1. Anasayfa
 2. Muhasebe
 3. Gider Pusulası Muhasebe Kaydı

Gider Pusulası Muhasebe Kaydı

Gider Pusulası Muhasebe Kaydı

Gider pusulası muhasebe kaydı yapılırken, hizmet veya mal alımına ilişkin brüt tutar ilgili gider, stok veya demirbaş hesabının borç tarafına kayıt yapılırken; karşılığında da ödenen vergi, “360. Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı” alacağına, ödenen net tutar ise ödeme yöntemine göre 100.Kasa / 102.Bankalar veya “320.Satıcılar” hesabının alacak tarafına kaydedilir.

Gider Pusulası muhasebe kaydı örneğimize geçmeden önce gider pusulasının ne olduğunu ve hangi durumlarda gider pusulası düzenlenmesi gerektiğini hatırlayalım.

Kısaca, vergi mükelleflerinin, mükellef olmayan 3. kişilerden aldığı hizmet veya mal teslimlerinde düzenledikleri resmi belgeye gider pusulası denilmektedir.

Gider pusulası ile ilgili ayrıntılı konu anlatımına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Gider Pusulasında Stopaj Nasıl Hesaplanır

Gider Pusulası düzenlenirken ya net tutar olan tahsilat tutarı üzerinden brüt tutar bulunarak stopaj tutarı hesaplanır.

Ya da doğrudan brüt tutar üzerinden doğrudan stopaj tutarı bulunur.

Dikkat edilmesi gereken husus, matrahın brüt tutar üzerinden hesaplanması gerektiğidir.

Brütten Nete Gider Pusulası Stopaj Oranı Hesaplama

Brütten nete gider pusulası stopaj oranı hesaplanmasını bir örnek üzerinden hesaplayalım:

Örnek: Mükellef A , vergi mükellefi olmayan hurda satıcısı B den 100 kg hurda demiri brüt 5 TL den almıştır. Karşılığında gider pusulası düzenleyecektir. (hurda alımı stopaj = %2)

Stopaj Matrahının Tespiti: 100 kg x 5 TL = 500 TL (Brüt tutar ve matrah)

Stopajın Hesaplanması: 500 x %2 = 10 TL ( Stopaj Tutarı)

Tahsil Edilecek Tutarın Hesaplanması: 500 – 10 = 490 ( Mükellef A’nın hurdacı B ye ödeyeceği tutar)

Netten Brüte Gider Pusulası Stopaj Oranı Hesaplama

Netten brüte gider pusulası stopaj oranı hesaplanmasını bir örnek üzerinden hesaplayalım:

Örnek : Mükellef A, vergi mükellefi olmayan hurda satıcısı B den, kg fiyatı 4,9 TL olan 100 Kg demiri almıştır. Karşılığında gider pusulası düzenleyecektir. (hurda alımı Stopaj = %2)

Stopaj Matrahının Tespiti : 100 kg x 4,9 TL = 490 TL (Net tutar)

Net tutar üzerinden matrahı tespit etmek için, stopaj oranı %2 yi %100 den çıkartmamız gerekmektedir.

Sonrasında, net tutarı bulduğumuz orana bölmemiz gerekmektedir.

Bu şekilde yüzde 2 si alınmış bir tutarın tamamını bulabiliriz.

%100 – %2 = %98 ( brütü hesaplamak için kullanılacak oran)

490 / 0,98 = 500 TL ( Brüt ve Stopaj Matrahı)

Stopajın Hesaplanması: 500 x %2 = 10 TL ( Stopaj tutarı)

Bu şekilde aynı örnek üzerinden hem brütten nete hem de netten brüte hesaplama yaparak sağlama da yapmış olduk.

Siz de stopaj hesaplarken veya herhangi bir brüt tutarı bulurken, örneğin net kiradan brüt kirayı bulurken bu şekilde hesaplama yapabilirsiniz.

Gider Pusulası Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

Gider Pusulası muhasebe kaydı nasıl yapılır aşağıdaki örnek üzerinden inceleyelim:

Örnek: Emlakçı A, yeni ofisi için masa takımını, mükellef olmayan B ‘den 2. el olarak 9.500 TL ödeyerek almıştır. Gider Pusulası düzenleyecektir. (Stopaj Oranı %5 dir.)

Ödeme, banka yoluyla yapılmıştır.

 • %100 – %5 = %95
 • 9.500 / 0,95 = 10.000 TL ( Brüt Tutar ve Matrah)
 • 10.000 x 0,05 =500 TL (Stopaj)
 • 10.000 – 500 = 9.500 (Net Ödenen)
BA
255.Demirbaşlar10.000
360. Ödenecek Vergi Ve Fonlar 500
102.Bankalar 9.500

Örnek: Geri Dönüşüm Firması A, satmak üzere hurda alımı yapmaktadır. Mükellef olmayan hurdacı B ‘den kilosu 10 TL den 196 Kg hurda demiri çek ile ödeyerek almıştır. Gider Pusulası düzenleyecektir. (Stopaj Oranı %2 dir.)

 • %100-%2 = %98
 • 10 TL x 196 Kg = 1960 TL ( Net ödenen)
 • 1960 TL / 0,98 = 2.000 ( Brüt Tutar)
 • 2.000 x 0,02 = 40 TL (Stopaj tutarı)
BA
153.Ticari Mallar20.000
360. Ödenecek Vergi Ve Fonlar 40
103.Verilen Çekler1.960

Örnek : Kantin İşletmesi A, buzdolabının tamiri için serbest olarak arada bir tamirat yapan B ile brüt 500 TL üzerinden tamir için anlaşmışlardır. A gider pusulası düzenlemiştir. (Stopaj Oranı %10)

Ödeme nakit yapılmıştır.

 • Brüt tutar : 500 TL
 • Stopaj : 500 x 0,10 = 50 TL
 • Net Ödenecek : 450 TL
BA
740. Hizmet Üretim Maliyeti500
360. Ödenecek Vergi Ve Fonlar 50
100.Kasa450
Gider Pusulası Nedir

“Gider Pusulası Nedir? Hangi durumlarda Düzenlenir?”

Rastgele Gönderiler