1. Anasayfa
 2. Muhasebe
 3. Tahsilat Makbuzu Muhasebe Kaydı

Tahsilat Makbuzu Muhasebe Kaydı

tahsilat makbuzu muhasebe kaydı

Tahsilat makbuzu muhasebe kaydı, işletmelerin aracı finansal kurumlar yoluyla yatırılması zorunlu olan tutarlar altında kalan nakit tahsilatları için düzenlenen makbuzların, muhasebe kaydını ifade eder.

Yazımızda sizlere, hangi durumlarda tahsilat makbuzu düzenleneceğini, düzenlenen makbuzların muhasebe kayıtlarının nasıl yapılacağını anlatacağız.

Bunların yanında, nakit tahsilatların vergisel boyutundan da kısaca bahsedeceğiz.

Hangi Durumlarda Tahsilat Makbuzu Düzenlenir?

Öncelikle, 459 no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 4.1.’ e göre nakit tahsilat sınırı 7.000 TL olarak düzenlenmiş olduğunu tekrar sizlere hatırlatmak isteriz.

Bu tutarın altındaki tahsilatlar için tahsilat makbuzu düzenlenerek alınan tahsilat belgelendirilmelidir.

Ancak, aynı gün içerisinde aynı kişi veya kurumlardan parça parça yapılan ödemelerin 7.000 TL’yi geçmesi durumunda da; aşan tutarlar resmi finans kuruluşları veya PTT yoluyla tahsil edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, alınacak toplam ödeme tutarı 7.000 TL’yi geçmesi durumunda taksitler halinde farklı günlerde ödense dahi yine finans kuruluşları veya PTT’ yoluyla ödenmelidir.

Örneğin, işletmenin vermiş olduğu bir hizmetin toplamda 40.000 TL olduğunu düşünürsek, tahsilatı aylık ödemeler halinde yapılsa dahi yine bu taksitler banka yoluyla ödenmelidir.

Özetle, tahsilat makbuzu; işletmenin sunduğu mal/hizmet toplam tutarı veya vermiş olduğu borcun toplamda 7.000 TL’nin altında olması durumunda yapılacak nakit tahsilatlar için düzenlenir.

Ayrıca, ticari hayatta çeklerin teslim alınması durumunda da tahsilat makbuzları kullanılmaktadır.

Bu durumda, tahsilat makbuzu üzerine; vade, tutar, çek seri numarası vb. gibi çek ile ilgili bilgiler de yazılmaktadır.

Öte yandan, kredi kartı ile pos cihazlarından çekilen tutarların belgelendirilmesi için de pos slip evrakına ek olarak da kullanılabilmektedir.

Tahsilat Makbuzu Hangi Bilgileri İçerir?

Tahsilat makbuzu muhasebe kaydı örneğimize geçmeden önce, örnek bir tahsilat makbuzunu ve hangi bilgiler içerdiğini birlikte inceleyelim.

Yukarıdaki temsili tahsilat makbuzu üzerinde temel olarak aşağıdaki bilgiler yer almaktadır.

 • Tahsilatı yapan firmanın bilgileri,
 • Makbuz numarası,
 • Ödemeyi yapan tarafın bilgileri,
 • Ödemenin ne şekilde yapıldığı bilgisi,
 • Ödeme tutarı,
 • Çek teslimi durumunda; çek banka, seri numarası, vade ve tutar bilgileri yer almaktadır.

Tahsilat Makbuzu Muhasebe Kaydı Örnek Uygulama

Şimdi de tahsilat makbuzu muhasebe kaydı ile ilgili örnek yevmiye kayıtlarımızı sizlere sunalım.

Örnek: A işletmesi, toplamda vermiş olduğu 6.000 TL’ mal teslimine karşılık nakit tahsilat gerçekleştirmiştir.

Düzenlenen tahsilat makbuzunun muhasebe kaydını yapınız.

01.02.2024BA
100. Kasa6.000
120. Alıcılar6.000

Öncelikle, nakit tahsilat işlemi neticesinde kasa bakiyesini arttırdığı için “100.Kasa” hesabının borç tarafına kayıt yapılmıştır.

