1. Anasayfa
 2. Vergi
 3. İşgücü Temin Hizmetleri KDV Tevkifatı

İşgücü Temin Hizmetleri KDV Tevkifatı

isgucu-temin-hizmetleri

İşgücü temin hizmetleri, KDV mükelleflerine (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.) ve belirlenmiş alıcılara (KDV mükellefi olsun veya olmasın) yapıldığında söz konusu alıcılar tarafından 9/10 oranında kdv tevkifatı yapılması gerekmektedir.

İşi yaptıran alıcılar, belirlenmiş alıcı ve kdv mükellefi değil ise KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

İşgücü Temin Hizmetlerinde Tevkifat Uygulayacak Alıcılar

 • İşgücü temin hizmeti alımlarında, KDV mükellefleri ve aşağıdaki belirlenmiş alıcılar tevkifat yapmakla sorumludur.
 • Mart 2021 tarihi itibariyle, belirlenmiş alıcılara aşağıdaki kurum veya kuruluşlar da eklenmiştir.
 • Sigorta ve reasürans şirketleri,
 • Sendikalar ve üst kuruluşları,
 • Vakıf üniversiteleri,
 • Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,

İşgücü Temin Hizmetleri  Tevkifat Uygulaması

İşgücü Temin Hizmetleri

isgucu-temin
 • Gerçek veya tüzel kişilerin, ihtiyaç duydukları iş gücünü kendilerine hizmet akdi ile bağlı personelden sağlamak yerine, alt işverenlerden veya bu alanda faaliyette bulunan diğer kişi, kurumlardan alması işgücü teminidir.

Tevkifat Uygulanması İçin Gerekli Şartlar

 • KDV tevkifatı yapılabilmesi için temin edilen personelin, hizmeti alan işyeri tarafından, doğrudan sevk, idare ve kontrol edilmesi gerekmektedir.
 • Çalıştırılacak personelin, işletmenin mal veya hizmet üretimi safhalarından herhangi birinde çalıştırılması halinde, sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğu kabul edilmektedir.
 • Temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması gerekmektedir.
 • İşgücü temin hizmeti veren firma, çalıştıracağı personelleri başka bir firmadan temin ediyorsa, tek aşamada tevkifat yapılacaktır.
 • Örneğin, (A) kurumuna, İş gücü temin hizmeti veren (B) A.Ş firması, çalıştacağı personelleri (C) Ltd. Şti. den aldığı durumda tevkifat sadece (B) ve (C) arasında yapılacak, (A) kurumu herhangi bir tevkifat yapmayacaktır.

Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri

ozel-guvenlik-hizmetleri
 • Özel güvenlik ve koruma hizmetlerinin, tevkifat yapmakla sorumlu alıcılar tarafından alınması durumunda KDV tevkifatına tabidir.
 • Aşağıdaki hizmetler özel güvenlik ve koruma hizmetleri kapsamındadır.
 • Sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma tehditlerine karşı caydırıcı ön tedbirleri alma
 • Tesis, alan, alış-veriş merkezi, bina, nakil vasıtaları, konut,
  işyeri, etkinlik, gösteri, toplantı, kutlama, tören, müsabaka,
  organizasyon ve benzerlerinin güvenliğini sağlama,
 • Arama ve kurtarma, özel eğitimli şoför,
 • Güvenlik sistemi oluşturma ve izleme, giriş çıkış kontrolü,
  güvenlik etütleri hazırlama, personel güvenlik tahkikatları yapma,
  araştırma, koruma,
 • Güvenlik ve korumaya yönelik eğitim ve danışmanlık,
 • Değerli evrak, nakit, koleksiyon, maden ve eşya gibi
  kıymetlerin bir yerden başka bir yere transferi,
 • İkaz-ihbar, alarm izleme ve benzeri hizmetler bu başlık kapsamında KDV tevkifına tabidir.
 • Sadece, güvenlik sistemlerinin kurulması bu başlık kapsamında değildir.
 • Güvenlik sistemlerinin kurulması faaliyeti, “YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİKMİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ” faaliyeti kapsamına girebilecek şartları sağlıyor ise bu durumda (4/10) Kdv Tevkifatı uygulanmadır.
Yapı Denetim Hizmetleri KDV Tevkifatı

Rastgele Gönderiler