1. Anasayfa
 2. Sosyal Güvenlik
 3. Genç Girişimci Desteği

Genç Girişimci Desteği

genç girişimci

Genç girişimci desteği, Gelir Vergisi Kanunu mükerrer 20. Maddesinde düzenlenmiş olup, belirli koşulları sağlayan genç girişimcilerin, vergi ve sgk yükümlülükleri açısından bazı kolaylıklar sağlamayı hedeflemektedir.

10.02.2016 tarihi itibariyle yürürlüğe giren bu uygulama ile öncelikle gençlerin ekonomik hayata atılmalarını kolaylaştırmak ve işsizliğin azaltılması amaçlanmaktadır.

Koşulları sağlayan mükellefler, işe başladıkları faaliyet dönemi ile birlikte 3 vergilendirme dönemi için gelirlerinin yıllık 75.000 TL ye kadar olan kısmı gelir vergisinden istina edilmiştir.

Ancak unutulmamalıdır ki, ilgili faaliyetten yıllık kazanç olmaması yahut yıllık kazancın gelir vergisi istisnası kapsamında olması durumunda dahi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi verilmektedir.

Ayrıca, Bu istisnadan yararlanmak GVK. 94 Md. de yer alan vergi tevkifatlarının uygulanmasını etkilememektedir.

Tüm bunlarla birlikte, yazımızda belirtilen koşulları sağlayan mükellefler 1 yıl süre ile 4/b Bağkur prim ödemesinden de muaf tutulmaktadır.

Genç Girişimci Desteği Yararlanma Şartları

Aşağıdaki şartları sağlayan girişimciler, Genç Girişimciler Desteğinden yararlanmaktadır.

 • Ticari, zirai, ve mesleki faaliyetleri nedeniyle ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmesi,
 • Mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 29 yaşını doldurmamış tam mükellefiyet kapsamında bir gerçek kişi olması,
 • İşe başlama bildirimlerinin kanuni süresi içerinde yapılmış olması,
 • Kendi işinde bilfiil çalışması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi,
 • Çırak, kalfa, yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, askerlik, hastalık, tutuklukuk yükümlülük gibi geçici olarak işin başında olmamamak bu şartı bozmamaktadır.
 • İşin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi ifadesi, işin yürütülmesi ile ilgili kararların iş sahibi tarafından alınması, işin denetlenmesi ve planlamasının iş sahibi tarafından yapılmasıdır.
 • Faaliyetin adi ortaklık veya şahış şirketi şeklinde yapılması durumunda tüm ortakların işe başlama tarihi itibariyle bu madde kapsamındaki şartları taşıması,
 • Ölüm nedeniyle işyerinin eş ve çocuklar tarafından devralınması durumu hariç olmak üzere, bir işyerinin eş veya üçüncü derece de dahil olmak üzere, kan veya kayın hısımları tarafından devir alınmamamış olması,
 • Ölen kişinin istisna şartlarını sağlayıp sağlamamsı bu maddeyi etkilememektedir.
 • Dar mükellef, gerçek kişi olmamak,
 • Mevcut bir işletme veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması bu destek kapsamındaki koşullardır.

Genç Girişimci Desteği Örnek Uygulamalar

Örnek 1 : Ali, Hakan ve Mehmet 01.05.2021 tarihinde halı yıkama faaliyetine adi ortaklık şeklinde başlayacaktır. Ali 23, Hakan 35, Mehmet İse 29 yaşındadır.

Bu durumda Hakan’ın 35 yaşında olması nedeniyle 29 yaşını doldurmamak şartı sağlanamamaktadır.

Daha önce de bahsettiğimiz gibi adi ortaklık durumunda ortaklardan her birisi istisna koşullarından tümünü sağlamalıdır.

Örnek 2 : Orçun, genç girişimci desteği için gerekli tüm şartları sağlamakla birlikte, Vergi Dairesine faaliyetine ilişkin başlangıç bildirimini yapmayı geciktirmiştir. Vergi denetimleri sırasında işyerinin terzilik faaliyeti yaptığı ancak Vergi Dairesine bildirim yapmadığı tespit edilmiştir.

Bu nedenle, Orçun, işe başlangıç bildirimini kanuni süresinde bildirmediği için istisnadan yararlanamayacaktır.