Ödeme işlemi sonucunda, alıcıların ilgili cari bakiyesi azalacağı için “120.Alıcılar” hesabının alacak tarafına kayıt yapılmıştır.

Örnek: A işletmesi peşin tahsilat gerçekleştirerek, 5.000 TL + KDV tutarında hizmet satışı gerçekleştirmiştir.

KDV Oranı %20’dir.

01.02.2024BA
100. Kasa6.000
600. Yurtiçi Satışlar5.000
391.Hesaplanan KDV1.000

Bu örneğimizde de tahsilat hizmet teslimi ile birlikte gerçekleşmiş ve tahsilat makbuzu düzenlenmiştir.

Bu nedenle, KDV hariç bedel doğrudan “600.Yurtiçi Satışlar” hesabının alacak tarafına gelir yazılmıştır.

Yine, satışa ilişkin KDV de “391.Hesaplanan KDV” hesabının alacak tarafına kaydedilmiştir.

Alınan nakit tahsilat, kasa bakiyesini arttıracağı için “100.Kasa” hesabının borç tarafına kaydedilmiştir.

Sonuç olarak,

Yazımızda, tahsilat makbuzunun hangi durumlarda düzenleneceğini inceledik.

Ayrıca, örnekler üzerinden tahsilat makbuzu muhasebe kaydı nasıl yapılır? sorusunun cevaplarını birlikte aradık.

Muhasebe kayıtları ile ilgili daha fazla içeriğimize ulaşmak için “Muhasebe” kategorimizi ziyaret edebilirsiniz.

 • SMMM Kınama Cezası

  SMMM Kınama Cezası

  SMMM Kınama cezası gerektiren haller bu günkü yazımızın konusunu oluşturmaktadır. Mali müşavirlik meslek hukuku içerisinde, “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamına aykırı bazı hallerde, meslek mensuplarına kınama cezası verilmektedir. Şimdi, maddeler halinde hangi durumlarda Mali Müşavirlerin […]

  “Devamını Oku”


 • Marka Tescil Muhasebe Kaydı

  Marka Tescil Muhasebe Kaydı

  Marka tescil muhasebe kaydı ve marka tescil ücretlerine ait giderlerin muhasebe kaydı bu günkü yazımızın konusunu oluşturmaktadır. Öncelikle, marka ve patent vb. konu ile ilgili kavramları ve bunların hukuki dayanaklarını inceleyelim. Marka Nedir? Marka, bir işletmenin ürün veya hizmetlerinin diğer işletmelerin ürün veya hizmetlerinden ayırt […]

  “Devamını Oku”


 • Kasa Fazlası Muhasebe Kaydı

  Kasa Fazlası Muhasebe Kaydı

  Kasa fazlası muhasebe kaydı, bir işletmede fiili kasa sayımının, kayıtlardaki “100.Kasa” hesabındaki kasa bakiyesinden fazla olması durumunda yapılan kayıttır. Bu günkü yazımızda kasa fazlalıklarının nasıl muhasebeleştirileceğini ve kasa fazlasının hangi durumdan dolayı oluşabileceğini inceleyeceğiz. İşletmelerdeki kasa fazlalıkları bir çok nedenden kaynaklanabilir. Fazlalığın nedeni genellikle, nakit […]

  “Devamını Oku”


 • Ciro Primi Muhasebe Kaydı

  Ciro Primi Muhasebe Kaydı

  Ciro primi muhasebe kaydı, ürün veya hizmet sağlayan bir ana firmanın, bayilerine veya ürünlerinin satışını yapan işletmelere belirli hedefler veya oranlar çerçevesinde vermiş olduğu primlerin kayıtlarıdır. Ana firmalar, satışlarını arttırmak veya fazla satışa teşvik etmek için bu şekilde ciro primi uygulamaktadır. Ciro primi, satış primi, […]

  “Devamını Oku”


Rastgele Gönderiler