1. Anasayfa
 2. Vergi
 3. İkinci El Araçlarda KDV Oranları

İkinci El Araçlarda KDV Oranları

ikinci el araç alım satımında kdv

ikinci el araçlarda kdv oranları, araçların ticari ya da binek olmasına ya da araçların alım veya satımını yapan kişilere göre değişiklik göstermektedir.

Yazımızda, Özel Matrah Uygulamasını, KDV oranlarını, mükellef ve araç türlerine göre inceleyeceğiz.

2. El Araç Ticareti Yapan Mükellefler İçin KDV Oranları

İkinci el kara taşıtı alıp satan mükellefler ,“İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” uyarınca yetki belgesi alırlar.

 • Bu Yönetmelik uyarınca, 2. el araç ticareti faaliyetini yürüten ancak henüz yetki belgesi almamış mükellefler de, yetki belgesi alınmasını öngören kanuni sürenin içerisinde aşağıda sayacağımız KDV ile ilgili hükümleri uygulamaları gerekmektedir.
 • Ayrıca, yazımızda bahsettiğimiz esaslı değişiklik yapmak kavramı, aracın niteliğinde veya genelini kapsayan büyük bir değişikliği ifade etmektedir.
 • Örneğin, aracın yağ bakımlarının yapılması, jantlarının değiştirilmesi esaslı değişiklik sayılmaz.
 • Bu duruma örnek olarak, motor değişimi gibi durumlar verilebilir.

2. el araçlarda kdv Yazımızda, ikinci el araç alım satımı yapanlar için ayrı ayrı bulundukları duruma göre KDV oranlarını ele alacağız.

ikinci el araç alım satımı ticaretini faaliyet konusu yapan mükellefler için aşağıdaki durumlar söz konusu olacaktır.

KDV Mükellefi Olmayanlardan Alınan Ticari Araçlar İçin,

 • Araç alımında, KDV bulunmamaktadır.
 • Söz konusu araçlarda esaslı değişiklik yapmadan satışı için; aracın daha önceki alış bedeli, şimdiki satış bedelinden düşülerek özel matrah tespit edilir.
 • Kalan tutar (Özel Matrah) üzerinden %18 KDV ile fatura düzenlenecektir.
 • Araç alımlarında KDV istisnası bulunan durumlarda da bu şekilde uygulanacaktır.
 • Önemli bir diğer husus ise özel matrah hesaplarken, alış tutarı aracın emsal bedelinden görece farklı durumunda,
 • Alış fiyatının emsallerine göre oldukça farklı olması ile ilgili geçerli bir neden yok ise matrah hesaplamasında,
 • Bu aracın resmi olarak emsal bedelinin baz alınması ve özel matrahın bu şekilde hesaplanması gereklidir.

KDV Mükellefi Olmayanlardan Alınan Binek Araçlar İçin,

 • Araç alımında, KDV bulunmamaktadır.
 • Söz konusu araçların satışı için, aracın daha önceki alış bedeli, şimdiki satış bedelinden düşülerek matrah tespit edilir.
 • Kalan tutar (Özel Matrah) üzerinden %1 KDV ile satış faturası düzenlenecektir.
 • Aynı şekilde, araç alımlarında KDV istisnası bulunan durumlarda da bu şekilde uygulanacaktır.

KDV Mükelleflerinden Alınan Ticari Araçlar İçin,

 • Araç alımında, her halükarda %18 KDV’li olarak uygulanır.
 • 2. el ticaretine konu olarak satılmak üzere alınan Ticari aracın kdv’si indirim konusu yapılabilir.
 • Söz konusu araçların satışı için, %18 KDV ile fatura düzenlenecektir.

KDV Mükelleflerinden Alınan Binek Araçlar İçin,

 • Binek Araç alınan mükellef, “kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi faaliyeti” yapıyor ise alış KDV oranı %18 dir.
 • Ancak, bu araç, 31.12.2007 tarihi itibariyle alım yapılacak firmaların aktifinde yer alıyor ve alış tarihinden itibaren 2 yıl geçmiş ise alışta %1 KDV oranı uygulanır.
 • Ayrıca, 2. el araç ticareti yapanların, binek otomobilleri diğer KDV mükelleflerinden almaları durumunda alışta uygulanacak KDV oranı %1 dir.
 • Söz konusu uygulama ile, 22/03/2019 tarihi itibariyle, 2. el ticaretine konu olarak satılmak üzere alınan binek otomobilin KDV’si indirim konusu da yapılabilir.
 • Ayrıca, alım-satım amacıyla alınmış olup halen stoklarda bulunmakla birlikte,
 • 22/03/2019 tarihinden önce alınıp KDV’si beyannamede indirim konusu yapılmadan sadece gider yazılan araçlar,
 • Satıldıkları dönemde, alışa ilişkin indirilecek KDV, gider kaydından düzeltme kaydı ile alınıp indirim konusu yapılabilir.
 • Satış durumuna bakacak olursak, binek aracın alımında KDV oranı ne ise satışta da aynı KDV oranında fatura düzenlenmesi gerekir.
 • Yani,
 • %1 KDV oranı ile alınan binek araç %1 KDV ile satılır.
 • %18 KDV oranı ile alınan binek araç, %18 KDV ile satılır diyebiliriz.
 • Bilinmesi gereken bir başka husus ise, KDV mükelleflerinden alınan; diğer bir ifade ile KDV li alınan araçlar için satışta özel matrah uygulanmadığıdır.

