1. Anasayfa
  2. Muhasebe
  3. Kasa Fazlası Muhasebe Kaydı

Kasa Fazlası Muhasebe Kaydı

kasa fazlası muhasebe kaydı

Kasa fazlası muhasebe kaydı, bir işletmede fiili kasa sayımının, kayıtlardaki “100.Kasa” hesabındaki kasa bakiyesinden fazla olması durumunda yapılan kayıttır.

Bu günkü yazımızda kasa fazlalıklarının nasıl muhasebeleştirileceğini ve kasa fazlasının hangi durumdan dolayı oluşabileceğini inceleyeceğiz.

İşletmelerdeki kasa fazlalıkları bir çok nedenden kaynaklanabilir.

Fazlalığın nedeni genellikle, nakit olarak yapılan tahsilatın kayıtlara geçirilmemesi, fazla tahsilat yapılması, kasadan noksan ödeme yapılması ya da kasadan çıkış yapılan tutarın eksik kayıtlara geçirilmesi olabilmektedir.

Öncelikle, fiili kasa bakiyesindeki fazlalığın nedeni araştırılmalı ve ona göre fazla tutar muhasebe kayıtlarına aktarılmalıdır.

Şimdi, sizlere kasa fazlalığı ile ilgili olasılıklara ilişkin kayıtları örnekler üzerinden açıklayalım.

Kasa Fazlası Muhasebe Kaydı Örnek Uygulamalar

Örnek: XYZ işletmesinin muhasebe kayıtlarında, “100.Kasa” hesabı bakiyesi 35.000 TL olarak yer almaktadır. Ancak, gün sonu kasa sayımında bakiye 36.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Kasa fazlası muhasebe kaydı yapınız ve açıklayınız.

Şimdi örneğimizle ilgili oluşabilecek senaryoları inceleyelim.

İlk olarak fiili sayım ile kasa bakiyesinin arasındaki fark tespit edilir.

Kasa fazlası : 36.000 – 35.000 = 1.000 TL olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kasa Fazlalığının Nedenin Aynı Gün Bulunması Muhasebe Kaydı

Kasadaki fazlasının nedeninin, işletmenin alım yaptığı Y işletmesine eksik ödeme yapmış olduğundan kaynaklandığı anlaşılmıştır.

Yani, İşletme Y işletmesine, kasadan 1.000 TL ödeme yapmasına rağmen kayıtlara 2.000 TL olarak kaydetmiştir.

Bu durumda, satıcıya yapılan fiili ödeme kayıtlarda fazla gösterildiği için, satıcı hesabına fazla kaydedilen 1.000 TL’nin kasaya virmanının yapılması gerekmektedir.

BA
100. Kasa1.000
320.Satıcılar
320.001. Y İşletmesi
1.000

Yukarıdaki kayıt sonucunda, kaydi kasa bakiyesi 35.000 iken 1.000 TL daha kasaya giriş yapılması neticesinde, 36.000 TL de kasa denkliği sağlanmıştır.

Aynı Gün İçinde Tespit Edilemeyen Kasa Fazlasının Muhasebe Kaydı

Şimdi de aynı örnek üzerinden, kasa fazlasının aynı gün tespit edilememesi durumunu inceleyelim.

X işletmesi, araştırmalara rağmen kayıtlarda 35.000 TL olan kasa bakiyesinin fiili kasa envanterinde 36.000 TL çıkmasından kaynaklık 1.000 TL kasa fazlasını tespit edememiştir.

BA
100. Kasa1.000
397.Sayım ve Tesellüm Fazlaları1.000

Yukarıdaki yevmiye kaydında görüldüğü üzere, kasa fazlasının aynı gün içerisinde tespit edilememesi durumunda,

  • Öncelikle, “100.Kasa” hesabının borç tarafına, fiili kasa durumu ile eşitlemek için, kasa fazlası olan 1.000 TL tutarında kayıt yapılır.
  • Kasa hesabının karşılığında da, “397.Sayım ve Tesellüm Fazlaları” hesabına alacak kaydı yapılır.

Kasadaki fazlanın Dönem Sonu Tespit Edilememesi Muhasebe Kaydı

Son olarak, A işletmesi dönem sonuna geldiğinde fiili kasa mevcudundaki fazla 1.000 TL’nin kaynağını bulamamıştır.

Bu durumda, fazla 1.000 TL, işletmenin olağan faaliyeti içerisindeki bir gelir veya kar olmadığı için “679. Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar” hesabına kaydedilmelidir.

BA
397.Sayım ve Tesellüm Fazlaları1.000
679. Diğer Olağan Gelir ve Karlar1.000

Böylece, “397.Sayım ve Tesellüm Fazlaları” hesabının alacağına kaydedilmiş olan 1.000 TL tutar, bu hesabın borç tarafına ters kayıt yapılarak kapatılmıştır.

Karşılığında da bir gelir tablosu hesabı olan “679. Diğer Olağan Gelir ve Karlar” hesabının alacak tarafına kaydedilmiştir.

Kasadaki Fazla Tutarların Muhasebe Kaydı Sonuç

Sonuç olarak, kasa fazlası muhasebe kaydı yapılırken, aynı gün içerisinde tespit edilen tutarlar ilgili hesaplara ödeme yapılarak kapatılır.

Aynı gün içerisinde tespit edilememesi halinde kasa fazlası, 397.Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabının alacağına kaydedilir.

Dönem içerisinde de fark nedeni tespit edilemez ise 397 hesabı kapatılarak, 679. Diğer Olağan Gelir ve Karlar hesabına kayıt yapılır.

Muhasebe kayıtları ile ilgili diğer yazılarımıza, muhasebe kategorimizden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, genel muhasebe hesaplarının işleyişini Mevzuapp Sözlük bölümümüzden inceleyebilirsiniz.


Trafik Sigortası Muhasebe Kaydı

“Trafik Sigortası Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?”


Rastgele Gönderiler