1. Anasayfa
 2. SPK
 3. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

gayrimenkul yatırım ortaklığı

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Gayrimenkul, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, altyapı yatırım hizmetleri, sermaye piyasası araçları, Takasbank para piyasası ve ters repo işlemleri, TL ve yabancı para cinsinden vadeli, vadesiz, katılım hesapları vb. varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla ihraç eden yatırım ortaklıklarıdır.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO)

 • GYO tebliğini esas alır.
 • İki çeşit ortaklık yapısı vardır,
 1. Gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı haklarını işleten GYO’lar.
 2. Altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan hak varlıkları işleten GYO’lar.

GYO Kuruluşuna ve Dönüşümüne ilişkin şartlar

 • Kayıtlı sermayeli anonim şirket olarak kurulmaları ya da kayıtlı sermaye sistemine geçiş için Kurul’a başvurmaları gerekmektedir.
 • Gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı haklarını işleten GYO’larda 30.000.000TL den az,
 • Altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan hak varlıkları işleten GYO’larda 100.000.000 TL az olmaması gerekir.
 • GYO lardan sermayesi, 60.000.000TL ye kadar olanlar %10 oranında, 60.000.000TL den fazla bulunanlar ise 6.000.000TL tutarında kuruluşta nakit olarak sermaye taahhüt etmiş ve ödemiş olması gerekmektedir.
 • Altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan hak varlıkları işletenlerin ise sermayelerinin 10.000.000TL lik kısmı kuruluşta nakit olarak taahhüt edilmiş ve ödenmiş olması gerekmektedir.
 • Dönüşümlerde ise son hesap dönemlerine ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarının kalemlerinde bu tutarlara uyulması gerekmektedir.
 • Kurucu ve mevcut ortakların GYO tebliğindeki şartları sağlamaları gerekmektedir.
 • Genel müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin GYO tebliğindeki şartları taşımaları gerektedir.
 • Genel müdür en geç kuruluş veya dönüşüm başvurularında belirlenmiş ve ticaret sicilinde tescil edilmiş olması gerekmektedir.
 • Portföyde yer alacak varlıkların aktifteki oranı GYO tebliğine uygun olmalıdır.
 • Kuruluşta ayni sermaye yer alacak ise Ana sözleşmede ayni sermaye bölümünde sermaye değerinin tespit edilmiş olması gerekmektedir.
 • Başlangıç sermayesinin %25 inin halka arz edileceği Kurul a taahhüt edilmesi gerekmektedir.
 • Ticaret unvanlarında, “Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı” ibaresinin yer alması gerekmektedir.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Faaliyette Bulunamayacağı Alanlar

 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları,
 • Bankacılık Kanunu kapsamına giren mevduat ve katılım fonu toplamaları,
 • Kredi vermeleri,
 • GYO tebliği dışında ticari, sınai ve zirai faaliyetlerde bulunmaları,
 • Gayrimenkullerin, altyapı hizmetlerinin inşaat işlerini kendileri yapmaları, personel ve ekipman sağlamaları,
 • Otel, hastane, AVM, İş merkezi, ticari park işletmeleri, bu amaçla doğrudan veya dolaylı personel çalıştırmaları,
 • İlişkili taraflara herhangi bir mal ve hizmet karşılığı olmayan borç veya piyasa rayicinden bariz farklı tutarda komisyon veya ödeme yapmaları,
 • Sürekli olarak kısa dönemler arasında gayrimenkul alım satımı yapmaları,
 • Portföy ile ilişkili projeler haricinde, proje geliştirme ve kontrol hizmetleri vermeleri yasaktır.
menkul kıymet yatırım ortaklığı
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Rastgele Gönderiler