1. Anasayfa
 2. Haberler
 3. Kod 29 Değişikliği ve Ayrıntıları

Kod 29 Değişikliği ve Ayrıntıları

2021 kod 29 değişikliği

Kod 29 Değişikliği ile ilgili 2021 / 9 No lu SGK Genelgesi ve ayrıntılarına yazımızda yer vereceğiz.

29 Kodlu İşten Çıkış nedeni, “İşveren Tarafından İşçinin Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Aykırı Davranışı Nedeni ile Fesih” olarak daha önce uygulanmaktaydı.

Ancak, bu iş akdinin feshi nedeni, Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller olarak; görevin kasten ve sürekli ihmali, mazeretsiz işe gelmemek, cinsel taciz, küfür, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanımı gibi hallerin tümünü içermekteydi.

Uygulamadaki, bu belirsizlik ve pandemi sürecinde bu kod ile art niyetli olarak işçilerin işten çıkarması iddiaları nedeniyle 08.04.2021 tarihinde 2021/9 no lu SGK genelgesi ile 29 nolu işten çıkış kodu aldırılarak yeni işten çıkış kodları eklenmiştir.

Kod 29 Değişikliği İle Yeni Eklenen Kodlar

SGK, “29-İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” kodu yerine (41) no lu kod ile başlayan yeni kodlar eklemiştir.

Kod – 42

 • İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerekyahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

Kod – 43

 • İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.

Kod – 44

 • İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

Kod – 45

 • İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da iş yerinde bu maddeleri kullanması.

Kod – 46

 • İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

Kod – 47

 • İşçinin, iş yerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

Kod – 48

 • İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi.

Kod – 49

 • İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

Kod – 50

 • İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, iş yerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.
isten-cikis-nedenleri
İşten Çıkış Nedenleri ve Açıklamaları

Rastgele Gönderiler