1. Anasayfa
 2. E-Dönüşüm
 3. E Defter Dosyalarının Saklama Zorunluluğu

E Defter Dosyalarının Saklama Zorunluluğu

E Defter uygulamasını kullanan mükellefler, E-Defter ve berat dosyalarını kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde ve GİB’ den izinli Özel Entegratörlerin veritabanlarında saklama zorunluluğu bulunmaktadır.

E Defter ve Berat Dosyalarında Saklama Nasıl Yapılmalıdır?

 • Üçüncü kişilerde veya yurt dışında saklanması ibraz sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
 • Saklama işlemi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yapılması gerekmektedir.
 • Şirketler, 01.01.2020 tarihinden itibaren saklanması mecburi dosyalarını kendi bilgi işlemlerinde saklamakla beraber, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan izin almış özel entegratörler tarafından hizmet alarak da saklaması gerekmektedir.
 • Saklama işleminin ayrıca bir entegratör tarından yapılması ile, fiziki veya siber saldırılar, doğal afetler, elektronik aletlerin ve sistemlerin bozulması durumlarında veri kaybolması risklerini en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.
 • Saklama süresi en az 10 yıl olarak belirlenmiştir.
 • E defter ve beratların doğruluğuna, bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin olan her türlü elektronik kayıt ve veri, e-imza ve mali mühür değerleri, veri tabanı dosyaları istenildiği zaman ibraz edilebilmelidir.
 • Bu belgeler görüntülenebilir ve okunabilir kağıt ortamına aktarılabilir formatta olmalıdır.
 • Saklanması zorunlu olan belgeler, elektronik ortamda tutulan Yevmiye Defteri, Büyük Defter, berat ve GİB imzalı beratlardır.
 • Dosyalar GİB tarafından belirlenmiş dizin yapısında olmalıdır.
 • Daha ayrıntılı teknik ve mevzuat bilgileri için aşağıdaki adresteki rehberi inceleyebilirsiniz.
e defter
E defter Muhasebe Kayıtları Nasıl Olmalıdır?

Rastgele Gönderiler