1. Anasayfa
 2. SPK
 3. Borsanın Özellikleri

Borsanın Özellikleri

borsanın özellikleri nelerdir

Borsanın özellikleri, borsanın tanımı, kuruluş şartları ve Sermaye Piyasası mevzuatındaki borsaların hukuki mahiyetini bu günkü yazımızda sizlerle paylaşacağız.

Kısaltma: SP (Sermaye Piyasası)

Borsayı en basit haliyle; belirli bir kıymet veya kıymetlerin alım-satımının yapılması ve fiyatının belirlenmesi amacıyla kurulan sistemler veya pazar yerleri olarak tanımlayabiliriz.

Yazımızda, Sermaye Piyasası kapsamında faaliyet gösteren borsaların özelliklerinden bahsedeceğiz.

Sermaye Piyasası mevzuatı açısından baktığımızda ise borsaları;

Sermaye Piyasası içerisinde yer alan araç ve kıymetlerin, SP Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde alınıp satıldığı ve fiyatının belirlendiği sistemler olarak tanımlayabiliriz.

Borsalar, bünyesinde bulunan kıymet ve araçları; güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir biçimde serbest piyasa koşullarında el değişimi yapılmasını sağlamayı amaçlar.

Borsaların özelliklerine geçmeden önce, borsaların ülke ekonomileri için önemine de değinecek olursak;

 • Ülke ekonomileri açısından bir itibar unsuru olması,
 • Fon ihtiyacı olan firmalar ile ellerinde fon fazlası olan tasarruf sahiplerini, bir araya getirerek, reel sektöre katkıda bulunması,
 • Tasarruf sahiplerinin gelir elde etmesini sağlaması,
 • Piyasa risklerinin, borsa aktörleri tarafından paylaşılmasını sağlaması; borsaların ülkeler için ne denli önemli olduğunu ifade etmektedir.

Öncelikle Sermaye Piyasasına tabi borsalarda işlem gören kıymetler veya enstrümanlar hangileridir inceleyelim.

S.P. Kapsamındaki Borsalarda İşlem Gören Kıymetler Nelerdir?

 • Sermaye Piyasası Araçları,
 • Kambiyo Ürünleri,
 • Kıymetli Madenler,
 • Kıymetli Taşlar,
 • Kurulca Uygun Görülen Diğer Sözleşme, Belge ve Kıymetler,

S.P. Kapsamındaki Borsanın Özellikleri

 • Anonim şirket şeklinde kurulurlar,
 • Özel Hukuk Tüzel kişisi olarak kurulurlar.
 • Kurulun uygunluk görüşü üzerine Cumhurbaşkanı tarafından verilen izin ile kurulurlar.
 • Kuruluş izinlerini alan borsalar, SP. Kurulundan izin alarak faaliyetlerine başlarlar.
 • Bünyesinde işlem gören kıymetlerin serbest piyasa şartları altına kolay ve güvenli bir şekilde el değiştirmesini sağlar.
 • Serbest piyasada oluşan fiyatları ilan eder.
 • Kıymetlerin ve s.p. araçların alım satım emirlerinin güvenli bir şekilde gerçekleşmesine olanak tanır.
 • Borsa bünyesinde bulunan s.p araçlarının, borsa kotuna alınması veya kottan çıkarılmasını gerektiren durumları takip eder.
 • Borsa kotuna giriş ve çıkışların bildirimini S.P kuruluna yapar ve Kamuyu aydınlatma bilgilerini sunar.
 • Ayrıca, borsa bünyesinde çalışacak personel kadrolarını, bütçelemeyi kendi esas sözleşmesine göre belirler.

S.P. Kapsamındaki Borsaların Kuruluş Şartları

 • Anonim Şirket şeklinde kurulurlar.
 • Payların tamamı nama yazılı olarak çıkartılır.
 • Payların tamamı nakit karşılığında çıkartılır.
 • Sermayesi Kurul’ca belirlenenden az olamaz.
 • Kurucu ve ortaklar, Kanun ve ilgili düzenlemelerde yer alan hükümlere ve şartlara uygun olmalıdır.

Rastgele Gönderiler