1. Anasayfa
 2. Vergi
 3. Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş

Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş

basit usulden gerçek usule geçiş

Basit usulden gerçek usule geçiş, bu yazımızın konusu.

Hangi durumlarda gerçek usule geçilir, hangi dönem itibariyle geçilecektir, dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir, yazımızda inceleyeceğiz.

Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş Nedenleri

Basit usulden gerçek usule geçiş, aşağıdaki nedenlerden dolayı gerçekleşebilir.

 • Mükellefin, basit usulden kendi talebi üzerin gerçek usule geçmesi,
 • Bulunduğu takvim yılı içerisinde, basit usul hadlerini aşması,
 • Yapılan faaliyetin, bir takım kanuni düzenlemeler ile gerçek usule tabi olacağı yönünde düzenleme yapılması,
 • Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılmasının tespit edilmesi.

Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş Dönemleri

 • Dilekçe ile başvuru yaparak, kendi İsteği üzerine basit usulden gerçek usule geçecek mükelleflerden,
 1. Yeni işe başlayacak olup gerçek usulde vergilendirilmek istemeyenler, işe başlama tarihinden itibaren,
 2. Halen basit usulde faaliyet gösterip, gerçek usule geçmek isteyenler; dilekçede belirttikleri tarih ya da izleyen takvim yılbaşından itibaren,
 • Basit usul olma şartlarını kaybeden mükellefler izleyen takvim yılbaşından itibaren,
 • Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge denetimi nedeniyle gerçek usule geçecekler, bu durumun kendilerine tebliğini takip eden ay başından itibaren gerçek usule geçmeleri zorunludur.

Ara dönemle geçiş yapan mükellefler takip eden takvim yılının mart ayında hem basit usulde hem de gerçek usulde elde ettikleri kazançları gelir vergisi beyannamesinde bildireceklerdir.

Gerçek Usule Geçişte Dikkat edilmesi Gerekenler

 • Geçiş yapan mükellefin yaptığı faaliyet, yazarkasa kullanımını gerektiriyorsa, 30 gün içerisinde yazarkasa (Ödeme kaydedici cihaz başvurusu yapması gerekmektedir.
 • Basit usulde faaliyet gösterilirken kullanılan belgeler, Esnaf ve sanatkarlar odasından iptal ettirilmelidir.
 • Gerçek usulde kullanılmak üzere, fatura, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi gibi belgelerin bastırılması gerekmektedir.
 • Mükelleflerin Vergi Dairesine E tebligat başvurusu yapmaları gerekmektedir.
 • Geçiş yapan mükellefler için verilen beyanname türlerinde de artış olacaktır, bunlar,
 1. Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamesi,
 2. Geçici Vergi Beyannamesi,
 3. Vergi Tevkifatı kapsamında Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, ( Basit Usul Sadece SGK bildirimi için vermekte olup vergi tevkifatı yapmamaktadır.)
 • İşletmede bulunan sabit Kıymetler için amortisman hesaplanmaya başlanacaktır.

Rastgele Gönderiler