1. Anasayfa
 2. Sosyal Güvenlik
 3. İşçinin Ücretli İzin Alabileceği Durumlar

İşçinin Ücretli İzin Alabileceği Durumlar

ücretli izin

İşçilerin ücretli izin hakkı olduğu durumlar yazımızda yer almaktadır.

Ücretli izin ( Yıllık İzin)

 • Bir yıl çalışma süresini doldurmuş olan işçiler yıllık ücretli izin hakkına sahip olmaktadır. (Deneme süresi de çalışma süresinin içerisindedir.)
 • Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.
 • Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.
 • İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süreleri aşağıda yer almaktadır.
 • 1 – 5 yıl(Dahil) çalışanlar 14 gün,
 • 5 yıldan fazla olup 15 yıldan az çalışanlar 20 gün,
 • 15 yıl (dahil) ve daha fazla çalışanlar 26 günden az olmamak üzere yıllık izin kullanmak zorundadır.
 • Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık izin süreleri 4’er gün arttırılarak uygulanır.
 • 18 ve daha küçük yaştaki işçilere en az 20 gün yıllık izin verilir.
 • 50 yaş ve üzeri işçilere en az 20 gün izin verilir.
 • Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.
 • İzin süreleri, işveren ve işçinin anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilir.
 • Ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.
 • Kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar yıllık ücretli izin hakkından tam süreli çalışanlar gibi yararlanır ve farklı işleme tabi tutulamaz.
 • İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan işçiye izin dönemine ilişkin ücreti ile ödenmesi bu döneme rastlayan diğer ücret ve ücret niteliğindeki haklarını izine başlamadan önce peşin olarak vermek veya avans olarak ödemek zorundadır.
 • Yıllık izin eksik gün olarak sayılmaz primleri ödenir

Doğum İzni

 • Kadın işçilere doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için izin verilmesi kanunda yer almaktadır.
 • Çoğul gebelik halinde doğumdan öncesi 8 haftalık izne iki hafta süre eklenir.
 • İşçi sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ve işçinin talebi üzerine, doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir.
 • Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.
 • Kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenerek izin kullandırılır.
 • Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü halinde, doğum sonrası kullanılamayan süreler babaya tarafından kullanılır.

Yarım Günlük Doğum izni

 • Analık izninin bitiminden sonra kadın işçi veya 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine isterlerse 1. doğumda 60 gün, 2. Doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir.
 • Çoğul doğumda bu süreler 30 gün uzar, engelli doğum halinde ise bu süreler 360 gün olarak uygulanır.
 • Yarım günlük doğum izninden yararlanan işçiler için bu sürelerde süt izni uygulanmaz.
 • Çalışılmayan yarım gün ücreti İŞKUR tarafından ödenir.

Babalık Nedeniyle Ücretli İzin

 • Eşleri doğum yapan babalar 5 gün (takvim) izin hakkına sahiptir.

Ölüm Durumunda Ücretli İzin

 • İşçilerin anne veya baba, eş, kardeş veya çocuklarının ölümünde 3 güne kadar verilecek ücretli izin hakkına sahiptir.

Evlenme İzni

 • İşçinin evlenmesi halinde 3 gün (takvim) ücretli izin verilir.

Evlat Edinme İzni

 • İşçinin evlat edinmesi hâlinde 3 gün (takvim) izin verilir.
 • Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine, evlat edinene çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık izni kullandırılır.

Engelli Çocuk Tedavisi İzni

 • İşçilerin en az %70 oranında engelli veya devam eden hastalığı olan çocuklarının tedavisinde, bir yıl içinde toptan veya parça halinde 10 güne kadar ücretli izin verilir.

İşçinin Kontrol İzni

 • Hamilelik süresince kadın işçiye düzenli kontrolleri için 1 gün izin verilir.

Süt İzni

 • Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1.5 saat süt izni verilir.

Yeni iş Arama izni

 • İhbar süreleri içinde işçiye yeni bir iş bulması için günde en az 2 saat izin verilir.
 • İşçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir.

Hafta Tatili için Ücretli İzin

 • Haftanın iş günlerinde eksiksiz olarak çalışmış olan işçiye 7 günlük zaman diliminde 24 saat kesintisiz hafta tatili verilmesi zorunludur.
prime-tabi-olmayan-kazanclar
Prime Tabi Olmayan İşçiye Yapılan Ödemeler

Rastgele Gönderiler