1. Anasayfa
 2. Sosyal Güvenlik
 3. Bordro ve işçilik Maliyeti Hesaplama

Bordro ve işçilik Maliyeti Hesaplama

ücret bordrosu

Bordro nedir? Nasıl hesaplanır? Bordro kalemleri hangileridir? yazımızda bulabilirsiniz.

Ücret, bir kimseye, yapılan iş karşılığı işveren veya üçüncü kişiler tarafından para ile ödenen tutardır. Ücret bordrosu ise bu ödemelerin resmi olarak gerçekleştiğini gösteren bir belgedir. Yazımızda ücret bordrosunun hesaplanması ve bir personelin işverene olan maliyetinin hesaplanması konularına değineceğiz.

Bordro ve Kalemlerinin Hesaplanması

Ücret Bordrosu : İşverenin işçiye ücret ödeme yükümlülüğü beyanını kanıtlar nitelikte bir belge olarak bilinir. 

Brüt Ücret : Kesintiler ve vergilerinde dahil olduğu işveren tarafından işçi için verilen toplam tutardır. Ancak bu tutar işçinin eline geçen para değildir kesintiler ve vergiler düştükten sonraki tutar işçinin hesabına geçer. Brüt tutar sadece işçinin yapılan iş karşılığında hak ettiği toplam kazançtır.

Net Ücret : Brüt maaştan yapılacak olan kesintilerin yapılması sonucu işçinin eline geçen ücrettir.

Maaş Bordrosunda Yer Alması Gerekenler

 • İşçinin adı soyadı
 • Ödemenin yapıldığı gün ve bulunduğu dönem
 • Ekstra çalışma, hafta sonu tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemelerin miktarı
 • Vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin miktarı
 • Ücret ödeme günü
 • İşverenin imzası
 • İşyerinin sicil numarası
 • Bordronun ait olduğu ay ve dönem
 • Sigortalının adı ve soyadı
 • Sigortalıya ait sosyal güvenlik sicil numarası
 • Ücret ödenen toplam gün sayısı
 • Sigortalının ücreti
 • Ödenen ücret tutarı
 • Ücretin alındığını gösteren sigortalının imzası
 • Hizmet erbabının adı ve soyadı, ücretin alındığını gösteren imzası ya da mührü
 • Elinde mevcutsa vergi karnesinin tarihi ve numarası
 • Aldığı birim ücreti (aylık, haftalık, günlük, saatlik veya parça başı ücreti)
 • Çalışma süresi veya ücretin ait olduğu süre
 • Ücret üzerinden hesaplanmış olan vergilerin miktarı

Brütten Nete Bordro Hesaplama

Bordro Kalemleri ve İşçiden Yapılacak Kesintiler

Bordro Kalemleri

 • SSK primi işçinin payı = Brüt ücret x %14
 • İşsizlik sigortası işçinin payı = Brüt ücret x %1
 • Gelir vergisinin matrahı = Brüt ücret – (SSK işçi payı + işsizlik sigorta işçi payı)
 • Gelir vergisi miktarı = Gelir vergisi matrahı x %15
 • Damga vergisi miktarı = Brüt ücret x 0,00759
 • Kesintilerin toplamı = İşçi payı + işsizlik sigortası işçi payı + Gelir vergisi + Damga vergisi
 • Net ücret = Brüt ücret – Kesintiler toplamı

Bordro Kalemleri ve İşçiden Yapılacak Kesintiler

 • SSK primi işçinin payı = Brüt ücret x %14
 • İşsizlik sigortası işçinin payı = Brüt ücret x %1
 • Gelir vergisinin matrahı = Brüt ücret – (SSK işçi payı + işsizlik sigorta işçi payı)
 • Gelir vergisi miktarı = Gelir vergisi matrahı x %15
 • Damga vergisi miktarı = Brüt ücret x 0,00759
 • Kesintilerin toplamı = İşçi payı + işsizlik sigortası işçi payı + Gelir vergisi + Damga vergisi
 • Net ücret = Brüt ücret – Kesintiler toplamı
brütten net e asgari ücret

İşçinin İşverene Maliyeti

İşverenden Yapılacak Kesintiler

 • SSK Primi işveren payı = Brüt ücret x %20,5
 • Sgk 5510 Teşviki           = Borcu olmayan ve kanundaki şartları taşıyan işyerleri -%5 indirim
 • İşsizlik sigortası işveren payı= Brüt ücret x %2

İşçinin İşverene Maliyeti

 • İşçinin İşverene Maliyeti = Brüt Ücret +  SGK İşveren Payı
işçinin işverene maliyeti

https://www.ailevecalisma.gov.tr/tr-tr/asgari-ucret/asgari-ucret-2020/

yabancı çalıştırma izni

Yabancı Personel Çalıştırma İzin İşlemleri

Rastgele Gönderiler