1. Anasayfa
 2. Vergi
 3. Etüt, Plan, Proje, Danışmanlık Vb. Hizmetlerde KDV Tevkifatı

Etüt, Plan, Proje, Danışmanlık Vb. Hizmetlerde KDV Tevkifatı

etut plan proje kdv tevkifatı

Etüt, Plan, Proje, Danışmanlık ve Benzeri Hizmetlerin, belirlenmiş alıcılar ile yapılması durumunda kdv tevkifatı uygulanacaktır. Söz konusu faaliyetlerle ilgili tevkifat oranı ( 9/10 ) olarak belirlenmiştir.

Tevkifat Uygulayacak Alıcılar

 • KDV mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın belirlenmiş alıcılar yaptırdıkları Etüt, Plan, Proje, Danışmanlık ve Benzeri Hizmetleri için tevkifata tabidirler.
 • Mart 2021 tarihi itibariyle, belirlenmiş alıcılara aşağıdaki kurum veya kuruluşlar da eklenmiştir.
 • Sigorta ve reasürans şirketleri,
 • Sendikalar ve üst kuruluşları,
 • Vakıf üniversiteleri,
 • Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,

Etüt, Plan, Proje, Danışmanlık Vb. Hizmetleri

Aşağıdaki, hizmetler için ( 9/10 ) oranında Tevkifat uygulanacaktır.

 • Ekspertiz,
 • Piyasa etüt-araştırma,
 • Plan-proje,
 • Teknik, ekonomik, mali ve hukuki alanda sunulan danışmanlık, müşavirlik, denetim ve benzeri hizmetler girmektedir

A.Yapım İşlerinden Bağımsız ve Ayrı Olarak Verilen Hizmetler

 • Yapım işlerinden bağımsız ve ayrı olarak verilen mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dahil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler tevkifat kapsamındaki işlere girmektedir.

B. Belli Koşulların Gerçekleşmesi Halinde Eğitim Hizmetleri

 • Eğitim Hizmetleri, Belli Koşulların Gerçekleşmesi Halinde Danışmanlık Hizmeti Kapsamında Değerlendirilecektir
 • Herhangi bir teslim ya da hizmet kapsamında veya bu teslim ya da hizmetin devamı niteliğinde verilmek ve bedeli ayrıca belirlenmek kaydıyla verilen eğitim hizmetleri, danışmanlık hizmeti kapsamında değerlendirilecektir.
 • Sadece eğitimi kapsayan hizmetler danışmanlık hizmeti kapsamında değildir.

C. Avukatlık Verdikleri Danışmanlık Hizmetleri

 • Avukatların verdikleri danışmanlık hizmetleri, tevkifata tabidir.
 • Hukuki uyuşmazlıklar dolayısıyla veya yargı işlemlerinin yürütülmesi ile alakalı vekalet akdi ile verilen ücretler tevkifata tabi değildir.
 • Ancak vekalete tabi işlemler ile danışmanlık hizmetleri bir arada veriliyorsa ve ayrı ayrı ücretlendirilmiyorsa, toplam tutar üzerinden tevkifat yapılması gerekmektedir.

D. Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Hizmet İfaları

 • Uluslararası gözetim şirketleri tarafından ifa edilen gözetim hizmetleri ile araç, makine, teçhizat ve benzerlerinin kalite kontrol ve test edilmesine ilişkin hizmet alımları da tevkifata tabidir.
 • Yazılı ve görsel medya takip hizmetleri ile ilan, reklam ve benzeri hizmetler danışmanlık ve denetim hizmetleri kapsamında değerlendirilmemektedir.
bakım-onarım-makina-teçhizat-kdv-2
Makine, Teçhizat, Demirbaş Ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım Ve Onarım Hizmetleri KDV tevkifatı

Rastgele Gönderiler