1. Anasayfa
 2. Haberler
 3. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

menkul kıymet yatırım ortaklığı

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Sabit Sermayeli Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Portföyü Anonim ortaklık şeklinde ve kayıtlı sermaye sistemine göre kurulan kolektif yatırım kuruluşları olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sabit sermayeli MKYO Kuruluş Şartları

 • Kayıtlı sermayeli anonim ortaklık şeklinde kurulurlar.
 • Çıkarılmış sermayenin en az %49’unun tebliğde belirtilen süre içerisinde halka arz edileceği Kurula taahhüt edilmiş olması gerekmektedir.
 • Kuruluş sermayesi 20.000.000TL den az olamaz.
 • Payları nakdi olarak taahhüt edilmesi ve kuruluş sırasında tam ve nakden ödenmesi gerekmektedir.
 • Ticaret Unvanında ” Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı” ibaresi bulunmalıdır.
 • Genel müdür ve yönetim kurulu üyeleri kuruluşta belirlenmiş olmalı ve tebliğde yer alan şartları taşımalıdır.
 • Kuruculardan en az birinin lider sermaye sahibi olması gerekmektedir.
 • Kurucuların tebliğde belirtilen şartlara sahip olması gerekmektedir.
 • Ana sözleşmesi tebliğe uygun olmalıdır.
 • Portföy saklama hizmeti yapmak üzere Kurulca belirlenmiş bir kuruluş belirlenmiş olması şartı bulunmaktadır.

Sabit Sermayeli MKYO Faaliyetleri

 • Portföy oluşturmak, işletmek ve değişiklikler yapmak
 • Portföy çeşitlendirmesi yaparak risk dağıtımı yapmak.
 • Sermaye piyasasını ve şirketler ile ilgili gelişmeleri takip ederek portföy yönetimi yapmak.
 • Bulundurduğu portföyün değerini korumak ve arttırmak.

Sabit Sermayeli MKYO Portföyü

 • Aşağıdaki varlık ve sermaye piyasası araçları MKYO portföylerinde yer alır.
 • Özel sektör ve Kamu borçlanma araçları,
 • 1 yıldan kısa vadeli vadeli mevduat ve katılım hesapları.
 • Borsalarda işlem gören, kıymetli madenler ve altınlar ile bunlara dayalı ihraç edilmiş sermaye piyasası araçları.
 • Yatırım fonları katılma payları.
 • Repo ve ters repo işlemleri.
 • Kira Sertifikaları.
 • Gayrimenkul Sertifikaları.
 • Yatırım kurulluşu ve ortaklık varantları ile yatırım kuruluşu sertifikaları.
 • Takasban Para piyasası araçları.
 • Türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri.
 • Kurulca uygun görülen yabancı yatırım araçları ve ikraz iştirak senetleri.
 • Kurulca portföye alınması uygun görülen diğer yatırım araçları.

Sabit Sermayeli MKYO Faaliyette Bulunamayacağı İşler

Sabit Sermayeli MKYO lar aşağıdaki işlerle uğraşamazlar.

 • Ödünç para verme işleri,
 • Bankacılık Kanunu kapsamına giren mevduat ve katılım fonları taplama,
 • Ticari, Sınai ve Zirai faaliyetler,
 • Aracılık faaliyetleri
 • Kredili menkul kıymet işleri.

Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklıkları

 • Sermayesi net aktif değerine eşittir.
 • Bu şekilde sermaye, varlıkların toplamından borçların toplamının düşülmesi ile bulunan sonuca eşit olmaktadır.
 • Sermaye, kurucu ortakların nama yazılı payları ile yatırımcı paylarından oluşur.
 • Kurucu ortakların paylarının nama yazılı olması zorunludur.
 • Payların itibari değeri bulunmaz.

Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklıkları Porföy Türleri

 • Portföylerin içeriği sabit sermayeli MKYO ile aynı olmakla birlikte, Kendi yapısına has portföy türleri bulunmaktadır.
 • Borçlanma Araçları Portföyü, TL ve yabancı para cinsinden özel veya kamu borçlanma araçlarını içerir.
 • Hisse Senedi Portföyü, Türk veya yabancı hisse senetlerini içerir.
 • Kıymetli Madenler Portföyü, altın ve diğer kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarını içerir.
 • Para Piyasası Potföyü, vadesine en fazla 184 gün kalmış likitidesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur.
 • Katılım Porföyü, faizsiz sermaye ve para piyasası araçlarını içerir.
 • Serbest Portföy, sadece nitelikli yatırımcıları satılmak üzere kurulmuş portföylerden oluşur.
 • Değişken Portföy, yukarıdaki portföy içeriklerine girmeyen araçları içerir.
 • Dengeli Portföy, ortaklık payları, kira sertifikaları, borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenlerden oluşan araçların herhangi iki veya daha fazlasından oluşan portföylerdir. sözkonusu araçların her biri en az %20 oranlarında portföyde yer almalıdır.
ihraç
Sermaye Piyasası Araçlarında İhraç, İzahname ve Kamuyu Aydınlatma

Rastgele Gönderiler