Örnek 3: Kemal, 60 yaşında vefat eden babasından kalan televizyon tamir servisini veraseten devralmıştır. Kemal 28 yaşındadır.

Bu durumda, Kemal, yaş şartını taşımakla birlikte diğer şartları da sağlıyor ise Genç Girişimci İstisnasından yararlanabilir.

Örnek 4 : Canan, 23 yaşında olup teyzesi Necla’dan Pastanesini devralmıştır.

Canan ve Necla Arasında 2. Derece Kan Hısımlığı olduğundan dolayı, Canan İstisnadan yararlanamayacaktır.

Örnek 5: Genç Girişimci desteğinden yararlanan Hande işe 01.02.2019 tarihinde başlamış ve 05.05.2019 tarihinde vefat etmiştir.

33 yaşındaki Eşi Faruk’un iş yerini veraseten devralması durumunda genç girişimci desteğinden 01.02.2019-05.05.2019 tarihleri arasında yararlanılacaktır.

05.05.2019 Sonraki dönemler için istisnadan yararlanamayacaktır. Çünkü, Faruk yaş şartını sağlamayacaktır.

Örnek 6 : Genç Girişimci desteğinden yararlanan Fatih 01.05.2019 tarihinde işe başlamış ve 06.09.2019 tarihinde vefat etmiştir.

Eşi, Emine işyerini veraseten devralmış ve genç girişimci istisnası ile ilgil tüm şartları sağlamaktadır.

Bu durumda, 01.06.2019 – 06.09.2019 tarihinde eşinden dolayı, 2019 kalan aylar için, 2020 ve 2021 hesap dönemleri için de kendisinin şartları sağlamasından dolayı istisnadan yararlanacaktır.

18 Yaşından Küçükler Genç Girişimci Desteğinden Yararlanabilir mi?

Genç girişimci desteğinden, yukarıda sayılı gerekli diğer şartları da sağlamaları durumunda 18 yaşından küçükler de yararlanabilirler.

 • 213 sayılı Vergi usul Kanunu’nun 9. maddesinde vergi mükellefi olmak için reşit olma şartı bulunmadığı belirtilmiştir.
 • Bu kişiler, vergi sorumluluklarını veli veya vasileri aracılığı ile yerine getirirler.
 • Bu konu ile ilgili Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığı, 47285862-120[2019/07]-E.2092 Sayılı özelgesini de inceleyebilirsiniz.

İstisna Kapsamındayken Terk Olan Mükellef Tekrar Yararlanabilir mi?

 • İstisna Kapsamında iken faaliyetini sonlandıran mükellefler, tekrar yararlanamamaktadır.
 • Ancak, İşe Başlama bildirimini yapmış olup, yoklamalar esnasında, faaliyete hiç geçmediği tespit edilen ve resen vergi kaydı silinen mükellefler, sonradan tekrar işe başlama bildirimi vermeleri ve faaliyete başlamaları durumunda bu istisnadan diğer şartları da sağlayarak yararlanabilirler.
 • Bu konu ile ilgili Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı, 17192610-120[GV-19-32]-E.221758 Sayılı özelgesini de inceleyebilirsiniz.

Genç Girişimci Sigorta Prim Teşviki

Genç Girişimci Vergi İstisnasından yararlanan kişiler için 1 yıl süre ile (4/b) Bağkur primi istisnası da mevcuttur.

 • Bu prim desteğinden yararlanmak için Mükelleflerin bağlı bulundukları vergi dairesinden “Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası” Belgesi Temin edip kayıtlı oldukları SGK müdürlükleri Bağ-kur Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Adi ortaklıklarda bu istisnadan sadece bir ortak yararlanmaktadır.
 • 18 yaşını doldurmayan mükellefler, 18 yaşını doldurduktan sonraki 1 senelik süreç için bu destekten yararlanabilirler.

Sgk Prim Teşvikinden Yararlanma Şartları

Mükelleflerin,

 • Genç Girişimci Vergi İstisnasından yararlanması ve destek ile ilgili şartları sağlaması,
 • 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olması,
 • 4/b kapsamında 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı olması gerekmektedir.
bildirimli fesih
Bildirimli Fesih Nedir?

Rastgele Gönderiler