1. Anasayfa
 2. Vergi
 3. Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri KDV Tevkifatı

Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri KDV Tevkifatı

kdv tevkifatı

Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetlerinin, belirlenmiş alıcılar ile yapılması durumunda kdv tevkifatı uygulanacaktır. Söz konusu faaliyetlerle ilgili tevkifat oranı ( 5/10 ) olarak belirlenmiştir.

Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetlerinde Tevkifat Uygulayacak Alıcılar

 • Mart 2021 tarihi itibariyle, belirlenmiş alıcılara aşağıdaki kurum veya kuruluşlar da eklenmiştir.
 • Sigorta ve reasürans şirketleri,
 • Sendikalar ve üst kuruluşları,
 • Vakıf üniversiteleri,
 • Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,

Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri Tevkifat Uygulaması

Yemek Servis Hizmetleri

 • Yemek Servis hizmeti, KDV tevkifatı yapmakla sorumlu belirlenmiş alıcıların, personel, öğrenci, hasta, müşteri, misafir, yolcu niteliklerindeki kişileri için yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla yaptıkları hizmet alımlarıdır.
 • Örneğin, (A) hastanesi belirlenmiş alıcılar içerininde yer almaktadır. (B) firması da hastalar için yemek hizmeti vermektedir. Bu durumda, (A) hastanesi yemek hizmeti veren kuruma ödemesini, (5/10) KDV tevkifatını düşerek yapacaktır.
 • (A) hastanesinin 1 aylık yemek giderleri, bütçe ödeneğinden değil de bir vakıf tarafından yardım amacıyla yapılması, tevkifat uygulanmasına engel değildir.
 • (B) firmasının yapacağı yemek hizmetinin hazırlanmasında, (A) kurumunun tesislerinden yararlanması da tevkifat uygulanmasına engel değildir.
 • Bazı firmaların alışveriş ödeme sistemi kurarak, piyasada kullanılmak üzere dağıtmış olduğu bilet ve kart benzeri alışveriş yemek çekleri üzerinden hesaplanan kdv tevkifata tabi değildir.
 • Ancak, belirlenmiş alıcılar, söz konusu ödeme sistemi kurucusu firma ile doğrudan anlaşıp yemek çeki alması durumunda yemek hizmetleri kapsamında tevkifat uygulanacaktır.
 • Yemek hizmetinin, doğrudan yemek hizmeti veren firmanın restorant, lokanta vb. gibi tesislerinde ifa edilmesi tevkifat uygulanmasına engel teşkil etmez.
 • Örneğin, (A) Hastanesi doktorlar için bir yemek organize etmesi ve yemek hizmetinin (B) firmasının restoranında yapılması durumunda tevkifat uygulanacaktır.
 • Ayrıca, konaklama tesislerinde, belirlenmiş alıcılar için verilen konaklama hizmetinin yanında, yemek hizmeti ayrı faturada veya aynı fatura içerisinde ayrıca gösterilmesi durumunda tevkifat uygulanaktır.
 • Tüm hizmetlerin sadece konaklama olarak belirtildiği durumlarda bu kapsamda tevkifat uygulanamaz.
 • Belirlenmiş alıcıların, kendi bünyelerinde ve kendi personelleri ile yapmış oldukları yemek hazırlama faaliyetleri için piyasadan alacakları malzemeler tevkifat kapsamında değildir.

Organizasyon Hizmetleri

 • Belirlenmiş alıcılar için yapılan konser, fuar, kutlama, parti, kokteyl, davet, kongre, seminer, panel, tanıtım ve benzeri hizmetler KDV tevkifatı kapsamındadır.
 • Organizasyon Hizmeti veren hizmet satıcılarının, organizasyon yapacakları mekandan alacakları hizmetler KDV tevkifatına tabi değildir.
 • Ancak, Organizasyon hizmeti verenler, belirlenmiş alıcılara düzenleyecekleri faturalarda, mekan masraflarını KDV tevkifatına tabi tutabilirler.
 • (A) organizasyon şirketi, (B) üniversitesinin kongresi için organizasyon işini üstlenmiştir. (A) organizasyon şirketi, konaklama ve kongre mekanı için (C) oteli ile anlaşmıştır.
 • Böyle bir durumda, (C) otelinin mekan kullanım bedeli ve konaklama için (A) organizasyon firmasına düzenleyeceği fatura tevkifatsız olacaktır. (A) organizasyon firmasının (B) Üniversitesine keseceği toplam organizasyon bedelinde ise (5/10) oranında KDV tevkifatı yapılacaktır.
nace kodu
Nace Kodu Nedir?

Rastgele Gönderiler