1. Anasayfa
 2. Vergi
 3. Makine, Teçhizat, Demirbaş Ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım Ve Onarım Hizmetleri KDV tevkifatı

Makine, Teçhizat, Demirbaş Ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım Ve Onarım Hizmetleri KDV tevkifatı

bakım-onarım-makina-teçhizat-kdv-2

Makine, Teçhizat, Demirbaş Ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri, belirlenmiş alıcılar ile yapılması durumunda kdv tevkifatı uygulanacaktır. Söz konusu faaliyetlerle ilgili tevkifat oranı ( 7/10 ) olarak belirlenmiştir.

 • Bakım hizmetlerinden kastedilen, makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtların, doğru çalışma işlevlerini sağlamaları için belli aralıklarla veya gerektiği zamanlarda yapılan işlerdir.
 • Bakım veya onarım esnasında gerçekleşen parça değişimleri de bakım ve onarım faaliyeti içerinde yer almaktadır.
 • Onarım ise, bozulan bir makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtın tekrar kullanılabilir haline getirilmesidir.

Bakım ve Onarım Hizmetleri Tevkifat Uygulayacak Alıcılar

 • Belirlenmiş alıcılara verilen edilen makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde alıcılar tarafından (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanmaktadır.
 • Mart 2021 tarihi itibariyle, belirlenmiş alıcılara aşağıdaki kurum veya kuruluşlar da eklenmiştir.
 • Sigorta ve reasürans şirketleri,
 • Sendikalar ve üst kuruluşları,
 • Vakıf üniversiteleri,
 • Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,

Tevkifat Kapsamına Giren Hizmetler

 • Belilenmiş alıcılara ait veya bunlara tahsis edilen ve faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde tevkifat uygulanacaktır.
 • Isıtma-soğutma sistemleri, havalandırma sistemi, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, asansör ve benzerlerine yönelik bakım ve onarım hizmetleri tevkifata tabi tutulacaktır.
 • Ancak ikinci maddedeki işlemlerin ilk yapımı,” YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ” kapsamına girmekte olup (4/10) oranında tevkifata tabidir.
 • Örneğin (A) Kurumunun belirlenmiş bir alıcı olduğu durumda, (B) firmasının da kurumdaki asansörlerin, bakım onarım faaliyetini gerçekleştirmesi durumunda, (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
 • Ancak (B) firmasının asansörün tamamen yenilenmesi halinde “yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri” kapsamında (4/10) oranında tevkifatı yapılacaktır.
 • Bakım onarımda kullanılan malzemeler, tevkifat kapsamına dahil edilmektedir.
 • Ancak, sarfiyat edilen malzemeler alıcı kurum tarafından alınıp, onarıcı firmaya kullanılmak üzere verilmesi halinde bu parça bedelleri için tevkifat uygulanmaz. (Malzemenin diğer bir KDV Tevkifatı kapsamına girme durumu saklıdır.)
 • Aynı örneğe, devam edersek (A) kurumunun asansörlerinin bakımını yapan (B) firması, asansörün çelik halatlarını sağlamlaştırmak için kullandığı kelepçeleri değiştirmesi durumunda,
 • Kelepçeleri (B) firması alıp monte ettiğinde, bakım onarım faaliyetine bu malzeme de dahil olacak ve toplam tutar üzerinden tevkifat uygulanacaktır.
 • Kelepçeleri (A) kurumu alıp montaj için (B) firmasına vermesi durumunda bu parça bedelleri için tevkifat uygulanmayacaktır.
 • Bu durumda sadece hizmet bedelleri üzerinden tevkifat uygulanır.
kdv tevkifatı
Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri KDV Tevkifatı

Rastgele Gönderiler