1. Anasayfa
 2. Haberler
 3. Trafik Sigortası Muhasebe Kaydı

Trafik Sigortası Muhasebe Kaydı

Trafik Sigortası Muhasebe Kaydı

Trafik sigortası muhasebe kaydı, işletme aktifinde kayıtlı araçlar için düzenlenen trafik sigorta poliçelerine istinaden yapılan muhasebe kaydırır.

Kayıt yapılırken temelde, “770. Genel Yönetim Giderleri” “180. Gelecek Yıllara Ait Giderler” “280.Gelecek Yıllara Ait Giderler” hesapları kullanılmaktadır.

Bu günkü yazımızda, zorunlu trafik sigortası poliçesi muhasebe kaydının nasıl yapıldığını, örnek muhasebe kayıtları üzerinden inceleyeceğiz.

Konumuza geçmeden önce, zorunlu trafik sigortası poliçesinin ne olduğunu, vergisel ve hukuki olarak ne ifade ettiğini kısaca açıklayalım.

Mevzuat açısından trafik sigortası, bir diğer ifade ile “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” Trafik Kanunu 85. Maddeye istinaden Karayollarında kullanılan motorlu araçlar için zorunlu kılınan zorunlu bir poliçedir.

Bu kanun uyarınca, motorlu araçların karşı tarafa vermiş oldukları maddi ve bedeni zararların belirli limitlerle karşılanması sağlanmaktadır.

Bu limitler dahilinde, zarar gören tarafın,

 • Maddi zarar teminatı
 • Sağlık giderleri teminatı
 • Sürekli Sakatlık teminatı
 • Destekten yoksun kalma teminatı gibi teminat türleri ile olası zararları belirli ölçüde karşılanmaktadır.

Vergisel açıdan bakıldığında ise, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri açısından, taşıtların işletme aktifinde yer alması şartıyla trafik sigortası poliçeleri, gelirin veya kurum kazancın tespitinde indirilecek gider olarak sayılmaktadır.

Ancak, unutmayalım ki işletmeye kayıtlı binek otomobiller için trafik sigortası giderlerinin %70 i gider olarak kabul edilmeli ve kalan kısmı da kanunen kabul edilmeyen gider olarak kayıt edilmelidir.

Şimdi de, trafik sigortası muhasebe kaydı nasıl yapılır? örnek uygulamalar üzerinden inceleyelim.

Trafik Sigortası Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

Trafik Sigortası Muhasebe kaydı yapılırken aşağıdaki adımlar izlenir:

 • Sigorta poliçesi düzenlendiğinde; poliçe, 1 yıllık süreyi kapsadığı için Dönemsellik İlkesi gereğince, poliçe toplam tutarı ay bazında bölünerek değerlendirilir.
 • Ödeme yapılıp yapılmadığı bu durumu değiştirmemektedir.
 • İlgili ay gideri, aracın kullanılacağı departmana göre,”770.Genel Yönetim Giderleri”, “730.Genel Üretim Giderleri”, “760. Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri”, “750. Ar-Ge Giderleri” gibi kullanılacak giderin niteliğine göre ilgili hesaplarına kaydedilir.
 • Hesap dönemi içerisinde kalan diğer aylara ait gider ise, “180.Gelecek Yıllara Ait Giderler” aktarılır.
 • Poliçe süresi, sonraki hesap dönemine sarkıyorsa, o döneme ait giderler de “280.Gelecek Aylara Ait Giderler” Hesabına aktarılır.
 • Beyan dönemi gelen giderler 180/280 hesaplarına alacak, 730/770/750/780 hesaplarına borç kaydı yapılarak giderleştirilir.
 • Araç binek araç ise, poliçe tutarının %70 i tutarı gider yazılabilir kalan %30‘luk tutar, dönemlerine göre kanunen kabul edilmeyen giderler hesaplarında izlenir.

Trafik Sigortası Örnek Muhasebe Kaydı

Örnek: A Üretim işletmesi 01.04.2023 tarihinde, fabrikada üretim bölümünde kullanılmakta olan kamyon için 60.000TL tutarında zorunlu trafik poliçesi yaptırmıştır.

 • Ödeme kredi kartı ile 01.04.2023 tarihinde yapılmıştır.
 • İşletme mali tablolarını 3 er aylık dönemleri itibariyle düzenlemektedir.
 • Poliçe, 01.04.2024 tarihine kadar geçerlidir.

