1. Anasayfa
 2. Hukuk
 3. SMMM Kınama Cezası

SMMM Kınama Cezası

Mali müşavir kınama cezası

SMMM Kınama cezası gerektiren haller bu günkü yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

Mali müşavirlik meslek hukuku içerisinde, “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamına aykırı bazı hallerde, meslek mensuplarına kınama cezası verilmektedir.

Şimdi, maddeler halinde hangi durumlarda Mali Müşavirlerin kınama cezası ile karşılaşacağını inceleyelim.

SMMM ve YMM Kınama Gerektiren Haller Nelerdir?

Aşağıda, YMM VE SMMM meslek mensuplarına hangi hallerde kınama cezası verileceği maddeler halinde sıralanmıştır.

Maddeler SMMM’ ler için olan maddeler YMM’leri de kapsamaktadır.

 • Üç yıllık içerisinde uyarma cezası gerektiren bir eylemin tekrarlanması,
 • Sahip olunmayan unvanları kullanmak,
 • Hizmet sözleşmesi yapılmadan iş kabul edilmesi,
 • Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği resmi kurumlarca saptanan iş sahiplerinin Oda ve Birlik tarafından ilanından itibaren defterlerinin tutulması ve işlerinin yürütülmesi.,

(Oda tarafından zorunlu olarak görevlendirme durumu hariçtir.)

 • Reklam yasağına uyulmaması,
 • Asgari ücret tarifesi altında iş kabul edilmesi,
 • Ücretin tahsil edilmemesine rağmen sonraki yıllarda sözleşmenin sürdürülmesi,
 • Ücret yönetmeliğine aykırılık nedeniyle işi geri verilip, Oda ve Birlikçe ilan edilmiş iş sahiplerinin işlerinin kabul edilmesi,

(Oda tarafından zorunlu olarak görevlendirme durumu hariçtir.)

 • Çalışanlar listesine kayıtlı olmadan meslek mensubu unvanıyla faaliyette bulunulması,
 • Başka bir meslek mensubu ile sözleşmesi bulunan müşterilere, iş teklif edilmesi ve başka bir meslek mensubu aleyhine olumsuz yorumlarda bulunulması,
 • Diğer bir şekilde, başka bir meslek mensubunun yapmış olduğu uygulamalar ile ilgili görüş bildirmek veya eleştiri yapmak,
 • Meslek mensubunun bağlı bulunduğu odanın çalışanlar kütüğüne sorumlu ortak kaydettirilmeden şube açılması,
 • Kasıtlı olmamak kaydıyla, yeterince özen ve titizlik gösterilmeden; düzenleme kanun ve standartlara aykırı beyanname veya bildirgelerin imzalanması, denetlenmesi ve tasdik edilmesi,
 • Oda ve birlik kurulları başkan ve üyelerinin, kanun ve yönetmeliklere aykırı davranması,
 • SMMM’lerce çalışanlar kütüğüne kayıt olmadan birden fazla beyanname imzalatılması,
 • Büro Tescil Belgesi alınmaması, süresinde vize ettirilmemesi,
 • Büro standartlarına uyulmaması,
 • Mesleki bürolarda bağımlı olarak çalışan meslek mensuplarının işten çıkış tarihlerinden itibaren, stajyerlerin ise ruhsat aldıkları tarihten itibaren 2 yıl geçmedikçe, işyerinden ayrıldıkları meslek mensuplarının rızası olmadan müşterilerine hizmet vermeleri,
 • Meslek mensuplarının kendisi, hizmetleri veya faaliyetleri ile ilgili yanlış veya yanıltıcı açıklamalarda bulunması,
 • Üçüncü kişilere çıkar sağlama vaadi ile iş temin edilmesi,
 • Meslek mensubunun, hukuka aykırı davranarak rekabette avantaj sağlaması,
 • Başka bir meslek mensubu hakkında doğru olmayan ihbar veya şikayette bulunulması,
 • Başka bir meslek mensubunun çalışanlarını, yükümlülüklerine aykırı davranmaya teşvik ederek doğrudan veya dolaylı menfaat sağlanması,

SMMM ve YMM’ler açısından kınama cezası gerektiren haller olarak karşımıza çıkmaktadır.

YMM’ler için Kınama Gerektiren Haller Nelerdir?

Aşağıda, sadece YMM’ler için geçerli olan maddeler yer almaktadır.

SMMM Kınama cezası gerektiren haller YMM’leri de kapsamakta iken aşağıdaki maddeler sadece YMM’leri kapsamaktadır.

 • YMM’lerce, yönetmelikte belirtilen akrabalık derecesinde olan kişilerin ortak veya yönetiminde oldukları firmaların işlerine bakılması, ya da aynı yakınlıktaki SMM’lerin baktığı işlerin tasdik edilmesi,
 • YMM’lerin kendi defteri haricinde defter tutması, muhasebe bürosu açması veya ortak olması,

YMM’ler için kınama cezası gerektirmektedir.

Sonuç

Yazımızda, sizler için YMM ve SMMM’ler için hangi durumlarda kınama cezası ile karşılaşabileceği hakkında maddeleri sıraladık.

