1. Anasayfa
  2. Sosyal Güvenlik
  3. Babalık İzni Kaç Gün

Babalık İzni Kaç Gün

babalık izni kaç gün

Babalık izni kaç gündür sorusunun cevabını bu günkü yazımızda ele alacağız. Babalık izni özel sektör için 5 gün, devlet memurları, askerler ve 4b kapsamındaki sözleşmeli kamu personelleri için 10 gündür.

Şimdi, babalık izni ile ilgili merak edilen hususları ilgili kanunlar çerçevesinde ele alalım.

Babalık İzni Nedir?

Babalık izni, erkek çalışanların doğum yapan eşi ve çocukları ile zaman geçirmesi, yeni doğan çocuğu ile sağlıklı zaman geçirerek sağlıklı bağlar kurabilmesi için iş kanunu ve diğer kanunlar kapsamında verilen bir haktır.

Özel Sektörde Babalık İzni Kaç Gündür ?

İş Kanunu’nda babalık izninin süresi Ek Madde 2 de belirtilmiştir.

  • Özel sektörde izin süresi 5 gün olup, izin herhangi bir resmi tatil günü ya da pazar gününe denk gelmesi halinde, devam eden iş günlerine ertelenememektedir.
  • Yani, resmi tatil veya hafta tatilleri de izin süresi içerisindedir.
  • Bu durumda, babalık izninin 5 iş günü değil 5 takvim günü olduğu sonucuna ulaşabiliriz.

Ayrıca, İzin nedeniyle herhangi bir ücret kesintisi de yapılamaz. Yıllık izin vb. başka kullanılacak izinlerle mahsup edilemez.

Öte yandan, doğum nedeniyle kullanılan bu izin nedeniyle, çalışan eksik çalışmış olarak bildirilemez. Bu doğrultuda Prim hizmet bildirgelerinde izin günleri tam olarak gösterilir.

Son olarak, bu iznin işveren tarafından kullandırılmaması; iş kanunu çerçevesinde işçi açısından haklı nedenle fesih sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sözleşmeli Kamu Çalışanlarında İzin Süresi ?

Kamu Çalışanlarından sözleşmeli olanlar, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin esaslar” çerçevesinde Eşlerinin doğum yapması durumunda 10 günlük izin hakkına sahiptirler.

Askeri Personel İçin İzin Süresi ?

Hem TSK personeli subay ve astsubaylar için hem de sözleşmeli er ve erbaşlar için eşlerinin doğum yapmaları durumunda 10 gün izin verilmesi hükme bağlanmıştır.

Devlet Memurları İçin İzin Süresi ?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında eşleri doğum yapan erkek personeller 10 gün izin kullanabilirler.

Babalık İzni Ne Zaman Başlar?

  • Eşinin doğum yapması nedeniyle erkek çalışanın kullanacağı izin doğumun gerçekleştiği tarihte başlar.
  • İzin doğumdan önce kullanılamaz.
  • Ayrıca, kural olarak doğum nedeniyle alınan izin parçalara bölünerek kullanılamaz.

İzin Başvurusu Nasıl Yapılır?

iş hayatındaki uygulamada, babalık iznini kullanacak personeller, izin kullanılacak günleri ve izin nedenini belirten bir izin talep dilekçesi hazırlarlar ve işverenlerine ibraz ederler. Dilekçe ekinde doğum belgeleri de daha sonra eklenmelidir.

Babalık İzni Talep Dilekçesi Örnekleri

Özel Sektör için İzin Talep Dilekçesi,

   …/…/20…

……………………………………………………….. A.Ş Yönetimine,

İşyerinizde………………………………..ile görevli ……………………………….T.C kimlik numaralı personelim.

……/………./20XX tarihinde eşim doğum yapmış olup doğum yapmış olup doğum evrakları ekte mevcuttur.

……/………./20XX , ……/………./20XX tarihleri arasında 4857 sayılı İş Kanunu Ek Madde 2 Kapsamında 5 günlük izin hakkımı kullanmak istiyorum.

Bilgilerinize sunulur.

babalık izni kaç gün

Devlet Memurları İçin İzin Talep Dilekçesi,

…/…/20…

……………………………………………………….. Müdürlüğüne/Başkanlığına

Kurumunuzda………………………………..ile görevli ……………………………….T.C kimlik numaralı personelim.

……/………./20XX tarihinde eşim doğum yapmış olup doğum yapmış olup doğum evrakları ekte mevcuttur.

……/………./20XX , ……/………./20XX tarihleri arasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 10 (on) gün izin hakkımı kullanmak istiyorum.

Bilgilerinize sunulur.

babalık izni kaç gün

Hamile İşçi Hakları

” Hamile İşçilerin Hakları Nelerdir ? “

Rastgele Gönderiler