1. Anasayfa
 2. E-Dönüşüm
 3. Zaman Damgası Nedir?

Zaman Damgası Nedir?

zaman damgası nedir

Zaman Damgası Nedir? Kullanım alanlarını ve kimler için zorunludur yazımızda ele alacağız.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre “Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve / veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kaydı” olarak tarif edilmiştir.

Zaman Damgası hizmeti, sadece gerekli izinleri almış elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır.

Zaman Damgasının Kullanım Alanları ve Özellikleri

 • GİB sisteminde berat yüklenmesi sırasında oluşabilecek aksaklıklar sonucu, berat gönderememe durumlarında zaman damgası ile mühürlenmiş elektronik kayıtlar kanuni süresi geçmiş dahi olsa sonrasında beyan edilebilir.
 • Bu şekilde beratlar zamanında yüklenmiş sayılır.
 • Zaman damgası yukarıdaki gibi bir durumda ispat aracı olarak kullanılabilir.
 • Zaman damgası diğer bir çok elektronik uygulama ürünleri gibi kontör ile satın alınmaktadır.
 • Bir kontör ile bir e defter mühürlenebilir.
 • Ayrıca, Zaman Damgası ile içerik takibi ve log kayıtlarının mühürlenerek saklanması işlemi yapılabilmektedir.
 • Bir sonraki başlığımız altında, da zaman damgasının kullanılmasının zorunlu kılındığı diğer alanları ve mevzuatına ilişkin bilgileri ele alacağız.

Zaman Damgası Kullanımı Zorunlu Mudur?

 • E defter kullanıcıları için zaman damgası zorunlu bir uygulama değildir, ancak zaman damgasının kullanılması oluşabilecek risklerin azaltılmasına yarayan bir uygulamadır.
 • Ancak, Zaman damgası bazı durumlar için, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve 24/10/2007 tarihli ve 26680 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile zorunlu kılınmıştır.
 • Oteller, hastaneler, küçük işletmeler, üniversiteler, restoranlar, kafeler ve internet kafeler gibi toplu olarak kablolu veya kablosuz internet sağlayan yerlerin kanun ve yönetmelikler kapsamında alması gereken tedbirler kapsamında zaman damgası kullanılması zorunludur.

Sonuç olarak, Zaman damgası nedir? sorusunun cevabını özetlersek;

Herkes için zorunlu bir uygulama olmayıp, e defter vb. uygulamalar için bir ispat aracı, diğer zorunlu kılınan yükümlüler için de elektronik kayıtların tutulmasına ve ibraz edilmesine olanak sağlayan bir elektronik araçtır.

Rastgele Gönderiler