1. Anasayfa
  2. Sosyal Güvenlik
  3. Ücret ve İkramiyelerin Bankadan Ödenmesi Zorunluluğu

Ücret ve İkramiyelerin Bankadan Ödenmesi Zorunluluğu

banka

İş Kanunu kapsamındaki işverenler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının 10 ve üzeri olması halinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları ücret ve her türlü ödemenin kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.

Ücret ve İkramiyelerin Ödenmesi

  • İşçiye yapılacak her çeşit ödeme kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir.
  • Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit ödeme, yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödeme yapılabilir.
  • Senetle (bono ile), kuponla veya yurtta geçerli parayı temsil ettiği iddia edilen bir senetle veya diğer herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılamaz.
  • Ödemeler en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir.
  • İş sözleşmelerinin sona ermesinde, işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanundan doğan para ile ölçülmesi mümkün kazanımları tam olarak ödenmesi zorunludur.
  • Ücretin zamanaşımı süresi beş yıldır
özlük dosyası
İşçi Özlük Dosyası nasıl olmalıdır?

Rastgele Gönderiler