1. Anasayfa
 2. Mali Tablolar Analizi
 3. Kısa Vadeli Borç Oranı

Kısa Vadeli Borç Oranı

Kısa Vadeli Borç Oranı

Kısa Vadeli Borç Oranı, işletmenin kısa vadeli yabancı kaynaklarının, Aktif/Pasif toplam içindeki payını göstermektedir.

Ayrıca, bu oran, “Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların Toplam Kaynaklara Oranı” olarak da adlandırılmaktadır.

İşletmeler, kredi kuruluşlarından daha fazla finansman sağlayabilmek amacıyla uzun vadeli kredileri tercih ederler.

Çünkü, vadesi yaklaşan borçların fazla olması, kredilerin geri ödenebilmesi açısından risk teşkil etmektedir.

Yapacağımız hesaplama ile, işletmenin 1 yıl ve daha kısa sürede olan borçlarının Aktif /Pasif toplamın ne kadarını oluşturduğunu tespit edebiliriz.

Bu günkü yazımızda da “Kısa Vadeli Borç Oranı” hesaplaması ve yorumlanması ile ilgili bilgileri ele alacağız.

Kısa Vadeli Borç Oranı Nasıl Hesaplanır?

Kısa Vadeli Borç Oranı, Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar / Aktif (Pasif) Toplam formülü ile hesaplanır.

 • Bu oran, işletmenin kısa vadeli borçların aktif toplam içerisindeki payının tespit edilmesi amacıyla hesaplanmaktadır.
 • Kısa vadeli borç oranının, ideal olarak 0,3 oranına yakın olması beklenir.
 • Ancak, daha önce de belirttiğimiz gibi ideal oranlar, duruma, ülkeye ve sektöre göre değişiklik gösterebilmektedir.
 • Oranın yükselmesi, işletmenin likidite sıkıntısı yaşama riskini arttırmaktadır.
 • Düşük çıkması ise firmanın daha çok uzun vadeli finansmanı tercih ettiğini göstermektedir.
 • Ancak, oranın çok düşük çıkması da diğer bir açıdan, işletmenin faiz maliyetlerinin yükselmesi anlamına da gelmektedir.
 • Çünkü, uzun vadeli kredilerin faiz oranları da yükselmektedir.
 • Öte yanan, enflasyonist ortam içerisinde fiyat artışının maliyeti, borçlanma maliyetini geçmesi durumunda, uzun vadeli kredileri firma açısından daha cazip hale gelmektedir.

Örnek Soru

AKTİF ( VARLIKLAR)165.000PASİF (KAYNAKLAR) 165.000
DÖNEN VARLIKLAR65.000KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR60.000
Hazır Değerler
40.000

Mali Borçlar

20.000
Menkul Kıymetler5.000Ticari Borçlar40.000
Ticari Alacaklar5.000UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR5.000
Stoklar15.000ÖZ KAYNAKLAR 100.000
DURAN VARLIKLAR100.000Ödenmiş Sermaye90.000
Maddi Duran Varlıklar50.000Kar Yedekleri5.000
Maddi Olmayan Duran V.50.000Dönem Net Karı4.500
Olağanüstü Yedekler200
Geçmiş yıl Zararları (-)300

Soru: Yukarıdaki bilanço üzerinden mali yapı oran analizlerini, Cari oran ve Asit Test Oranını hesaplayınız.

Kısa Vadeli Borç Oranı : Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar / Aktif (Pasif) Toplam ( İdeal Oran :0,3 )

 • 60.000 / 165.000 = 0,36
 • Oranın, 0,36 olması, firmanın kısa vadeli borçlarının, toplam aktiflerinin %36 sını oluşturduğunu göstermektedir.
 • Firmanın risk durumu açısından, oranın ideal oran olan 0,30 ya yakın olması, borçların ödenememesi riskinin kabul edilebilir bir düzeyde olduğu sonucuna varabiliriz.
 • Ayrıca, firmanın daha çok uzun vadeli finansmanı tercih ettiği yorumunu da yapabiliriz.

Oto Finansman Oranı : Kar Yedekleri – Geçmiş Yıl Zararları / Ödenmiş Sermaye

 • 5.200 – 300 / 90.000 =0,05
 • Oranın, 0,05 olması işletmenin kendi iç kaynakları ile ödenmiş sermayesinin yüzde 5 i kadar bir büyüme elde edebileceğini göstermektedir.
 • İşletmenin, içsel büyüme düzeyini arttırabilmesi için, daha fazla karın dağıtılmayıp işletmede bırakması gerekir diyebiliriz.

Finansman Oranı : SERMAYE / K.V.Y.K+U.V.Y.K ( ideal Oran 1 ve üzeri )

 • 100.000 / 60.000 + 5.000 = 1,53
 • Oranın, 1.53 olarak bulunması işletmenin sermayesi ile tüm kısa ve uzun vadeli borçlarını 1,53 defa ödeyebileceğini gösterir.
 • Ayrıca, işletmenin sermayesinin tüm borçlarının 1,53 katı olduğu görülmektedir.
 • İşletmenin, sermaye yapısı kredi kuruluşları nezdinde olumlu olarak değerlendirilebilir.

Kaldıraç Oranı: K.V.Y.K+U.V.Y.K / AKTİF (PASİF) TOPLAM ( İdeal oran % 50 den az )

 • 60.000+5.000 / 165.000 = 0,39
 • İşletme varlıklarının % 39′ unun yabancı kaynaklarla karşılandığı yorumunu yapabiliriz.
 • İşletmenin, borçlarını ödememe riski kabul edilebilir düzeyde diyebiliriz.

Borç- Öz kaynak Oranı : K.V.Y.K+U.V.Y.K / SERMAYE ( ideal Oran : 1)

 • 60.000 + 5.000 / 100.000 = 0,65
 • İşletme, sermayesinin tümü ile kısa ve uzun vadeli borçlarının tamamını ödeyebilme gücüne sahiptir diyebiliriz.
 • Ayrıca, işletmenin borç ödeme riskinin sermaye açısından düşük olduğunu söyleyebiliriz.
Otofinansman oranı

“Otofinansman Oranı Nasıl Hesaplanır”

Rastgele Gönderiler