Mevzuat ile ilgili bu ve benzeri konular için “Hukuk” kategorimiz altındaki yazılarımızı inceleyebilisiniz.

 • 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu

  2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu

  2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu ile kültür ve turizm bölgelerinin geliştirilmesi, turizm sektöründeki işletmelerin teşvik edilmesi ve denetlenmesi amaçlanmaktadır. Yazımızda bu kanun kapsamındaki düzenlemeleri ve teşvikleri ana hatları ile sizlere sunacağız. Öncelikle, ilgili kanun kapsamında yapılacak yatırımlar öncelikli olarak, kültür ve turizm koruma ve gelişim […]

  “Devamını Okumak İçin Tıklayınız”


 • SMMM Kınama Cezası

  SMMM Kınama Cezası

  SMMM Kınama cezası gerektiren haller bu günkü yazımızın konusunu oluşturmaktadır. Mali müşavirlik meslek hukuku içerisinde, “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamına aykırı bazı hallerde, meslek mensuplarına kınama cezası verilmektedir. Şimdi, maddeler halinde hangi durumlarda Mali Müşavirlerin […]

  “Devamını Okumak İçin Tıklayınız”


 • Engelli İşçi Hakları

  Engelli İşçi Hakları

  Engelli işçi hakları bu günkü yazımızın konusunu oluşturmaktadır. Yazımızda, özel sektörde çalışan engelli işçilerin haklarını “4857 Sayılı İş Kanunu” çerçevesinde değerlendireceğiz. Öncelikle, engelli kavramı tanımı yapılacak olursak; fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam […]

  “Devamını Okumak İçin Tıklayınız”


 • Segem Çıkmış Sorular

  Segem Çıkmış Sorular

  Segem Çıkmış Sorular ve çıkması muhtemel örnek sorular bu günkü yazımızın konusu. Esas itibariyle “Segem Teknik Personel Yeterlilik Sınavı” olan bu sınav, 5864 Sayılı sigortacılık Kanunu ve Sigorta Acenteliği Yönetmeliği çerçevesinde, sigortacılık ürünlerinin pazarlama, satış ve danışmanlığı ile ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda çalışan […]

  “Devamını Okumak İçin Tıklayınız”


 • Hamile İşçi Hakları

  Hamile İşçi Hakları

  Hamile işçi hakları konusunu, başta doğum izni olmak üzere iş hukuku ve sosyal güvenlik açısından bu günkü yazımızda ele alacağız. Yazımızda, hamile işçiler işten çıkarılabilir mi? hamile işçiler gece vardiyasına kalabilir mi? hamile işçiler fazla mesai yapabilir mi? gibi soruların cevaplarını arayacağız. Hamile işçi Hakları […]

  “Devamını Okumak İçin Tıklayınız”


 • Anonim Şirket Limited Şirket Farkı

  Anonim Şirket Limited Şirket Farkı

  Anonim şirket limited şirket farkı hem girişimciler için hem de kuruluş işlemi yapacak kişiler için merak edilen bir konu. Anonim ve limited şirketlerin her ikisi de sermaye şirketi türlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu günkü yazımızda, A.ş ve Ltd. nedir? İki şirket türü arasındaki farklar […]

  “Devamını Okumak İçin Tıklayınız”


 • Bakiye Süre Ücret Alacağı

  Bakiye Süre Ücret Alacağı

  Bakiye süre ücret alacağı, belirli süreli iş sözleşmelerinde, iş sahibinin geçerli nedenle fesih hakkı olduğu durumlarda, iş sözleşmesini süresinden önce feshetmesi ile, ya da işverenin işi kabulde temerrüde düşmesi ile işçinin söz verdiği işi yapmaya zorunlu olmaksızın aldığı ücrettir.

  “Devamını Okumak İçin Tıklayınız”


 • Kötü Niyet Tazminatı

  Kötü Niyet Tazminatı

  Kötü niyet tazminatı İş Kanunu Md. 17/6’da düzenlenmiş olup dürüstlük kuralına uygun olmayan fesihlerde söz konusu olmaktadır. Kötü niyet tazminatı, haksız fesihlerde ve Yargıtay kararlarında çerçevesi çizilen kötü niyetli fesih hallerinde işçiye verilen bir tazminat hakkıdır.

  “Devamını Okumak İçin Tıklayınız”


 • İhbar Tazminatı Şartları ?

  İhbar Tazminatı Şartları ?

  İhbar tazminatı şartları hangileridir? Hangi durumlarda ihbar tazminatı ödenir ? Hangi durumlarda ihbar tazminatı ödenmez ve ihbar süresin içerisinde iş arama izni konularına yazımızda değineceğiz.

  “Devamını Okumak İçin Tıklayınız”


 • İşverenin Bildirimsiz Fesih Hakkı

  İşverenin Bildirimsiz Fesih Hakkı

  İşverenin bildirimsiz fesih hakkı ve hangi durumlarda iş sözleşmesinin bildirimsiz yani derhal feshedilebileceğimize yazımızda değineceğiz.

  “Devamını Okumak İçin Tıklayınız”


Rastgele Gönderiler