1. Anasayfa
 2. SPK
 3. Yatırım Kuruluşları

Yatırım Kuruluşları

yatırım kuruluşları

Sermaye Piyasası Kurumlarının ilk başlığı olan yatırım kuruluşları ve özellikleri yazımızda yer almaktadır.

Yatırım Kuruluşları hangileridir?

 • Aracı kurumlar,
 • Bankalar,
 • Yatırım hizmeti ve faaliyetinde bulunmak üzere kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumlarıdır.

Yatırım Kuruluşları Kuruluş Şartları

 • Anonim ortaklık şeklinde kurulurlar,
 • Paylarının tamamı nama yazılıdır.
 • Payları nakit karşılığında çıkarılır.
 • Sermayeleri, Kurulca belirlenen miktardan az olamaz.
 • Esas sözleşmeleri Sermaye Piyasası Kanunu’na uygun hazırlanmış olması gerekir.
 • Kurucuların Kanunda belirtilen şartları taşıması.
 • Ortaklık yapısı şeffaf ve açık olması.

Faaliyete Başlanmasına İlişkin Şartlar

 • Kuruluş şartlarının devamının sağlanması.
 • Gerekli şartlara sahip bir organizasyon yapısının tesisi.
 • Kuruluş sermayesinin nakden ve tamamen ödenmiş olması.
 • Personellere ilişkin şartların sağlanması.
 • Yöneticiler, kuruculara ilişkin mali güç şartı dışındaki şartları taşımakla birlikte, kurulca belirlenecek tecrübe ve eğitim şartlarını da taşımaları gerekmektedir.
 • Borsada işlem yapacak yatırım kuruluşları, ilgili borsadan işlem yapma yetkisi almaları zorunludur.
 • Faaliyetlerinden dolayı doğabilecek riskleri önlemek ve yatırımcıların hak ve yararını gözetmek amacıyla, iç kontrol birimi ve sistemleri oluşturmakla yükümlüdürler.

Kuruculara İlişkin Şartlar

 • İflas etmiş, Konkordato ilan etmiş veya iflasının ertelenmesine karar verilmiş olmamalıdır.
 • Kurulca faaliyet izni iptal edilmiş bir kuruluşta, bu durumdan sorumlu kişilerden biri olmamalıdır.
 • Sermaye Piyasası Kanunu’nda yazılı suçlardan birinden kesinleşmiş mahkumiyetinin bulunmaması gereklidir.
 • 14.01.1982 tarihli 35 sayılı Ödeme Güçlüğü içinde olan Bankerler hakkında KHK ve eklerine göre kendileri ve ortaklıkta bulundukları hakkında tasfiye kararı olmamalıdır.
 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı 5 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ya da anayasal düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet , irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas vb SPK’da yazan suçlardan mahkum olmamalıdır.
 • Gerekli mali güç ve işin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip olmalıdır.
 • Ortakların sahip olması gereken şartlarda bir değişiklik olması durumunda 3 iş günü içerisinde Kurula bildirim yapılması gerekir.

Teminatlar

 • Borsalar ve takas saklama kuruluşları, yatırım kuruluşları veya yatırımcılardan hizmet ve faaliyetler kapsamında teminat isteyebilir.
 • Teminatlar sadece amaçları doğrultusunda kullanılabilir, haczedilemez, rehnedilemez, devredilemez ve iflas kapsamına alınamaz.
 • Teminat sözleşmeleri yazılı şekilde yapılır.

Yatırımcı Varlıkları ve Kullanım Esasları

 • Yatırımcıların yatırım kuruluşlarındaki nakit ve sermaye piyasası araçları, yatırım kuruluşu malvarlığından ayrı izlenir.
 • Yatırımcıların, yatırım kuruluşlarındaki nakit ve sermaye piyasası araçları, kuruluş borçları nedeniyle hiç bir şekilde haczedilemez.
gayrimenkul yatırım ortaklığı
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Rastgele Gönderiler