Binek Otomobillerin Kiralanması veya İşletilmesi Faaliyeti Yapan Mükellefler İçin İkinci El Araçlarda KDV

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükellefler söz konusu faaliyetleri için aldıkları alış belgelerindeki KDV leri indirim konusu yapabilirler.

Söz konusu araçlar,

 • Araç kiralama faaliyeti ile uğraşanların aldıkları binek otomobiller,
 • Otomotiv sektörü içerisindeki, servis veya tedarikçilerin test sürüşü için aldıkları binek otomobiller,
 • Sürücü kurslarında kullanılan eğitim amaçlı alınan binek otomobiller,
 • Bu nitelikteki, kiralama veya işletilme amacıyla alınmış binek otomobillerdir.

Bunlar dışındaki amaçlarla alınan araçlar bu mükellefler tarafından indirim konusu yapılamaz.

KDV Mükellefi Olmayanlardan Alınan Binek Araçlar İçin,

 • Araç alımında, KDV bulunmamaktadır. ,
 • Bu araçların Satışında %18 KDV uygulanacaktır.
 • Ancak, satılacak binek araç, 31.12.2007 tarihi itibariyle bu firmaların aktifinde yer alıyor ve alış tarihinden itibaren 2 yıl geçmiş ise satışta %1 KDV oranı uygulanır.

KDV Mükellefi Olmayanlardan Alınan Ticari Araçlar İçin,

 • Araç alımında, KDV bulunmamaktadır.
  • Satışlarda %18 KDV uygulanacaktır.

  KDV Mükellefi Olanlardan Alınan Binek Araçlar İçin,

  • Binek otomotiv alışının, yine “binek otomobillerin kiralanması veya işletilmesi” yapanlardan alınması durumunda KDV oranı % 18,
  • Alışın, diğer KDV mükelleflerinden yapılması durumunda ise KDV Oranı %1 olarak uygulanır ve KDV indirim konusu yapılır.
  • Satışlarda ise, %18 KDV oranı uygulanır.
  • Ancak, satılacak binek araç, 31.12.2007 tarihi itibariyle bu firmaların aktifinde yer alıyor ve alış tarihinden itibaren 2 yıl geçmiş ise satışta %1 KDV oranı uygulanır.
  • Binek otomobillerin “kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi” faaliyetinde bulunanlar, bu araçların alışlarında ödedikleri KDV’yi indirim konusu yapabilirler.

  İşletme İhtiyacına Binaen Alınıp Satılan İkinci El Araçlarda KDV

  Araç alım satımı faaliyeti ile iştigal etmeyen, ancak, envanterlerindeki araçları satan ya da kendi ihtiyaçları için araç alımı yapan mükellefler için aşağıdaki durumlar geçerli olacaktır.

  KDV Mükellefi Olmayanlardan Alınan Ticari Araçlar İçin

  • Araç alımında, KDV bulunmamaktadır.
  • Söz konusu araçların satışları için %18 KDV uygulanacaktır.

  KDV Mükelleflerinden Alınan Ticari Araçlar İçin,

  • Araç alımında, %18 KDV’li olarak alacaklardır.
  • Söz konusu araçların satışı için, %18 KDV ile fatura düzenlenecektir.

  KDV Mükellefi Olmayanlardan Alınan Binek Araçlar İçin,

  • Araç alımında, KDV bulunmamaktadır.
  • Söz konusu araçların satışı için, %1 KDV ile fatura düzenlenecektir.

  KDV Mükelleflerinden Alınan Binek Araçlar İçin,

  • Alınan binek araçların KDV’leri indirim konusu yapılamaz.
  • Söz konusu araçların satışı için, %1 KDV ile fatura düzenlenecektir.

