1. Anasayfa
 2. SPK
 3. Sermaye Piyasası Kurumları

Sermaye Piyasası Kurumları

sermaye piyasası kurumları

Sermaye Piyasası Kurumları, SPK çerçevesinde belirlenmiş faaliyet ve yatırım hizmetlerini gerçekleştirirler.

Aşağıdaki listede SP Kurumları yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kurumları Hangileridir?

A. Yatırım kuruluşları

B. Kolektif yatırım kuruluşları

Yatırım Ortaklıkları

 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
 • Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
 • Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları

Yatırım Fonları

C. Portföy Yönetim Şirketleri.

 • Ana faaliyet konusu yatırım fonlarının kurulması ve yönetilmesi olan anonim ortaklıklardır.
 • Kuruluş ve faaliyete geçmeleri için Kuruldan izin almaları gerekmektedir.

D. Konut Finansmanı ve Varlık finansmanı Fonları

 • Konut edindirme amaçlı kredi kullandırılması, finansal kiralama yoluyla konut kiralama ve konut teminatı karşılığında kredi kullandırılması faaliyetlerinde bulunurlar.
 • Konut edindirme amacıyla kredi veren bankalar ve finansal kiralama faaliyetlerinde bulunan bankalar bu kapsamda yer almaktadır.
 • BDDK tarafından konut finansmanı yapması uygun görülen finansal kiralama ve finansman şirketleri de bu başlık altında bulunmaktadır.

Konut Finansman Fonu

 • İpoteğe dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla inançlı mülkiyet esasına göre fon iç tüzüğü ile kurulurlar.
 • Tüzel kişilikleri bulunmayan mal varlıklarıdır.

Varlık Finansman Fonu

 • Varlığa dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla inançlı mülkiyet esasına göre fon iç tüzüğü ile kurulurlar.
 • Tüzel kişilikleri bulunmayan mal varlıklarıdır.

İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

 • İlgili fonların ya da ipotek finansman kuruluşlarının portföylerindeki varlıklar karşılığında ihraç edilen sermaye piyasası araçlarıdır.

E. Bağımsız Denetim, Değerleme ve Derecelendirme Kuruluşları

 • Kurul tarafından belirlenen, Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Standarları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlardır.
 • Kurul tarafından belirlenen bu kuruluşlara ilişkin liste kamuoyuna açıklanmaktadır.
 • Derecelendirme kuruluşları, kredi ve kurumsal yönetim derecelendirme faaliyetlerinde bulunurlar.

F. İpotek finansmanı kuruluşları

 • Konut ve varlık finansmanı çerçevesince oluşan varlıkların devralınması, devredilmesi, teminat gösterilmesi ve yönetilmesi faaliyetlerini gerçekleştirirler.

G. Kira Sertifikası ve Varlık Kiralama Şirketleri

 • Varlık kiralama şirketleri, varlık ve hakların sahiplerine finansman, yatırımcılara ise getiri sağlanması amacıyla bir sermaye piyasası aracı olan kira sertifikası ihraç ederler.
 • Bankalar, geniş yetkili aracı kurumlar, ipotek finansman kuruluşları, Borsada işlem gören GYO, Kurulca belirlenmiş halka açık ortaklıklar, Varlık kiralama şirketleri kurabilirler.
 • Varlık kiralama şirketlerinin %51 veya daha yüksek oranda hisseleri Maliye Bakanlığına ait olacak şekilde de kurulabilir.

H. Merkezî Takas Kuruluşları

 • Borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarının teslimi, bedellerinin ödenmesi ve bu işlemlere ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kurulan anonim ortaklıklardır.
 • Özel Hukuk Tüzel kişiliğine sahiptirler.

I. Merkezi Saklama Kuruluşları

 • Sermaye piyasası araçların bir merkezde saklanması ve bunlara ilişkin hakların kullanılması hizmetlerini veren anonim ortaklıklardır.
 • Özel Hukuk Tüzel kişiliğine sahiptirler.

İ. Veri Depolama Kuruluşları

 • Sermaye piyasası içerisinde yer alan risklerin azaltılması, gözlemlenmesi, finansal istikrarın korunması, verileri depolamak ve Kurulca belirlenen ilkeler doğrultusunda işlemek amacıyla faaliyet gösteren kuruluşlardır.

J. Diğer Sermaye Piyasası Kurumları

Kolektif Yatırım Kuruluşları
Kolektif Yatırım Kuruluşları Yatırım Ortaklıkları ve Fonları

Rastgele Gönderiler