1. Anasayfa
 2. Teşvikler
 3. İlave 6 Puanlık Sgk Teşviği

İlave 6 Puanlık Sgk Teşviği

6 puanlık ilave teşvik

İlave 6 Puanlık Sgk Teşviği Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi düşük olan 51 il ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde faaliyet gösteren işverenler için uygulanmaktadır.

UYARI: 6 Puanlık SGK Teşviki 31.12.2021 tarihinde Sona Ermiştir.

 • Sigortalıların öncelikle prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden 5 puanlık indirim, ardından prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 6 puanlık indirim sağlanmaktadır.
 • İlave 6 puanlık prim indirimi 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.
 • Son düzenlemeler ile birlikte 2021yılı sonuna kadar geçerlidir.
 • Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlardan için ilave 6 puanlık indirimden yararlanılamaz.
 • Teşvik kapsamındaki iller

İlave 6 Puanlık Sgk Teşviği Şartları

 • İşyerinin 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlardan olmaması,
 • Yapılan işin 2886 sayılı Kanun, 4734 sayılı Kanun ve 4734 sayılı Kanunun 3.maddesi kapsamında üstlenilen alım ve yapım işlerinden olmaması,
 • İşyerinin 30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan yerlerde faaliyet gösteren işyerlerinden olması,
 • Aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan bölgeye göre 46486/56486/66486 kanun numarası seçilmek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi,
 • Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi,
 • İşyerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal ödeme süresi geçmiş prim, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması, bulunmakla birlikte bu borçların yapılandırılmış ya da taksitlendirilmiş olması,
 • İşverenin Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal ödeme süresi geçmiş prim, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu ile işverenin gerçek kişilik olması halinde ayrıca 5510 sayılı Kanunun 4/1-b kapsamındaki borçları toplamının brüt asgari ücretten fazla olmaması, fazla olmakla birlikte bu borçların yapılandırılmış ya da taksitlendirilmiş olması,
 • Yapılandırılmış ya da taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödeniyor olması,
 • Kayıtdışı sigortalı çalıştırılmaması ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması,
 • 5510 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinde yer alan yatırım teşvikinden yararlanılan ayda ilave 6 puanlık indirimden yararlanılamaz.

Rastgele Gönderiler