1. Anasayfa
 2. Sosyal Güvenlik
 3. Yabancı Personel Çalışma İzni

Yabancı Personel Çalışma İzni

yabancı çalıştırma izni

Yabancılar, kendi adlarına ülkemizde çalışma izni başvurusu yapamazlar. Yabancı personel çalışma izni istenmesi durumunda yapılması gerekenleri yazımızda bulabilirsiniz.

Yabancı Personel Çalışma İzni Başvurusu

 • Öncelikle, adına başvuru yapılması istenen gerçek veya tüzel kişiye ait yetkilinin, yabancıların çalışma izni otomasyon sistemi üzerinden kendi e-imzası ile işyeri kaydı oluşturulur.
yabancı personel izin işlemleri
 • İlgili işyerinde çalışan en az 5 Türk vatandaşı çalışıyor olmalıdır.
 • Çalıştırılmak istenen her yabancı işçi için işyerinde 5 Türk vatandaşının çalışıyor olması gerekir; yani 3 yabancı personel çalıştırılmak isteniyorsa işyerinde en az 15 Türk vatandaşı çalışıyor olması gerekmektedir.
 • İşyerinin ödenmiş sermayesi en az 100.000 TL olması, şirket ihracat yapıyor ise son yıldaki ihracat tutarının en az 250.000 USD olması veya yıllık cirosunun 800.000 TL olması gerekmektedir.
 • Başvuru için bu kriterlerden en az birinin sağlanıyor olması gerekir.
 • Şirket ortağı olan yabancıların çalışma izni alabilmeleri için şirket sermayesinde en az %20 paya sahip olması gerekmektedir. Bu rakam da 40.000 TL’nin üstünde olmalıdır. 
 • İşyeri tarafından yabancı personele ödenecek ücret, yabancı çalışanın yapacağı işle orantılı olması ve asgari ücretin altında olmaması gerekmektedir.
 • Çalıştırmak istediği yabancı uyruklu personellerin meslek ve çalıştırılacakları işlere göre, Bakanlık tarafından belirlenen ve ödenmesi zorunlu kılınan brüt ücretler aşağıda yer almaktadır.
 • Üst düzey yöneticiler, pilotlar, ön izin talebinde bulunan mimar ve mühendisler için asgari ücretin 6,5 katı,
 • Birim veya şube müdürleri ile mimar ve mühendisler için asgari ücretin 4 katı,
 • Uzmanlık gerektirecek işlerde çalışacaklar için asgari ücretin 3 katı
 • Ev hizmetlerinde çalıştırılacaklar için en az asgari ücret,
 • Satış elemanı, ihracat görevlisi gibi görevlerde çalışacaklar için asgari ücretin 1,5 katı,
 • Turizm-animasyon organizasyon firmalarında çalıştırılacak masöz, spa terapisti gibi uzmanlık isteyen veya akrobat ve benzeri gibi işlerde çalışacak yabancılar için ise asgari ücretin 2 katı ödenmesi gerekmektedir.

İzin Başvurularında Kriter Aranmayacak Yabancılar

Yabancıların çalışma izni hakkındaki kanun hükümlerine göre aşağıda  belirtilen yabancıların izin değerlendirme kriterlerine tabi olmayıp çalışmak için yalnızca çalışma izni almaları zorunludur.

 • Anne, baba veya çocuğu Türk vatandaşı olan yabancılar,
 • En az 3 yıl süre ile Türk vatandaşı ile evli olan yabancılar,
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı yabancılar,
 • İkamet izni verilmiş olan yabancılar,
 • Belirtilmiş olan yabancı uyruklu personellerin, izin Başvurularında kriter aranmayacak yabancılar olduklarını TC. resmi makamlardan alınacak belgeler ile kanıtlamaları gerekmektedir.

Çalışma İzni Süreleri

 • İlk başvuruda 1 yıl ile sınırlıdır.
 • Yabancı personel aynı işveren adına çalıştırılmak isteniyorsa ilk uzatma başvurusunda 2 yıl, ikinci uzatmada 3 yıl süreli izin verilebilir.
 • İşverenin değişmesi halinde, ilk başvuru gibi bir yıl süre ile sınırlı izin verilmektedir

Yabancı Personel Çalışma İzni Türleri

Süreli Çalışma İzni

 • Uluslararası İş gücü Kanunu’na göre işyerinin yapmış olduğu izin başvurusunu bakanlık olumlu değerlendirmesi durumunda aynı işverene ait işte, iş sözleşmesinin süresini aşmamak koşulu ile ilk başvuruda en çok bir yıl süre ile çalışma izni verilir.