Öncelikle, poliçenin ilk kaydının yapılması için giderlerin ait olduğu dönemin tespitini yapalım.

60.000 TL / 12 (AY) = 5.000 TL aylık Trafik Sigortası gideri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Gider DönemiGider TutarıKullanılacak Hesap
01.04.2023-30.06.2023 15.000 TL730. Genel Üretim Giderleri
01.07.2023-30.09.202315.000 TL180.Gelecek Aylara Ait Giderler
01.10.2023-31.12.202315.000 TL180.Gelecek Aylara Ait Giderler
01.01.2024-31.03.202315.000 TL280.Gelecek Yıllara Ait Giderler
1 Yıl60.000 TL

Poliçe Alımı Muhasebe Kaydı

Poliçenin ilk düzenlendiği tarih olan 01.04.2023 tarihinde yapılacak kayıt aşağıdaki gibidir. Bu gider 30.06.2023 tarihi itibariyle geçici vergide beyan edilecektir.

BA
730.Genel Üretim Giderleri
730.01. 34 XX 777 Plakalı Araç Trafik Sigortası
15.000
180.Gelecek Aylara Ait Giderler
180.01. 34 XX 777 Plakalı Araç Trafik Sigortası
30.000
280.Gelecek Yıllara Ait Giderler
180.01. 34 XX 777 Plakalı Araç Trafik Sigortası
15.000
309.Diğer Mali Borçlar
309.01. A Bankası Kredi Kartı
60.000

Poliçe bedelleri giderin beyan edileceği dönemlere göre 730/180/280 nolu hesaplarının borçlarına kayıt edilmiştir.

 • 01.04.2023-30.06.2023 arası döneme ait 15.000 TL lik gider dönem gideri olduğundan “730”,
 • 01.07.2023 arası döneme ait 30.000 TL gider gelecek aylarda giderleştireleceğinden dolayı “180”,
 • 01.01.2023-01.04.2023 arası döneme ilişkin gider gelecek yıl içinde giderleştireleceğinden dolayı 280. nolu hesaba kaydedilmiştir.

Gelecek Aylara Ait Giderler Dönem Sigorta Bedelinin Virmanı

Yıllık hesap dönemi içerisinde, gider yazılma dönemi gelen tutarlar “180” hesabından “730” hesabına aktarılarak giderleştirilir.

30.09.2023 tarihinde aşağıdaki muhasebe kaydı yapılır.

BA
730.Genel Üretim Giderleri
730.01. 34 XX 777 Plakalı Araç Trafik Sigortası
15.000
180.Gelecek Aylara Ait Giderler
180.01. 34 XX 777 Plakalı Araç Trafik Sigortası
15.000

31.12.2023 tarihinde aşağıdaki muhasebe kaydı yapılır.

BA
730.Genel Üretim Giderleri
730.01. 34 XX 777 Plakalı Araç Trafik Sigortası
15.000
180.Gelecek Aylara Ait Giderler
180.01. 34 XX 777 Plakalı Araç Trafik Sigortası
15.000

Gelecek Yıllara Ait Giderleri Dönem Sigorta Bedelinin Virmanı

Yıl başında “280.” hesabındaki tutarlar “180” nolu hesaba virman yapılır.

01.01.2024 tarihinde yapılacak muhasebe kaydı.

BA
180.Gelecek Aylara Ait Giderler
180.01. 34 XX 777 Plakalı Araç Trafik Sigortası
15.000
280.Gelecek Yıllara Ait Giderler
280.01. 34 XX 777 Plakalı Araç Trafik Sigortası
15.000

31.03.2024 tarihinde aşağıdaki muhasebe kaydı yapılır.

BA
730.Genel Üretim Giderleri
730.01. 34 XX 777 Plakalı Araç Trafik Sigortası
15.000
180.Gelecek Aylara Ait Giderler
180.01. 34 XX 777 Plakalı Araç Trafik Sigortası
15.000

Bu şekilde, 60.000TL lik Trafik Sigortası giderinin tamamı giderleştirilmiştir.

Binek Araç Trafik Sigortası Muhasebe Kaydı

Binek araçlara ait Trafik Sigortası muhasebeleştirilirken, giderlerin sadece%70 lik tutarı giderleştirilir.

Kalan %30 ise kanunen kabul edilmeyen giderlere kaydedilir.

Şimdi, binek araç trafik sigortası muhasebe kaydı ile ilgili sorumuzu inceleyelim.

