1. Anasayfa
 2. Vergi
 3. Arsa KDV Oranı

Arsa KDV Oranı

Arsa kdv oranı

Arsa KDV oranı, yapılacak teslimlerde 01.04.2022 tarihi itibariyle %8 dir.

Daha önce %18 olan arsa ve arazilerin tesliminde uygulanan KDV oranı 21.04.2022 tarihli 31816 Sayılı Resmi Gazete’de 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 9. Maddesi ile %8 olarak değiştirilmiştir.

Yazımızda, arsa ve arazilerin satışında hangi durumlarda KDV uygulanacağı ve istisna durumlarını ele alacağız.

Arsa ve Arazilerde KDV Uygulaması

Öncelikle, ticari olarak arsa/arazi alım satışı yapanlar ile aktiflerinde arsa veya arazi bulunduran kurumlar tarafından yapılan teslimler karşılığında düzenleyecekleri faturalarda belirli durumlarda KDV uygulamaktadır.

Şimdi bu iki durumu inceleyelim.

Kurum Aktifinde Yer Alan Arsaların Teslimi

Katma Değer Kanunu 17. Madde 4 (Diğer İstisnalar)- r bendinde, kurumların aktiflerinde en az 2 tam yıl süre ile bulunan taşınmazların devir ve teslimlerinde KDV den istisna tutulacağı belirtilmiştir.

 • Bu nedenle, 2 tam yıldan önce kurum aktifinde yer alan arsa veya arazilerin satışında %8 KDV uygulanarak fatura düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Ayrıca, arsa veya arazilerin kurum tarafından bu şekilde devir veya teslim edilmesi için, Türk Medeni Kanunu’nun 705’inci maddesi kapsamında kurum adına tapuya tescil edilmiş olması gerekmektedir.
 • Ancak, 17. maddede söz konusu taşınmazların ticaretini yapanların yapacağı devir ve teslimlerinde bu istisnadan yararlanamayacakları da belirtilmiştir.
 • Öte yandan, KDV uygulanabilmesi için KDV’nin yersellik ilkesi ( sadece ülke sınırları içerisinde uygulanması) gereğince arsa veya arazinin Türkiye sınırları içerisinde bulunması gerekmektedir.
 • Ek bir bilgi olarak verecek olursak; arsa ve arazilerin satılması durumunda elde edilecek kurum kazancının da %50’si Kurumlar Vergisi Kanunu 5. Maddesi kapsamında kurumlar vergisinden istisnadır.

Ticari Amaçlı Arsa Arazi Teslimi

Faaliyetleri ticari olarak taşınmaz alım satımı olan mükellefler, arsa veya arazi teslimlerinde %8 KDV uygulamaktadır.

Bu mükellefler, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yetki belgesi almak koşuluyla taşınmaz alım satım faaliyeti ile iştigal edebilirler

Ticari olarak arsa alım satımı yapan mükellefler tıpkı ikinci el araçlarda olduğu gibi bazı durumlarda özel matrah, bazı durumlarda ise satış bedelini matrah olarak belirleyerek KDV hesaplamaktadır.

Arazi ve arsalarda özel matrah uygulamasında;

 • KDV Mükellefi olmayanlar kişilerden veya KDV mükellefi olup KDV istisnası kapsamında alınan arsa veya arazilerin tesliminde, özel matrah uygulanarak KDV hesaplanmaktadır.
 • Bu uygulama ile arazinin satış bedelinden alış bedeli düşülerek kalan tutar üzerinden %8 KDV hesaplanmalıdır.
 • Bu uygulama örnek olarak aşağıdaki şekilde yapılmaktadır.

Satış Bedeli : 200.000 TL

Alış Bedeli: 175.000 TL

KDV Matrahı: 25.000 TL (Özel Matrah)

KDV Tutarı (%8): 4.500 TL

Genel Toplam: 204.500.000 TL olarak hesaplanmaktadır.

 • KDV beyannamesi açısından, özel matrah tutarı 25.000 TL’nin, KDV-1 “Matrah” kulakçığının “Tevkifat Uygulanmayan İşlemler” tablosunda , alış bedeli (175.000 TL) ise beyannamenin “Sonuç Hesapları” kulakçığındaki “Özel Matrah Şeklinde Tabi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Bedel” satırında gösterilmelidir.

Öte yandan, mükelleflerden KDV’li olarak alınan arsa ve araziler için ise,

 • Satış bedeli üzerinden Matrah belirlenerek %8 KDV uygulanması gerekmektedir.
konut kdv oranı

“Konut Tesliminde KDV Oranı Kaçtır”

Rastgele Gönderiler