1. Anasayfa
 2. Vergi
 3. Reklam Hizmetlerinde KDV Tevkifatı

Reklam Hizmetlerinde KDV Tevkifatı

reklam hizmetlerinde kdv tevkifatı

Reklam hizmetlerinde kdv tevkifatı zorunluluğu Mart 2021 döneminden itibaren 3/10 oranında uygulanmak üzere 16 Şubat 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Öncelikle; ticari reklam, herhangi bir iş, ürün ya da hizmetin,

 • Satışını ya da kiralanmasını arttırmak,
 • Pazarlamak,
 • Tanıtmak,
 • Müşteriyi bilgilendirmek ve İkna etmek,

Amacıyla yapılan yazılı, görsel, işitsel vb. biçimlerde yapılan pazarlama yöntemidir.

Yazımızda, Ticari reklamlar için kdv tevkifatı uygulamasını ayrıntılı bir biçimde inceleyeceğiz.

Tevkifatla Sorumlu Alıcılar

KDV mükellefleri ve aşağıdaki belirlenmiş alıcılara yapılan reklam hizmetleri KDV tevkifatı kapsamındadır.

 • Mart 2021 tarihi itibariyle, belirlenmiş alıcılara aşağıdaki kurum veya kuruluşlar da eklenmiştir.
 • Sigorta ve reasürans şirketleri,
 • Sendikalar ve üst kuruluşları,
 • Vakıf üniversiteleri,
 • Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,
 • Reklam Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

  KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılara yapılan reklam hizmetlerinde, alıcılar tarafından 3/10 oranında KDV tevkifatı uygulanmakta ve KDV-2 beyannamesi ile beyan edilmektedir.

  Aşağıdaki hizmetler, ilgili tebliğ kapsamında ticari reklam olarak değerlendirilmektedir.

  • Mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları,
  • Reklama ilişkin danışmanlık faaliyetleri,
  • Reklamın planlanması,
  • Reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı,
  • Reklamın yayımlanması.
  • Reklam ajanslarından alınan söz konusu hizmetlerdir.

  Ticari Reklam hizmetinin alt yüklenicilere yaptırılması durumunda ise,

  • Esas yüklenici firmalar tarafından, tamamen veya kısmen alt yüklenici ve daha alt yüklenicilere yaptırılan işlemlerde, işi yüklenen her yüklenici bir üst yükleniciye tevkifatlı fatura düzenleyecektir.
  • Son olarak da esas hizmet alıcısına tevkifatlı fatura düzenlenecektir.
  • Kendisine, tevkifatlı fatura düzenlenen üst yükleniciler veya hizmet alıcısı da KDV-2 beyannamesi ile tevkifatı beyan edeceklerdir.
  • KDV-2 beyannamesinde “2.1.3.2.15. Ticari Reklam Hizmetleri” kodu seçilecektir.

  Hangi Durumlarda Kdv Tevkifatı Uygulanmaz ?

  2.000 TL ve altındaki teslimlerde kdv tevkifatı uygulanmaz. (1 temmuz 2021 den önce 1.000 TL)

  • Ayrıca, KDV tevkifatı uygulamasından kaçınmak için 2.000 TL altında parça parça fatura düzenlenmemelidir.

  Hizmet alıcıların aşağıda sayılanlar olması durumunda tevkifat yapılmayacaktır.

  • Basit usule tabi olanlar,
  • Vergiden muaf esnaflar,
  • Sanatkar ve çiftçiler,
  • Nihai tüketiciler, 

  Karışıklık Yaşanabilecek Hususlar

  Profesyonel spor kulüplerinin (şirketleşenler dahil) yapmış olduğu hizmetler; “Ticari Reklam” kapsamda yer almamaktadır.

  • Unutulmamalıdır ki , Yayın, Reklam ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemlerde 9/10 KDV tevkifatı uygulanmaktadır.

  Tasarımı yapılmış reklamlara ilişkin baskı ve basım hizmetleri alımları yine “Ticari Reklam” kapsamında yer almamaktadır.

  • Tasarımı yapılmış bir reklamın baskı basım hizmetleri “Her Türlü Baskı Basım Hizmeti” kapsamında değerlendirilip, 7/10 oranında KDV tevkifatına tabi tutulmalıdır.
  • KDV mükellefi olmayan amatör spor kulüplerinin ve şahısların reklam yayınlaması faaliyetlerinde Tam tevkifat uygulanmakta olup bu başlık altında değerlendirilmemelidir.
  • Aynı şekilde, yurt dışından alınan reklam hizmetleri de tam tevkifata tabi olup bu kapsamda değildir.

  Reklam Hizmetlerinde Kdv Tevkifatı Örnek Uygulamalar

  • A reklamcılık A.Ş ile B Temizlik A.Ş arasında, Deterjanlarının tanıtılması amacıyla arasında Ticari sözleşmesi imzalamış olsun.
  • A Reklamcılık firması bu hizmet karşılığında KDV hariç 5.000TL alacaktır.
  • A firmasının oluşturacağı faturada,
  • KDV matrahı : 5.000 TL
  • Toplam KDV Tutarı : 900 TL ( 5.000 X 0.18)
  • Tevkifat Tutarı : 270 TL ( 900 X 0.30)
  • Beyan edilecek KDV: 630 TL ( 900 – 270)
  • Tahsil edilecek Tutar : 5.000 (KDV Matrahı) + 900 (Toplam KDV ) – 270 ( Tevkif Edilecek KDV) = 5.630 TL
  • Özetle, tevkifat uygulaması olmasaydı; A reklam firması 5.000 TL lik reklam hizmeti karşılığında, B Üretim firmasından KDV dahil 5.900 TL tahsil edecekti. 900 TL kdv tutarını da KDV beyannamesi ile hesaplanan kdv olarak beyan edilecekti.
  • Ancak, Tevkifat uygulaması ile B firması tevkif edilen 270 tl yi, A reklam firmasına ödemeyip KDV-2 Beyannamesi ile ayrıca beyan edecektir.
  • A reklam firması da kalan 630 TL KDV beyannamesi ile beyan edecektir.
  • Sonuçta, B üretim firması A üretim firmasına, 5.900 TL değil 5.630 tl reklam hizmeti karşılığında ödeme yapacaktır.

  Rastgele Gönderiler