1. Anasayfa
 2. Mali Tablolar Analizi
 3. Otofinansman Oranı

Otofinansman Oranı

Otofinansman oranı

Otofinansman oranı , işletmenin elde etmiş olduğu karın, ne kadarını işletme sermayesini arttırmakta kullandığını gösteren bir orandır.

Diğer bir ifade ile, işletmenin kendi kendini ne oranda finanse ettiğini göstermektedir.

İşletmelerin, oto finansman ile sermayelerini arttırmaları, dağıtmadığı karların sermayeye eklenmesi ile gerçekleşmektedir.

Bu oran hesaplanırken ayrıca, geçmiş yıl zararları dağıtılmayan kardan çıkarılmalıdır.

Otofinansman oranı hesaplaması ve yorumlanması ile ilgili bilgileri bu günkü yazımızda bulabilirsiniz.

Otofinansman Oranı Nasıl Hesaplanır?

Otofinansman Oranı, Kar Yedekleri – Geçmiş Yıl Zararları / Ödenmiş Sermaye formülü ile hesaplanır.

Bu oran, işletmenin kendi kaynakları ile büyüyebilme gücünü tespit edebilmek amacıyla hesaplanmaktadır.

Öncelikle, oto finansman oranı içerisindeki kavramları tanıyalım.

Kar Yedekleri,

 • İşletmenin olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere ya da sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla dağıtmayıp işletmede bıraktıkları karlardır.
 • Bu yedekler, şirket ana sözleşmesi hükümlerince veya yasal düzenlemelerce zorunlu kılınan, ya da şirket kararı ile işletmede bırakılabilir.
 • Bu yedekleri hesap planında, aşağıdaki hesaplarda izlenerek kardan ayrılan tutarlar oluşturmaktadır.
 • 540. Yasal Yedekler, Türk Ticaret Kanunu Hükümlerince ayrılan yedeklerdir.
 • 541.Statü Yedekleri, Şirket ana sözleşmeleri gereği ayrılan yedeklerdir.
 • 542. Olağanüstü Yedekler, Şirket Genel Kurul kararı ile ayrılan yedeklerdir.
 • 548. Diğer Kar Yedekleri,
 • 549. Özel Fonlar, çoğunlukla yenileme amacıyla satılan sabit kıymetlerin karlarından oluşur.

Ödenmiş Sermaye ,

 • İşletmelerde ortaklar tarafından taahhüt edilmiş ve ödenmiş olan sermayeyi ifade eder, 500. Ödenmiş Sermaye hesabında izlenir.

Geçmiş Yıl Zararları,

 • İşletmenin, önceki hesap dönemlerinde söz konusu olan zararları ifade eder.

Örnek Soru

AKTİF ( VARLIKLAR)134.800PASİF (KAYNAKLAR) 134.800
DÖNEN VARLIKLAR54.800KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR48.000
Hazır Değerler
24.800

Mali Borçlar

20.000
Menkul Kıymetler5.000Ticari Borçlar28.000
Ticari Alacaklar5.000UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR5.000
Stoklar20.000ÖZ KAYNAKLAR 81.800
DURAN VARLIKLAR80.000Ödenmiş Sermaye76.00
Maddi Duran Varlıklar50.000Kar Yedekleri5.000
Maddi Olmayan Duran V.30.000Dönem Net Karı500
Olağanüstü Yedekler100
Geçmiş yıl Zararları (-)200

Soru: Yukarıdaki bilanço üzerinden mali yapı oran analizlerini yapınız.

Oto Finansman Oranı : Kar Yedekleri – Geçmiş Yıl Zararları / Ödenmiş Sermaye

 • 5.000 – 500 / 76.000 = 0,05
 • Oranın, 0,05 olması işletmenin kendi iç kaynakları ile sermayesinin yüzde 5 (0,05)’i kadar bir finansman sağlayabildiğini göstermektedir.
 • Ayrıca, Oto finansman işletmenin sermaye büyümesi için maliyetsiz bir yöntemdir.
 • Çünkü, işletme bu büyüme için faiz vb. gibi maliyetlere katlanmamaktadır.
 • Bu şekilde, işletmenin içsel büyümesini arttırması için daha fazla karın dağıtılmayıp işletmede bırakılması gerekir diyebiliriz.

Şimdi de bilgilerimizi tekrar etmek amacıyla diğer mali yapı oranlarını hesaplayalım,

Ancak unutmayalım ki ideal oranlar sektörden sektöre ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilmektedir.

Aşağıdaki bağlantıdan çeşitli sektör verilerine ulaşabilirsiniz.

Finansman Oranı : SERMAYE / K.V.Y.K+U.V.Y.K ( ideal Oran 1 ve üzeri )

 • 81.800 / 48.000+5.000 = 1,54
 • Oranın, 1.54 olarak bulunması işletmenin sermayesi ile tüm kısa ve uzun vadeli borçlarını 1,54 defa ödeyebileceğini gösterir.
 • Bu şekilde, işletmenin sermayesi tüm borçlarının 1,54 katı olduğu görülmektedir.
 • İşletmenin, sermaye yapısı kredibilite açısından olumlu olarak değerlendirilebilir.

Kaldıraç Oranı: K.V.Y.K+U.V.Y.K / AKTİF (PASİF) TOPLAM ( İdeal oran % 50 den az )

 • 48.000+5.000 / 134.800 = 0,39
 • İşletme varlıklarının % 39′ unun yabancı kaynaklarla karşılandığı sonucuna varabiliriz.
 • İşletmenin, borçlarını ödememe riski kabul edilebilir düzeydedir.

Borç- Öz kaynak Oranı : K.V.Y.K+U.V.Y.K / SERMAYE ( ideal Oran : 1)

 • 48.000+5.000 / 81.800 = 0,64
 • Oranın, 1 den küçük olması, daha çok işletmenin ve ortaklarının sağladığı kaynaklar ile yatırımların karşılandığını göstermektedir.
 • İşletme, sermayesinin tümü ile kısa ve uzun vadeli borçlarının tamamını ödeyebilme gücüne sahiptir diyebiliriz.
 • Böylelikle, işletmenin borç ödeme riskinin sermaye açısından düşük olduğu yorumu yapılabilir.
faiz karşılama oranı

““Faiz Karşılama Oranı Nasıl Hesaplanır?”

Rastgele Gönderiler