1. Anasayfa
  2. Vergi
  3. Pamuk vb. ve Orman Ürünleri KDV Tevkifatı

Pamuk vb. ve Orman Ürünleri KDV Tevkifatı

KDV Tevkifatı

Pamuk, Tiftik, Yün Ve Yapağı İle Ham Post Ve Deri Teslimleri, Ağaç Ve Orman Ürünleri Teslimi, kdv mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılara yapıldığında KDV tevkifatı uygulaması kapsamında yer almaktadır.

Tevkifatla Sorumlu Alıcılar

  • KDV mükellefleri ve aşağıdaki belirlenmiş alıcılara yapılan teslimler KDV tevkifatı kapsamındadır.

Pamuk ve Orman Ürünleri KDV Tevkifatı Uygulaması

Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı İle Ham Post ve Deri Teslimleri [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.5)]

KDV mükelleflerinin, KDV mükelleflerine ve belirlenmiş alıcılara; Pamuk, Tiftik, Yün Ve Yapağı İle Ham Post Ve Deri Teslimleri (9/10) KDV tevkifatına tabidir.

Tevkifata tabi ürünler, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 1 ve 2 maddelerindeki aşağıdaki ürünlerdir.

  • Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı,
  • Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02 pozisyonundaki koyun ve kuzuların (astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), 41.03 pozisyonundaki keçi ve oğlakların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derileri,

Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.6)]

KDV mükelleflerinin, KDV mükelleflerine ve belirlenmiş alıcılara; tevkifat kapsamına giren ürün, artık, talaş ve kırpıntı teslimleri (5/10) KDV tevkifatına tabidir.

  • ilk madde-malzeme niteliğindeki olan her türlü ağaç, tomruk, odun ile bunların önceden belirlenmiş ölçülerde biçilmesiyle elde edilen inşaatlık, doğramalık, marangozluk, mobilyalık ve benzeri kereste, mobilya ve kereste imalatı sonucu ortaya çıkan kırpıntı, çıta ve benzeri imalat artıkları ile odun artığı talaş teslimleri tevkifata tabidir.
  • Sözkonusu malların ithalatçılar tarafından tesliminde tevkifat uygulanmamaktadır.
  • İthalatçı tarafından yapılan teslimlerde, faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” ibaresi ve ithalata ilişkin fatura, gümrük beyannamesi bilgileri yer almalıdır.
  • Tomruk, odun, kereste, kırpıntı, atık vb. niteliklerini taşımayan, mobilya, kapı-pencere doğraması, döşeme malzemesi, sunta, levha, mdf, rabıta, lambri, süpürgelik ve benzeri ürünlerin teslimleri tevkifata tabi değildir.

Özetle, Pamuk ve Orman Ürünleri KDV Tevkifatı uygulamasında kdv mükellefi satıcılar, belirlenmiş alıcılar ve diğer KDV mükelleflerine yaptıkları teslimlerde, Faturalarını tevkifatlı olarak oluşturacak, alıcılar ise tevkif edilen kdv tutarı kadar eksik ödeme yaparak, tevkifat tutarını KDV-2 beyannamesi ile beyan edeceklerdir.

Rastgele Gönderiler