1. Anasayfa
 2. Hukuk
 3. Kıdem Tazminatı Faiz Hesaplama

Kıdem Tazminatı Faiz Hesaplama

kıdem ve faiz

Kıdem Tazminatı faiz hesaplama konusundaki bilgilere yazımızda yer vereceğiz.

Faiz türü, İş Kanunu’ na göre çalışanlarda en yüksek mevduat faiz oranıdır.

Kıdem Tazminatında Faiz Ne Zaman İşlemeye Başlar?

 • Kıdem tazminatında faiz gecikme ihtarına gerek kalmaksızın iş sözleşmesinin feshinden itibaren işlemeye başlamaktadır.

Emeklilik Nedeniyle Fesihlerde

 • İş sözleşmesi işçi tarafından emeklilik nedeniyle feshedilmesi durumunda, faiz işçi tarafından bağlı bulunduğu kurum veya sandıktan alınan tahsis yazısının işverene verilmesi ile başlamaktadır.
 • Eğer, bu yazı ile bildirim yapılmamışsa, bununla birlikte, işveren de kısmi ödeme yapmışsa kısmi ödeme tarihinden itibaren faiz işlemeye başlamaktadır.
 • Buna ek olarak, bu yazı ile yapılmamış ve kısmi ödeme de yapılmamış ise faiz dava veya takip tarihinden itibaren başlamaktadır.

Gemi Adamları ve Gazetecilerde

 • Gemi adamları ve Gazeteciler yönünden faizi, temerrüt tarihinden itibaren başlamaktadır.
 • Faiz oranı için yasal faiz türü geçerlidir.

İşe İade Davası Söz Konusu İse

 • İş güvencesi hükümlerine tabi olan işçinin, işe iade davası açarak davasının kabul edildiği ve işe başlamak için işverene başvurduğu durumda,
 • İşveren de, bu başvuruya rağmen işçiyi işe başlatmamış ise, işe başlatmamanın kesinleştiği tarihteki ücret gözetilir,
 • Kıdem tazminatı faizi, işe başlatmamanın kesinleştiği tarihten itibaren başlatılır,
 • Geçersiz sayılan ilk fesihten itibaren 4 ay daha eklenerek; faiz, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve diğer ücretler ödenir.
 • Ayrıca bu durumda, daha önce yapılmış ödemeler var ise mahsup edilmelidir.

Kıdem Tazminatı ve Faiz Dava Süreci

 • Kıdem tazminatı ve diğer ücretlerin tahsili için açılacak davada, toplam tutar dava sürecinde bilirkişi marifetiyle tespit edileceği için,
 • Davanın değeri, başlangıçta düşük gösterilerek belirsiz alacak davası olarak açılabilir.
 • Bu durumda, harç bu miktar üzerinden hesaplanacaktır.
 • Bilirkişinin, ödenecek tutarı tespiti ile ıslah yapılarak davanın değeri olması gereken tutara yükseltilir.
 • Harç da bu tutara göre hesaplanır ve ödemesi tamamlanır.
 • Islah ile arttırılan tutar için işleyecek faiz fesih tarihinden itibaren başlamaktadır.
 • Ancak, bu noktada davacının talebine göre hareket edilerek,
 • Davacı, faizin fesih tarihinden itibaren başlaması için talepte bulunmamışsa, alacağım tamamı için faiz fesih tarihinden itibaren işlemeye başlar.

Kıdem Tazminatı Faiz Hesaplama Hangi Durumlarda Yapılmaz

 • Zamanında ödenen kıdem tazminatları için faiz işletilemez.
kıdem tazminatı nasıl hesaplanır
Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Rastgele Gönderiler