1. Anasayfa
 2. Mali Tablolar Analizi
 3. Finansman Oranı

Finansman Oranı

finansman oranı

Finansman oranı hesaplaması ve yorumlanması ile ilgili bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

Finansman oranı mali tablolar analizinde, mali yapı oranları alt başlığının içerisinde yer almaktadır.

Mali yapı oranları ile firmaların kısa ve uzun vadeli borçlarının, sermayeleri veya aktif büyüklükleri ile ilişkilendirerek analiz yapılmaktadır.

Şimdi finansman oranını ayrıntıları ile ele alalım,

Finansman Oranı

 • SERMAYE / K.V.Y.K+U.V.Y.K
 • İşletmenin borç ve yabancı kaynak dengesini analiz eden finansman oranı, öz kaynaklarının yüzde kaçı ile ile borçlarını ödeyebileceğini gösterir.
 • Finansman oranının 1 ve üzerinde olması beklenir.
 • Oranın 1′ in altında olması, işletmenin tüm sermayesi kullanılsa dahi borçların tümünün ödeyemeyeceğini gösterir.
 • Oran azaldıkça, kredi kuruluşları tarafından verilebilecek borçların faiz maliyetlerinin artmasına veya fon ihtiyaçlarını karşılamada yeni kredilere ulaşılmasının zorlaşmasına neden olacaktır.
 • Finansman oranı, işletmelerin mali yönetimlerindeki bağımsızlığın önemli bir ölçütüdür. Oran düştükçe işletmeler borçlarına daha fazla bağımlı bir mali politika izleyeceklerdir.
 • Diğer oran analizi konularında da değindiğimiz gibi, ideal aralıklar ülkeden ülkeye, sektörden sektöre değişiklik gösterebilmektedir.
 • Aşağıda Merkez Bankası verileri ışığında sektörlere göre oran analizlerini hesaplayıp inceleyebilirsiniz.

Örnek Soru

AKTİF ( VARLIKLAR)123.000
PASİF (KAYNAKLAR)
 

123.000

DÖNEN VARLIKLAR
58.000
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

42.000
Hazır Değerler
40.000

Mali Borçlar

24.000
Menkul Kıymetler
5.000

Ticari Borçlar
18.000
Ticari Alacaklar5.000
Stoklar
8.000
DURAN VARLIKLAR65.000UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
5.000

Maddi Duran Varlıklar

40.000
ÖZ KAYNAKLAR 
76.000
Maddi Olmayan Duran V.25.000
Ödenmiş Sermaye

76.000
 • Finansman Oranı : SERMAYE / K.V.Y.K+U.V.Y.K ( ideal Oran 1 ve üzeri )
 • 76.000 / 42.000+5.000 =1.61
 • Oranın, 1.61 olarak bulunması işletmenin sermayesi ile tüm kısa ve uzun vadeli borçlarını 1,61 defa ödeyebileceğini gösterir.
 • Yani, işletmenin sermayesi tüm borçlarının 1,61 katıdır.
 • İşletmenin, sermaye yapısı kredi kuruluşları nezdinde olumlu olarak değerlendirilebilir.
 • Kaldıraç Oranı: K.V.Y.K+U.V.Y.K / AKTİF (PASİF) TOPLAM ( İdeal oran % 50 den az )
 • 42.000+5.000 / 123.000 = 0,38
 • İşletme varlıklarının % 38′ inin yabancı kaynaklarla finanse edilmekte olduğunu söyleyebiliriz.
 • Firmanın borçlarını ödeyebilme konusunda yeterli oranda sermayesi olduğu söylenebilir.
 • İşletmenin, borçlarını ödememe riski kabul edilebilir düzeydedir.

Likidite oranlarına bakacak olursak,

 • Cari Oran : Dönen Varlıklar / K.V.Y.K ( İdeal Oran : 1.5 – 2 )
 • 58.000 / 42.000 = 1,38
 • İşletme, dönen varlıkları ile kısa vadeli borçlarını 1,38 defa ödeyebilmektedir.
 • İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme riskinin ideal aralık olan 1,5-2 bandından biraz düşük olması; az da olsa dönen varlıklar ile, kısa vadeli borçları ödemede likidite sıkıntısı olabileceğini göstermektedir.
 • Net Çalışma Sermayesi : Dönen Varlıklar – K.V.Y.K ( Pozitif olmalıdır )
 • 58.000 – 42.000 = 16.000
 • İşletmenin net çalışma sermayesinin pozitif olması kısa vadeli borç ödeme açısından olumludur.
 • İşletme, dönen varlıkları ile tüm kısa vadeli borçlarını ödediği durumda geriye 16.000 TL dönen varlık kalmaktadır.
 • Asit- Test Oranı : Dönen Varlıklar – Stoklar / K.V.Y.K ( İdeal oran : 1 ve üzeri )
 • 58.000 – 8.000 / 42.000 = 1,19
 • Asit test oranın 1 ve üzeri çıkması, işletmenin satışları durması durumunda dahi stoklar harici dönen varlıkları ile kısa vadeli borçlarını 1,19 defa ödeyebileceğini göstermektedir.
 • 1 üzerinde olan Asit- Test Oranı olumlu olarak kabul edilebilir.
 • İşletme stoklara bağımlı değildir.
 • Nakit Oranı : Hazır Değerler / K.V.Y.K ( ideal Oran : 0,2 ile 1 arasındadır. )
 • 40.000 / 42.000 = 0,95
 • Nakit oranı kabul edilebilir aralıktadır.
 • İşletme, sadece elindeki likit varlıklar ile ya da diğer bir ifade ile hazır değerler ile kısa vadeli borçlarının %95 ini ödeyebileceği karşımıza çıkmaktadır.

Rastgele Gönderiler