Binek Araç Trafik Sigortası Muhasebe Kaydı Örnek Soru

A işletmesinin, yönetim departmanında kullanılan binek aracı için, 01.06.2023 tarihinde başlayan trafik 36.000TL lik sigortası poliçesi düzenlenmiştir.

 • Ödeme, banka yoluyla ile 01.06.2023 tarihinde yapılmıştır.
 • İşletme mali tablolarını 3 er aylık dönemleri itibariyle düzenlemektedir.
 • Poliçe, 01.06.2024 tarihine kadar geçerlidir.

36.000TL / 12 Ay = 3.000TL ( Aylık Trafik Poliçesi Gideri)

3.000 TL * 0,7 = 2.100 TL Gider Yazılacak Aylık tutar

3.000 TL * 0,3 = 900 TL KKEG Yazılacak Aylık tutar

Gider DönemiGider TutarıKKEG TutarıToplam GiderKullanılacak Hesap
01.06.2023-30.09.2023 6.300 TL2.700 TL9.000 TL770. Genel Üretim Giderleri
01.10.2023-31.12.20236.300 TL2.700 TL9.000 TL180.Gelecek Aylara Ait Giderler
01.01.2024-31.03.20246.300 TL2.700 TL9.000 TL280.Gelecek Yıllara Ait Giderler
01.04.2024-30.06.20236.300 TL2.700 TL9.000 TL280.Gelecek Yıllara Ait Giderler
1 Yıl25.200 TL10.800 TL36.000

Poliçe Alımına ilişkin 01.06.2023 tarihindeki kayıt aşağıdaki gibi yapılacaktır.

BA
770.Genel Yönetim Giderleri
770.01. 34 XX 778 Plakalı Araç Trafik Sigortası
6.300
689.Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar
689.01. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
2.700
180.Gelecek Aylara Ait Giderler
180.01. 34 XX 778 Plakalı Araç Trafik Sigortası
9.000
280.Gelecek Yıllara Ait Giderler
180.01. 34 XX 778 Plakalı Araç Trafik Sigortası
18.000
102.Bankalar60.000
 • 01.06.2023 tarihinde düzenlenen trafik sigortası poliçesinin 3 aylık beyan dönemi (01.06.2023-30.09.2023) içerinde kalan 6.300 TL si “770.Genel Yönetim Giderleri” hesabına,
 • Yine beyan döneminin, KKEG si 2.700 TL si “689.Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar” hesabının borcuna kaydedilmiştir.
 • Sonraki dönemlerin KKEG+Gider tutarları ise, 180 ya da 280 hesaplarına kaydedilmiştir.
 • Ödeme ise bankadan yapıldığı için “102.Bankalar” hesabı alacaklandırılmıştır.

31.12.2023 tarihinde aşağıdaki kayıt yapılacaktır.

BA
770.Genel Yönetim Giderleri
770.01. 34 XX 778 Plakalı Araç Trafik Sigortası
6.300
689.Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar
689.01. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
2.700
180.Gelecek Aylara Ait Giderler
180.01. 34 XX 778 Plakalı Araç Trafik Sigortası
9.000

01.01.2024 Tarihinde aşağıdaki kayıt yapılacaktır.

BA
180.Gelecek Aylara Ait Giderler
180.01. 34 XX 778 Plakalı Araç Trafik Sigortası
18.000
280.Gelecek Yıllara Ait Giderler
280.01. 34 XX 778 Plakalı Araç Trafik Sigortası
18.000

31.03.2024 tarihinde aşağıdaki kayıt yapılacaktır.

BA
770.Genel Yönetim Giderleri
770.01. 34 XX 778 Plakalı Araç Trafik Sigortası
6.300
689.Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar
689.01. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
2.700
180.Gelecek Aylara Ait Giderler
180.01. 34 XX 778 Plakalı Araç Trafik Sigortası
9.000

30.06.2024 tarihinde aşağıdaki kayıt yapılıp, binek oto trafik sigortası giderleştirme işlemi tamamlanacaktır.

BA
770.Genel Yönetim Giderleri
770.01. 34 XX 778 Plakalı Araç Trafik Sigortası
6.300
689.Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar
689.01. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
2.700
180.Gelecek Aylara Ait Giderler
180.01. 34 XX 778 Plakalı Araç Trafik Sigortası
9.000
bordro muhasebe kaydı

“Bordro Kalemleri Nasıl Muhasebeleştirilir? “

— Anna Wong, Gönüllü

Rastgele Gönderiler