1. Anasayfa
 2. Muhasebe
 3. Kredi Kartı Muhasebe Kaydı

Kredi Kartı Muhasebe Kaydı

Kredi kartı muhasebe kaydı

Kredi kartı muhasebe kaydı, kredi kartı kullanılarak yapılan alış veya satış işlemleri dolayısıyla yapılan kayıtlardır.

Günümüz ticaretinde, hem pos cihazı ile yapılan tahsilatların hem de kredi kartı ile yapılan ödemelerin sıklığı nedeniyle muhasebe açısından da bu işlemlerin yevmiye kayıtlarını önemli hale getirmektedir.

Bankalar ise bu işlemler üzerinden komisyon kesintisi yaparak ayrıca gelir elde etmektedir.

Şimdi sizlere bu işlemlerin doğru kayıt edilebilmesi için gerekli bilgileri örnek muhasebe kayıtları üzerinden aktaracağız.

Yazımızda kredi kartı ile ilgili aşağıdaki işlemlerin muhasebe kayıtlarını inceleyeceğiz.

 • Kredi Kartı ile Satış Muhasebe Kaydı
 • Kredi kartı ile Alış / Borç Ödeme Muhasebe Kaydı
 • Kredi Kartı Aidatları Muhasebe Kaydı
 • Kredi Kartı Komisyon Kesintisi Muhasebe kaydı

Kredi Kartı ile Satış Muhasebe Kaydı

kredi kartı ile satış muhasebe kaydı

Kredi kartı ile yapılan satışlar pos cihazları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Teslim edilen mal veya hizmet bedeli “108.Diğer Hazır Değerler Hesabı” borcuna yazılır. Karşılığında ise”600. Yurtiçi Satılar” ve “391.Hesaplanan KDV Hesabı kullanılır.

Öte yandan, cari hesaplara kaydedilmiş vadeli satışlarda ise 108. hesabı karşılığında “120.Alıcılar Hesabı” alacak tarafına kayıt yapılır.

Ayrıca, işletmeler ile banka arasındaki anlaşma dolayısıyla postan çekilen tutarlar, işletme banka hesaplarına intikali uzun sürecek ise “108.Diğer Hazır Değerler” hesabı yerine 127 Diğer Ticari Alacaklar Hesabı” kullanılmalıdır.

Satış Esnasında Pos ile Tahsilat Yapılması

Özellikle, parekende satış yapan pos ile satışların çok yoğun olduğu işletmelerde, doğrudan pos ile yapılan anlık satışlar aşağıdaki gibi kaydedilir.

Bununla birlikte işletme, tercihen müşterilerinin kayıtlarını tutmak adına tahsil edilecek tutarları önce cari hesaba kaydedip sonrasında da tahsilat kaydını girebilir.

Örnek: X Gıda işletmesi, KDV Hariç 5.000 TL tutarındaki zeytinyağı satış tutarının tamamını kredi kartı ile tahsil etmiştir.

(KDV %8 ) (Pos çekimleri banka tarafından 1 gün sonra işletme hesabına yansıtılmaktadır.)

BA
108.Diğer Hazır Değerler5.400
391.Hesaplanan KDV 400
600. Yurtiçi Satışlar5.000

Cari Hesabın Pos İle Ödeme Yapması

Kimi durumlarda ise işletme vadeli olarak çalışmakta ve satış tutarları önce cari hesaplara yansıtılmaktadır. Yukarıdaki örnek üzerinden hesap önce vadeli olarak cari hesaba kaydedilip sonrasında pos ile tahsilat kaydı yapmıştır.

BA
108. Diğer Hazır Değerler5.400
120. Alıcılar 5.400

Pos Tahsilatlarının Bankada Tahsili

İşletmelerin kimi durumlarda pos ile yaptığı tahsilatlar için banka nezdinde ayrı bir banka hesabı olabileceği gibi çoğu zaman tahsilatlar işletmenin vadesiz ticari hesaplarına yansımaktadır.

İşletme, hesap ekstrelerine yansıyan pos tahsilatları karşılığında “102. Bankalar” hesabı bakiyesi artacağı için borç tarafına, bankaya yatmayı bekleyen pos tahsilatları azalacağı için ise “108. Diğer Hazır Değerler” hesabının alacak tarafına kayıt yapılmaktadır.

