1. Anasayfa
 2. Sosyal Güvenlik
 3. Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Çalıştırma Zorunluluğu

Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Çalıştırma Zorunluluğu

engelli

50 ve daha fazla işçi çalıştıran özel sektör iş yerlerinde %3 engelli işçiyi beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.

 • Özel iş yerlerinde eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Aynı il sınırları içerisinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kanun kapsamında çalıştırılması gereken işçi sayısı, tüm işyerlerindeki işçi sayısı toplanarak hesaplanır.
 • Yer altı ve su altı işlerde engelli işçi çalıştırılamaz, işçi sayısı hesaplanırken yer altı ve su altı çalışanlar hesaba katılmaz.
 • Çalıştırılacak işçi sayısı(%3) hesaplanırken ondalık kısımdaki yarıma kadar olan kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olan kısım tama çevrilir.
 • İşverenler çalıştırmakla hükümlü oldukları işçileri Türkiye İş kurumu aracılığı ile sağlarlar.
 • Bir işyerinden malulen ayrılıp sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçi, işverene çalışmak için başvurması ve boş yer olması durumunda, işveren  işçiyi derhal eski işi veya benzeri işlerde çalıştırmak üzere işe almak zorundadır. Boşluk yok ise boşalacak ilk kadroda başka işe başvuranlara tercih ederek  maluliyeti ortadan kalkan işçiyi işe almak zorundadır. Bu hükmü ihlal eden işverenler işçiyi 6 aylık tazminat ödemekle yükümlüdürler.
 • Bu kanun kapsamında çalıştırılan engelli personellerin prime esas kazançlarının alt sınırı üzerinden hesaplanan işveren hisselerinin tamamı hazinece ödenir.
 • Kontenjan fazlası engelli çalıştıran yahut engelli çalıştırma zorunluluğu bulunmayan işverenlerin çalıştırdıkları her bir işçinin prime esas kazançlarının alt sınırı üzerinden hesaplanan işveren hisseleri hazinece ödenir.
 • Engelli işçiler için uygulanan indirimlerden yararlanmak için prim ve hizmet bildirgelerinin zamanında verilmesi ve prim borcunun bulunmaması gerekmektedir. İndirim yapılan aylarda yapılan geç ödemelerin gecikme zamlarından işveren sorumludur.
 • Hazinece karşılanan tutarlar gelir ve kurumlar vergisinde gider veya maliyet unsuru olarak kullanılamaz.
İş Sözleşmesi ve Türleri

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr

Rastgele Gönderiler