.000 olarak bulunabilir.
 • FAVÖK =Dönem Net Karı + Vergiler + Faiz Giderleri + Amortismanlar = 88.000+22.000+10.000+ 15.000 = 135.000 olarak bulunur.
 • Ya da FAVÖK = FVÖK + Amortisman gideri de diyebiliriz.

FVÖK ve FAVÖK ayrı kavramlardır. FAVÖK ‘un hesaplanmasında amortismanlar hesaba katılmaz.

Bu şekilde sadece işletmenin, demirbaş makina teçhizat vb. etkisi olmadan faaliyet karı bulunmuş olur.

Özetle, FVÖK ile Faiz karşılama oranı bulunurken, daha sonra firma değeri hesaplama işlemlerinde FAVÖK kavramını da kullanacağız.

F.K.O Örnek Soru ve Çözümü

X işletmesinin Gelir Tablosu yukarıdaki gibidir, faiz karşılama oranını hesaplayınız.

 • Faiz ve Vergi Önc. Kâr (FVÖK) / Finansman Gideri (Formül1)
 • 88.000+22.000+10.000 / 10.000 = 12 yada
 • Dönem Kârı + Finansman Gid. / Finansman Gider (Formül 2)
 • 110.000 + 10.000 / 10.000 = 12 olarak bulunabilir.

Bu durumda işletme, Faiz ve vergi öncesi karı ile kısa ve uzun vadeli faiz borçlarını 12 defa ödeyebilecek mali güce sahiptir diyebilir.

Ayrıca, oranın yüksek çıkması, işletmenin yeni finansman bulmasında zorlanmayacağı hem de finansman yapısı ile yatırımcılara da güven vereceği anlamına da gelebilir.

Yazımızda faiz karşılama oranını örnek bir gelir tablosu üzerinden anlatmış bulunuyoruz. finansal tablolar analizi ile ilgili daha fazla bilgi almak için diğer yazılarımızı da inceleyebilirsiniz.

Borç-Özkaynak Oranı

“Borç / Özkaynak Oranı Hesaplama ve Yorumlama”

Rastgele Gönderiler