1. Anasayfa
 2. Muhasebe
 3. Şirketlerde İç Denetim Nedir?

Şirketlerde İç Denetim Nedir?

şirketlerde iç denetim

Şirketlerde iç denetim, şirket faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğinin, yapılan işlemlerin kanun, yasa veya işyeri prosedürlerine uygunluğunun, finansal raporların güvenilirliğinin bir iç denetim birimi tarafından değerlendirildiği süreçtir.

Bu süreçte iç denetçiler, işletmenin karşılaşabileceği riskleri belirler ve bu risklere karşı nasıl önlem alınabileceği konusunda yönetime önerilerde bulunur.

Böylece, iç denetim süreci ile şirketin yönetimi ve diğer menfaat sahipleri, oluşabilecek risklere karşı bilgilendirilmiş olur.

İç Denetimin Amaçları Nelerdir ?

Firmalarda, iç denetim sürecinin amaçlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 • İşletmelerin faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğinin denetlenmesi,
 • Finansal raporların güvenilirliğinin sağlanması,
 • Oluşabilecek risklerin belirlemek,
 • Risklerin, bertaraf edilmesine yönelik iyileştirme önerilende bulunulması,
 • Faaliyetlerin, yasa ve düzenlemelere uygunluğunun sağlanması,
 • İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi,
 • Yönetici ve menfaat sahiplerine denetim bulgularına ilişkin bilgi akışının sağlanması,

Şirketlerde İç Denetim Kimler Tarafından Yapılır?

Şirketlerde İç denetim süreci çoğunlukla, şirketlerin iç denetim departmanları tarafından yürütülür.

Bu departman, şirketlerin diğer birimlerinden bağımsız ve doğrudan üst yönetim ile ilişkili olarak faaliyetlerini gerçekleştirir.

İç denetim birimi, bağımsız ve objektif bir bakış açısı ile kontrol ve değerlendirme yapabilecek uzmanlardan oluşmalıdır.

Ancak, bu şekilde sağlıklı bir iç denetim süreci oluşarak gerçeğe yakın raporlar yönetime sunulabilir.

Öte yandan, şirketler kendi yapıları veya ihtiyaçlarına göre iç denetim faaliyetlerinin çerçevelerini oluşturdukları gibi iç denetim biriminin yapısını da oluşturur.

Bu yapının ne şekilde oluşacağı, işletmenin büyüklüğü, faaliyet alanları ve işletmenin kendisine has diğer bir çok faktör önemli rol oynayabilir.

İç Denetimin Temel İlkeleri Nelerdir?

Şimdi de Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi’nin (UMUÇ) içerisinde yer alan “İç denetimin 10 temel ilkesini inceleyelim.

 • Dürüstlüklük ve erdemlilik.
 • Yetkinlik ve mesleki özen,
 • Tarafsızlık ve başkalarının etkisi altında kalmamak,
 • Kurumun, strateji hedef ve riskleri doğrultusunda hareket etmek.
 • Uygun konumda yer alır ve yeterli bilgi ve kaynağa sahip olmak.
 • Kalite ve sürekli gelişmeyi benimsemek.
 • Etkili iletişim kurmak.
 • Riske dayalı güvence sağlamak.
 • Kendisi hakkında bilgi sahibi olmak, gelecek hedefli ve duruma göre yenilikler getirme becerisine sahip olmak.
 • Kurumsal ilerlemeye katkıda bulunmak.

İç Denetim Türleri Nelerdir?

Şirketlerde iç denetim birimleri, oluşabilecek riskleri incelemek ve raporlamak için bir çok denetim faaliyetini birlikte yürütebilirler.

Şimdi iç denetim birimlerinin şirket içerisinde uyguladığı denetim türlerini inceleyelim.

Finansal Denetim

Finansal denetim ile işletme finansal tablolarının doğruluğunu, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde değerlendirilir.

Uygunluk Denetimi

Uygunluk denetimi ile işletme faaliyetlerinin, yasal mevzuata ve şirket iç mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi sağlanır.

Operasyonel Denetim

Operasyonel Denetim işyerinde yürütülen işlerin verimliliğinin çalışanların yeterliliği gibi hususların değerlendirildiği denetim türüdür.

Bilgi Teknolojileri Denetimi

Bilgi teknoloji altyapıları ve bunların ne derece etkin kullanıldığı ve yönetildiğinin sınandığı bir denetim türüdür.

Suistimal Denetimi

İşletmelerin faaliyetleri içerisindeki aşamalarda herhangi bir suistimalin olup olmadığı ya da ortaya çıkma riskinin değerlendirildiği denetim türüdür.

Şirketlerde İç Denetimin Önemi

Sonuç olarak, iç denetim mekanizması kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde olmazsa olmaz bir fonksiyondur.

İç denetim, şirket içerisinde oluşabilecek risklerin önceden tespit edilmesi ve değerlendirilmesini sağlar.

Bununla birlikte, yasal mevzuatlardan kaynaklı oluşabilecek hatalar önceden tespit edilerek, ileride resmi kurumlar tarafından yapılacak denetimlere karşı işletmenin şeffaf ve hesap verebilirliğini sağlanır.

Bu nedenle, iç denetim birimleri işletmenin karşılaşabileceği risklere karşı önlemler alınması ve risklerin minimize edilmesi işlevini yerine getirir.

 • Şirketlerde İç Denetim Nedir?

  Şirketlerde İç Denetim Nedir?

  Şirketlerde iç denetim, şirket faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğinin, yapılan işlemlerin kanun, yasa veya işyeri prosedürlerine uygunluğunun, finansal raporların güvenilirliğinin bir iç denetim birimi tarafından değerlendirildiği süreçtir. Bu süreçte iç denetçiler, işletmenin karşılaşabileceği riskleri belirler ve bu risklere karşı nasıl önlem alınabileceği konusunda yönetime önerilerde bulunur. […]

  “Devamını Oku”


 • Segem Çıkmış Sorular

  Segem Çıkmış Sorular

  Segem Çıkmış Sorular ve çıkması muhtemel örnek sorular bu günkü yazımızın konusu. Esas itibariyle “Segem Teknik Personel Yeterlilik Sınavı” olan bu sınav, 5864 Sayılı sigortacılık Kanunu ve Sigorta Acenteliği Yönetmeliği çerçevesinde, sigortacılık ürünlerinin pazarlama, satış ve danışmanlığı ile ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda çalışan […]

  “Devamını Oku”


 • Muhasebe Temel Kavramları

  Muhasebe Temel Kavramları

  Muhasebenin temel kavramları, muhasebe dalında çalışan kişiler ve bu kişilerin yapmış oldukları işlemlerde benimsemeleri gereken ilkeleri ifade etmektedir. Muhasebe alanında çalışan kişiler yaptıkları işlemlerde temel muhasebe kavramlarını benimsemeleri hem yasalar önünde hem de uygulamada ortak bir politika izlenmesini sağlanmaktadır. Bu ilkeler sayesinde ticaretin alfabesi niteliğinde olan muhasebe, yekpare bir düzlemde doğru politikalar ile uygulanabilir ve…

  “Devamını Oku”


Rastgele Gönderiler