1. Anasayfa
 2. Mali Tablolar Analizi
 3. Nakit Oranı Hesaplama

Nakit Oranı Hesaplama

nakit oran hesaplama

Nakit oranı hesaplama ve yorumlanması ile ilgili bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

 • Nakit Oranı, Hazır Değerler + Menkul Kıymetler / K.V.Y.K olarak hesaplanmaktadır. (Formül 1)
 • Ancak, bazı kaynaklarda ve sınavlarda nakit oranının “Hazır Değerler / KVYK” olarak hesaplandığını da unutmamak gerekir. (Formül 2)
 • Bu oran, işletmenin, nakit ve benzeri varlıkları ile kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü gösterir.
 • Firmanın satış yapamadığı ve ticari alacaklarını tahsil edemediği durumda oluşabilecek kısa vadeli borçlarını ödeme gücünün değerlendirilmesini sağlar.
 • Stoklar ve ticari alacaklar kalemleri ihmal edilerek sadece nakit ve benzerleri ile ödeme gücünü ölçer.
 • Şimdi nakit oranı hesaplama ve yorumlama aşamalarını inceleyelim

Nakit Oranı Hesaplama

 • Öncelikle, kabul edilebilirlik açısından 0,2 ile 1 arasındaki değerler uygundur.
 • Oranın 1 çıkması; işletmenin, elindeki tüm likite çevirilebilir varlıkları ile tüm borçlarını ödeyebilir olduğunu gösterir.
 • 1’in üzerinde değerler işletmenin elinde atıl dönen varlıkların olduğuna veya varlıkların verimsiz kullanıldığına işaret eder.
 • 0.2 altındaki değerler ise firmanın nakit sıkıntı yaşayabileceğini göstermektedir.
 • Unutulmamalıdır ki, nakit oranı da diğer likidite oranları gibi işletmenin bulunduğu sektör ortalamaları ve ülkenin gelişmişlik düzeyi göz önüne alınarak değerlendirilmelidir.
 • Örneğin, gelişmekte olan ülkelerde, fonların geri ödenme riski daha yüksek olduğu için kısa vadeli borçlar görece daha fazla kullanılmaktadır. Böylelikle, nakit oranının düşük olarak yorumlanmasına neden olmaktadır.

Örnek Soru

 • Ispartalılar Gül Ürünleri Üretim işletmesinin Nakit Oranını hesaplayınız.
AKTİF ( VARLIKLAR) 42.000 PASİF (KAYNAKLAR) 42.000
DÖNEN VARLIKLAR 31.000KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 31.000
Hazır Değerler 4.000Mali Borçlar 16.000
Menkul Kıymetler 3.000Ticari Borçlar 15.000
Ticari Alacaklar 2.000
Stoklar 22.000
DURAN VARLIKLAR 11.000UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.000
Maddi Duran Varlıklar 8.000ÖZ KAYNAKLAR 10.000
Maddi Olmayan Duran V. 3.000Ödenmiş Sermaye 10.000
 • Hazır Değerler + Menkul Kıymetler / K.V.Y.K
 • 4.000+3.000 / 31.000 = 0,22 ( formül 1 e göre hesaplama)
 • Nakit Oranı, ideal olarak 0,2 ile 1 arasında olması istenen bir orandır.
 • Oranın, 0,22 çıkması firmanın elinde bulundurduğu nakit ve benzeri varlıkları ile kısa vadeli borçlarını ödeyebileceğini göstermektedir.
 • Ancak, oran ideal aralık alt sınırı olan 0.2 ye yakın olarak bulunmuştur.
 • Bu nedenle firma ileride bir borç ödeme sıkıntısı yaşamamak için daha fazla borçlanmamalıdır, ya da satışlarını arttırarak elindeki nakit ve benzerlerinin daha yüksek düzeyde tutulmasını sağlayabilir.
 • Formül 2 ye göre hesapladığımızda ise nakit oran, 4.000 / 31.000 = 0,12 olarak bulunur,
 • Bu durumda, firma elindeki nakit ve benzerleri ile kısa vadeli borçlarını ödemede sıkıntıda olduğunu görebiliriz.

Örneğimizi Diğer Oran Analizleri ile Değerlendirecek Olursak,

 • Cari Oran : Dönen Varlıklar/KVYK ( İdeal : 1,5 – 2)
 • 31.000/31.000= 1
 • Firmanın, tüm dönen varlıkları ile tüm kısa vadeli borçlarını ödeme gücüne sahip olduğu şeklinde değerlendirilebilir.
 • Asit Test Oranı: Dönen Varlıklar – Stoklar / K.V.Y.K ( ideal : 1 ve üzeri )
 • 31.000-22.000 / 31.000 = 0,29
 • Firma, Kısa vadeli borçlarını ödemede stoklarına bağımlıdır.
 • Bu bağımlılık düzeyini ölçmek için stok bağımlılık oranına bakacak olursak,
 • Stok Bağımlılık Oranı : K.V.Y.K- ( Hazır Değerler + Menkul Kıymetler) / Stoklar
 • 31.000- (4.000+3.000) / 22.000 =1.09..
 • Yani, firma kısa vadeli borçlarının tamamını ödemede, stoklarına ( %109..) oranında bağlıdır.
 • Bu durumda, firma stoklarının tamamını satsa dahi tüm borçlarını, Hazır değerler+ Menkul kıymetler + Stoklar toplamı (4.0000+3.000+22.000= 29.000 TL) ile kapatamamaktadır.
 • Firmanın olası yapması gerekenler,
 • Bilanço da görüldüğü üzere 2.000 TL’lik ticari alacaklarını tahsil edebilir,
 • Nakit satışlarını da arttırarak elindeki likit varlıkları arttırabilir,
 • Ayrıca, duran varlık satışı yapması ya da kısa vadeli borç yerine uzun vadeli borçlanmaya gitmesi de nakit oranını düşürebilir.

Rastgele Gönderiler