1. Anasayfa
 2. Vergi
 3. Konut Tesliminde KDV Oranı

Konut Tesliminde KDV Oranı

konut kdv oranı

Konut KDV Oranı , 21 Nisan 2022 tarihli 31816 Sayılı Resmi Gazete’de 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile değiştirilmiştir.

Düzenleme, 01.04.2022 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacaktır.

Bu günkü yazımızda, Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde, konut teslimindeki KDV oranlarında gerçekleşen değişiklikleri ele alacağız.

Konuya geçmeden önce, öncelikle son düzenlemeye göre belirlenmiş KDV oranlarının, 01.04.2022 ve sonrasında ruhsat almış konutlar veya yine bu tarihten sonra ihale edilerek inşaa edilmiş konutlar için geçerli olduğunu belirtelim.

Daha önce ruhsat alan veya ihale edilerek inşaa edilen konutların satışlarında eski uygulamaya göre KDV oranı uygulanmaya devam edilecektir.

Son Düzenlemeye Göre Konut KDV Oranı

01.04.2022 Tarihinden itibaren yeni yapı ruhsatı alanlar, veya

01.04.2022 Tarihinden itibaren, kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılacak projeler kapsamında İnşa Edilecek Konutların, satılması durumunda aşağıdaki KDV Oranlarını uygulayacaklardır.

 • Net alanı 150 m2 ye kadar olan konutların satışlarında %8,
 • 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenmiş yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde inşa edilen konutların satışında; net alanı 150 m2 ye kadar olan kısmı %1, yine bu konutların 150 m2 ve üzeri kısmı için %18 KDV uygulanacaktır. ( Yani aynı, konutun 150 m2 ye kadar kısmının değeri için %1 üzeri kısmı için % 18 KDV uygulanacaktır.)
 • Net alanı 150 m2 ve üzeri olan konutlar için; 150 m2 ye kadar olan kısmın değeri için %8; 150 m2 ve üzerindeki kısmının değeri için %18 KDV uygulanacaktır. ( Yani aynı, konutun 150 m2 ye kadar kısmının değeri için %1 üzeri kısmı için % 18 KDV uygulanacaktır.)

1 Nisan 2022′ Den Önce Yapı Ruhsatı Alan veya İhalesi Yapılmış Konutlar İçin KDV Oranları

Yeni KDV oranlarının 01.04.2022 tarihi itibariyle ruhsat alan veya ihale edilmiş konutlar için olduğunu belirtmiştik.

Şimdi de bu tarihten önce Ruhsat almış veya ihale edilmiş olup, satışlarında eski uygulamaya göre KDV uygulanacak konutları ele alalım.

Tesliminde %1 KDV Uygulanacak Konutlar

150 m2 ye kadar olan ve Yapı ruhsatı 01.04.2022’den önce alınmış ya da kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 01.04.2022’den önce yapılmış projeler kapsamında inşa edilen,

 • Büyükşehir belediye sınırları dışında olan konutlar,
 • Lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılmamış konutlar,
 • 6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapı niteliğinde, rezerv alanda ya da riskli alanda bulunan konutlar,
 • Arsası kamu kurum ve kuruluşları ya da bunların iştiraklerince 01.01.2013 öncesi yapılmış ihalelerden alınmış konutlar,
 • Ruhsatının sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 29.07.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

Beş yüz TL’ye kadar olan (500 TL Hariç) (Yapı ruhsatı 01/01/2013 ila 31/12/2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projelerinde)

Bin TL’ye kadar olan (1.000 TL hariç) (Yapı ruhsatı 01/01/2017 tarihinden sonra alınan konut inşaatı projelerinde)

%1 KDV Oranı Uygulanır.

Tesliminde %8 KDV Uygulanacak Konutlar

150 m2 ye kadar olan ve Yapı ruhsatı 01.04.2022’den önce alınmış ya da kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 01.04.2022’den önce yapılmış projeler kapsamında inşa edilen,

 • Ruhsatının sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 29.07.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

 Beş Yüz TL ile Bin TL (Bin TL hariç) arasında olan, (Yapı ruhsatı 01.01.2013 ile 31.12.2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projelerinde)

Bin TL den İki bin TL ye kadar olan (iki bin TL hariç) (Yapı ruhsatı 01.01.2017 tarihinden (bu tarih dahil) sonra alınan konut inşaatı projelerinde)

%8 KDV Oranı Uygulanır.

Tesliminde %18 KDV Uygulanacak Konutlar

 • Net alanı 150 m2 yi aşan konutlar,
 • Net alanı 150 m2 yi aşmayıp %1 ve %8 KDV oranı kapsamına alınmamış konutlarda %18 KDV uygulanacaktır.

Özetle Konut KDV Oranı

Sonuç olarak, yeni düzenleme ile 01.04.2022 tarihi itibariyle ruhsat alan veya ihale edilmiş konutlar için yeni belirlenen KDV oranları uygulanacaktır. Bu tarihten önce ruhsat alan veya ihale edilen konutlar için ise eski uygulama esas alınarak KDV oranları belirlenecektir.

fiyat farkı faturası muhasebe kaydı

“Fiyat Farkı Faturası Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?”

Rastgele Gönderiler