Süresiz Çalışma İzni

 • Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar süresiz çalışma iznine başvurabilir. Ancak, yabancının başvuru şartlarını taşıması yabancıya mutlak hak sağlamaz.
 • Ancak, yabancının başvuru şartlarını taşıması yabancıya mutlak hak sağlamaz.

Bağımsız Çalışma izni

 • Profesyonel meslek mensubu yabancılara, diğer kanunlarda belirtilen özel şartların sağlanması kaydıyla bağımsız çalışma izni verilebilir.

Turkuaz Kart

 • Yabancının eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre başvurusu uygun görülen yabancılara “Turkuaz Kart” verilir. 

Yabancı Uyruklu Çalıştırma Başvuru Türleri

Yurt İçi Başvuru

 • Ülkemizde bulunan ve en az altı ay süreli ikamet izni olup 99 ile başlayan T.C. yabancı kimlik numarasına sahip yabancılardır.

Yurt Dışı Başvuru

 • Yabancının çalışma izni olmadığı durumda, uyruğunda bulunduğu T.C. dış konsolosluğuna çalışma vizesi başvurusunda bulunarak onaylandığı takdirde kendisine verilen 16 haneli referans numarasına sahip yabancılardır.

Uzatma Başvurusu

 • Yabancının devam etmekte olan çalışma izninin süresini uzatmak adına yapılır; .
 • Dikkat edilmesi gerekli bir husus olarak, gerekli başvuru şartı yabancının çalışma izninin bitiş tarihine en fazla iki ay kala aynı işyeri ve işveren tarafından başvuru yapılmalıdır. Aksi taktide çalışma izni bitiminden sonra ve farklı işyeri için yapılan başvurular ilk başvuru usul ve esasına tabidir

Geçici Koruma Sağlanan Yabancılar İçin Başvuru

 • Ülkemizde geçici koruma altında bulunan, örnek olarak Suriye uyruklu yabancılar için yapılır.
 • Geçici Koruma İkamet iznine sahip yabancılar için yapılır.

Uluslararası Koruma Sağlanan Yabancılar İçin Çalışma İzni Başvurusu

 • Ülkemizde Uluslararası Koruma altında bulunan ve uluslararası koruma başvurusu Sahibi olan yabancılar için yapılır.
 • Yabancı, uluslararası koruma ikamet iznine sahiptir.

Çalışma İzni İçin Yabancı Personel ve İşverenden Talep Edilen Belgeler

Yabancı Personelden İstenen Belgeler

 • İş sözleşmesi,
 • Yabancıya ait biometrik vesikalık fotoğraf,
 • Pasaport,
 • Diploma,

İşverenden İstenen Belgeler

 • Vergi levhası,
 • Ticaret sicil gazetesi,
 • İşyeri bilançosu,
 • İşyeri faaliyet belgesi,
 • Yabancı herhangi Bakanlık kapsamında bir meslek mensubu ise ilgili Bakanlıktan alınacak ön izin belgesi (sağlık meslek mensubu ise Sağlık Bakanlığı, eğitim meslek mensubu ise Milli Eğitim Bakanlığından) almalıdır.

Yabancı Personel Çalışma İzni Başvuru Süreci

 • İşveren kaydı oluşturulup gereken şartlar sağlandıktan sonra işveren listesinden firma seçilip “başvuru yap” menüsünden metnin başında belirtilen başvuru işlemlerinden hangisi yapılacaksa seçilip işleme devam edilir ve istenen bilgiler ve belgeler girilip kayıt oluşturulur.
yabancı personel istihdamı
 • Oluşturulan kayıt yetkilinin e-imzası ile onaylanarak işlem tamamlanır. Başvuru değerlendirme süreci de “başvuru işlemleri” menüsünden takip edilir.
 • Bakanlık tarafından olumlu değerlendirilen başvurular sonucunda işverene bildirilecek çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedeli belirtilecek banka hesabına ayrı ayrı makbuzlar halinde yatırılır.
 • İşveren izin onay tarihinden itibaren 30 gün içinde yabancının SGK girişini yapmak zorundadır. Burada beyan edilecek ücret tutarı ise başvuru aşamasında belirtilen ücret tutarından düşük olmayacaktır.
 • Yabancı personelin adına bakanlıkça düzenlenecek olan çalışma izni kartı kayıtlı işyeri adresine PTT kargo ile gönderilecektir.
 • PTT kargo takibi ise yabancı personelin 7 haneli izin başvuru numarası önüne 268004 sayısı eklenerek elde edilecek 13 haneli barkod numarası ile yapılır.
iş kazası bildirimi nasıl yapılır
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimi

Rastgele Gönderiler