BA
102. Bankalar5.400
108. Diğer Hazır Değerler 5.400

Kredi Kartı ile Ödeme Muhasebe Kaydı

İşletmeler, kredi kartı ile pos üzerinden satış yapabileceği gibi kendileri de kredi kartı ile borç ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirler.

 • Bazı durumlarda işletmeler, ortaklarının kredi kartları ile ödeme yaparken bazı durumlarda ise işletme adına mahsus çıkarılmış ticari kredi kartları ile ödemeler yapmaktadır.
 • Tek düzen hesap planı çerçevesinde işletmelerin kredi kartı ile yapmış olduğu borç ödemeleri “309. Diğer Mali Borçlar” hesabında takip edilmelidir.
 • Uygulamada, ortağın şahsi kredi kartı ile yapılan ödemeler “331. Ortaklara Borçlar” hesabında izlenildiği görülmektedir.
 • Ya da ticari kartlar ile yapılan ödemeler “300. Banka Kredileri” hesabında izlenebilmektedir.

Ancak, uygun olan, işletmeye ait kayıt kredi kartlarının “309. Diğer Mali Borçlar” hesabında, ortaklara ait ticari olmayan şahsi kredi kartlarının ise “331. Ortaklara Borçlar” hesabında takip edilmesidir.

Örnek: A işletmesi, B işletmesine olan 10.000 TL lik mal alım borcunu işletme ticari kredi kartı ile ödemiştir.

BA
320. Satıcılar10.000
309. Diğer Mali Borçlar 10.000

Örnek: A işletmesi, yönetim ofisinde kullanılmak üzere 5.000 TL KDV hariç bedelli kırtasiye malzemesi alımı yapmıştır. Ödeme alım esnasında ortak A’nın şahsi kredi kartı ile yapılmıştır. (KDV %18)

BA
770.Genel Yönetim Giderle10.000
191. İndirilecek KDV 900
309. Diğer Mali Borçlar 10.000

Pos Komisyonlarının Muhasebe Kaydı

Pos Komisyonlarının Muhasebe Kaydı

İşletmelerin pos cihazı ile yapmış olduğu satışlara ilişkin banka komisyon kesintileri “760. Pazarlama satış ve Dağıtım Giderleri” hesabında takip edilmelidir.

 • Uygulamada bu kesintilerin “770.Genel Yönetim Giderleri” veya “780. Finansman Giderleri” bünyesinde kaydedildiğine rastlanmaktadır.
 • Bu şekilde yapılacak kayıtlar Tek düzen Hesap planına uymamaktadır.
 • 770 hesabına kayıt için bu giderin bir yönetim gideri olması veya 780. Hesabına kaydedilmesi için işletmenin bankalardan sağlamış olduğu bir fon teminine ilişkin gider olması gerekir.
 • Pos komisyonları, satışın veya tahsilatın yapılmasını kolaylaştıran bir pazarlama unsuru olarak karşımıza çıktığı için “760. Pazarlama satış ve Dağıtım Giderleri” hesabında takip edilir.

Ayrıca, banka ekstrelerinde kesintilere ilişkin bir BSMV kesintisi var ise bu tutarlar “Kanunen Kabul Edilmeyen Gider” olarak ayrıca beyan edilmeli ve KKEG alt hesabında izlenmelidir.

Örnek: A işletmesi banka Ekstresinde pos satışlarına ilişkin 400 TL pos komisyon kesintisi ve 40 TL Pos kullanım ücreti ödemiştir.

BA
760. Pazarlama satış ve Dağıtım Giderleri440
102.Bankalar 440

Kredi Kartı Aidatlarının Muhasebe Kaydı

Kredi Kartı Aidatlarının Muhasebe Kaydı

Kredi kartı aidatları bankaların kredi kartı kullandırdıkları müşterilerinden belirli dönemlerde almış olduğu kart kullanım ücretleridir.

Kredi kartı aidat ve benzeri ücretleri işletmeler için bir finansman gideridir. Bu nedenle kredi kartı aidat ödemeleri “780.Finansman Giderleri” hesabında takip edilmelidir.

Örnek: A işletmesi kullanmış olduğu ticari kredi kartı için 31.12.2023 tarihinde 300 TL aidat ödemiştir. Ödeme işletmenin vadesiz hesabından alınmıştır.

BA
780. Finansman Giderleri300
102.Bankalar300
tevkifatlı fatura muhasebe kaydı

“Tevkifatlı Fatura Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?”

— Anna Wong, Gönüllü

Rastgele Gönderiler