  İkinci El Araçlarda KDV Oranları Listesi

  ARAÇ CİNSİ ALICISATICIKDV ORANI
  Ticari Araç 2. El Araç
  Ticareti Yapanlar
  KDV Mükellefi Olmayan
  Ya da
  Alışta KDV İstisnası Olanlar
  0
  Ticari Araç 2. El Araç
  Ticareti Yapanlar
  Tüm KDV Mükellefleri%18
  Ticari Araç Tüm Alıcılara 2. El Araç
  Ticareti Yapanlar
  ( KDV Mükelleflerinden
  Alınan Araçlar İçin)
  %18
  Ticari Araç Tüm Alıcılara 2. El Araç
  Ticareti Yapanlar
  (KDV Mükellefi Olmayanlardan
  Ya da KDV İstisnası İle
  Alınmış Araçlar İçin )
  Özel Matrah
  Üzerinden
  %18
  Binek Araç 2. El Araç
  Ticareti Yapanlar
  KDV Mükellefi Olmayan
  Ya da
  Alışta KDV İstisnası Olanlar
  0
  Binek Araç 2. El Araç
  Ticareti Yapanlar
  Kısmen veya Tamamen
  Binek Otomobillerin Kiralanması
  veya
  Çeşitli Şekillerde İşletilmesi
  Faaliyeti Yapan Mükellefler
  %18
  Binek Araç
  2. El Araç
  Ticareti Yapanlar
  Kısmen veya Tamamen
  Binek Otomobillerin Kiralanması
  veya
  Çeşitli Şekillerde İşletilmesi
  Faaliyeti Yapan Mükelleflerin
  (Aktifinde 31.12.2007 Tarihi İtibariyle
  Aktifinde yer alan
  ve Alış Tarihinden İtibaren 2 Yıl Geçmiş
  Araçlar için)
  %1
  Binek Araç 2. El Araç
  Ticareti Yapanlar
  Kısmen veya Tamamen
  Binek Otomobillerin Kiralanması
  veya
  Çeşitli Şekillerde İşletilmesi
  Faaliyeti Yapan Mükellefler
  Haricindeki
  KDV Mükellefleri
  %1
  Binek Araç Tüm Alıcılara2. El Araç
  Ticareti Yapanlar
  ( KDV Mükelleflerinden
  Alınan Araçlar İçin )
  %1 ile Alınmış İse %1
  %18 ile Alınmış İse %18

  Binek Araç
  Tüm Alıcılara 2. El Araç
  Ticareti Yapanlar
  (KDV Mükellefi Olmayanlardan
  Ya da KDV İstisnası ile Alınmış
  Araçlar İçin )
  Özel Matrah
  Üzerinden
  %1
  Binek Araç Kısmen veya Tamamen
  Binek Otomobillerin Kiralanması
  veya
  Çeşitli Şekillerde İşletilmesi
  Faaliyeti Yapan Mükellefler
  Kısmen veya Tamamen
  Binek Otomobillerin Kiralanması
  veya
  Çeşitli Şekillerde İşletilmesi
  Faaliyeti Yapan Mükellefler
  %18
  Binek Araç Kısmen veya Tamamen
  Binek Otomobillerin Kiralanması
  veya
  Çeşitli Şekillerde İşletilmesi
  Faaliyeti Yapan Mükellefler
  Kısmen veya Tamamen
  Binek Otomobillerin Kiralanması
  veya
  Çeşitli Şekillerde İşletilmesi
  Faaliyeti Yapan Mükellefler
  (Aktifinde 31.12.2007 Tarihi İtibariyle
  Aktifinde yer alan
  ve Alış Tarihinden İtibaren 2 Yıl Geçmiş
  Araçlar için)
  %1
  Binek Araç Tüm Alıcılara Kısmen veya Tamamen
  Binek Otomobillerin Kiralanması
  veya
  Çeşitli Şekillerde İşletilmesi
  Faaliyeti Yapan Mükellefler
  %18
  Binek Araç Tüm Alıcılara Kısmen veya Tamamen
  Binek Otomobillerin Kiralanması
  veya
  Çeşitli Şekillerde İşletilmesi
  Faaliyeti Yapan Mükellefler
  (Aktifinde 31.12.2007 Tarihi İtibariyle
  Aktifinde yer alan
  ve Alış Tarihinden İtibaren 2 Yıl Geçmiş
  Araçlar için)
  %1
  Ticari Araç Tüm Alıcılara Kısmen veya Tamamen
  Binek Otomobillerin Kiralanması
  veya
  Çeşitli Şekillerde İşletilmesi
  Faaliyeti Yapan Mükellefler
  %18
  İşletmede Kullanılmak
  Üzere
  Binek Araç
  Tüm
  Mükellefler
  KDV Mükellefi Olmayan
  Ya da
  Alışta KDV İstisnası Olanlar
  0
  İşletmede Kullanılmak
  Üzere
  Binek Araç
  Tüm
  Mükellefler
  KDV Mükellefleri%1
  İşletmede Kullanılmak
  Üzere
  Ticari Araç
  Tüm
  Mükellefler
  KDV Mükellefi Olmayan
  Ya da
  Alışta KDV İstisnası Olanlar
  0
  İşletmede Kullanılmak
  Üzere
  Ticari Araç
  Tüm
  Mükellefler
  KDV Mükellefleri%18
  Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş

  Rastgele Gönderiler