1. Anasayfa
 2. Sosyal Güvenlik
 3. İş Sözleşmesinin Feshi ve İhbar Tazminatı

İş Sözleşmesinin Feshi ve İhbar Tazminatı

ihbar-tazminati

İhbar Tazminatı ve İş sözleşmesinin feshinin doğurduğu hukuki sonuçları yazımızda bulabilirsiniz.

İhbar Tazminatı İçin Fesih süresi ne kadar?

 • Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekmektedir.
 • İşi 6 aydan az sürmüş işçiler için, 2 hafta,
 • İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş olan işçiler için 4 hafta
 • İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçiler için 6 hafta,
 • İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçiler için 8 hafta öncesinden iş akdinin feshini isteyen tarafın bildirim yapması gerekmektedir.
 • Bildirim şartına uymayan taraf bildirim süresine ilişkin ücret tutarında karşı tarafa ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür.
 • İşveren, bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.
 • İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık net ve kesin bir şekilde bildirmek zorundadır.
 • Hakkında iddialara karşı savunması alınmadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı ve verimi ile ilgili nedenle feshedilemez.

Feshin Geçerli Bir Sebebe Dayandırılması Zorunluluğu Var Mıdır?

 • 30 ve daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde, en az 6 aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshi için işveren, feshi geçerli bir sebebe dayandırmak zorundadır. (Yer altı işlerinde çalışan işçiler için 6 aylık kıdem şartı aranmaz.)
 • 6 aylık kıdem aynı işverenin bir veya değişik iş yerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesaplanır.
 • İşçi sayısı işverenin aynı iş kolunda birden fazla iş yerinin bulunması durumunda işçi sayıları birleştirilerek hesaplanır. (Bu durum işveren vekilleri için geçerli değildir.)
 • Feshin geçerli bir sebebe dayandırıldığının ispatı işverene aittir.

Fesih İçin Hangi Sebepler Geçerli Değildir?

 • Sendika üyeliği ya da iş saatleri dışında veya işverenin rızası ile iş saatleri içerisinde sendikal faaliyetlere katılmak.
 • İş yeri sendika temsilciliği yapmak.
 • Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarının takibi için işveren aleyhine adli ve idari mercilere başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak.
 • Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler.
 • Kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek.
 • Hastalık veya kaza nedeniyle geçici devamsızlık.

İşçinin Fesih Bildirimine İtiraz Yolları Nelerdir?

 • İşçi, feshin sebebinin geçerli olmadığı nedeniyle 1 ay içerisinde arabulucuya başvurmak zorundadır. 
 • Arabuluculuğa başvurmadan İş Mahkemesine başvurulması durumu davanın usulen reddine sebep olur ve ret kararı taraflara re’sen tebliğ edilir.
 • Ret kararını takiben 2 hafta içerisinde arabulucuya başvurulabilir.
 • İşçi, Arabuluculuk faaliyetinin sonunda anlaşmaya varılmaması halinde 2 hafta içerisinde dava açabilir.
 • Taraflar anlaşırsa 2 hafta içerisinde uyuşmazlık özel hakeme de götürülebilir.
 • Feshin geçersizliğine mahkemece ya da özel hakemce karar verildiğinde işveren, işçiyi 1 ay içerisinde işe başlatmak zorundadır.
 • Eğer işçinin başvurusu sonucu işveren, 1 ay içerisinde işçiyi işe başlatmazsa, en az 4 en fazla 8 aylık ücret tutarında tazminatı işçiye ödemekle yükümlüdür.
 • Karar kesinleşinceye kadar işçiye en fazla 4 aya kadar çalışmadığı süre ücreti ve diğer hakları işveren tarafından ödenir.
 • İşçi işe başlatılırsa peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı yapılacak ödemeden mahsup edilir.
 • İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir.
 • Kesinleşen mahkeme kararı sonrasında veya özel hakem tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde işe başlamak için işverene başvurmak zorundadır.
 • Bu süre içerisinde işçi işverene başvuru yapmaz ise işverenin feshi geçerli sayılır.
kıdem tazminatı
Kıdem Tazminatı Nedir? Nasıl Alınır?

Rastgele Gönderiler