1. Anasayfa
  2. Mali Tablolar Analizi
  3. Finansal Tablolar Analizi ve Yorumlama

Finansal Tablolar Analizi ve Yorumlama

Finansal Tablolar Analizi

Yazımızda Finansal Tablolar analizi formülleri ve yorumlamalarına ayrıntılı bir biçimde yer vereceğiz.

A. Karşılaştırmalı Tablolar Analizi

İki veya daha fazla döneme ait mali verilerin birbirleri ile oransal olarak kıyaslanmasını sağlayan bir analiz tekniğidir.

B. Trend Analizi

Bir veya daha fazla yıla ait mali tablolarındaki verilerin, belirlenmiş bir baz yıla bölünerek mukayese edildiği bir finansal analiz yöntemidir.

C. Oran Analizi

İşletmelerin likitide, mali yapı, kredibilite ve karlılık oranlarının hesaplanması için kullanılan analiz yöntemidir.

1. Likidite Oranları

  • Likidite Oranları, işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü göstermektedir.
  • Likidite Oranları başlığı altında, Cari Oran, Asit – Test Oranı, Nakit Oran, Net Çalışma Sermayesi, Stok Bağımlılık Oranı konularını inceleyeceğiz.

Cari Oran

Cari Oran, İşletmenin vadesi bir senenin altında olan borçlarını, dönen varlıkları ile karşılama gücünü göstermektedir.

Konu ile ilgili ayrıntılı yazımız için aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Net Çalışma Sermayesi

Net Çalışma Sermayesi, tüm kısa vadeli borçlarını ödedikten sonra ne kadar likit varlığının kalacağını gösteren kavramdır.

Bir oran hesaplama biçimi olmayıp, likitide oranları ile yakından ilişkili bir kavramdır.

Asit-Test Oranı (Likit Oranı)

Asit- Test Oranı işletmenin, kısa vadeli borçlarını stokların etkisi olmadan ödeme gücünü göstermektedir.

Konu ile ilgili ayrıntılı yazımız için aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Nakit Oranı

Nakit Oranı, firmanın satış yapamadığı ve ticari alacaklarını tahsil edemediği durumda oluşabilecek kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü göstermektedir.

Konu ile ilgili ayrıntılı yazımız için aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Stok Bağımlılık Oranı

Stok Bağımlılık Oranı, işletmenin kısa vadeli borçlarını ödemesi için stoklarına ne derece ihtiyacı olduğunu gösteren orandır.

Konu ile ilgili ayrıntılı yazımız için aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

2. Mali Yapı Oranları

Kaldıraç Oranı

Kaldıraç Oranı, varlıkların yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir.

Konu ile ilgili ayrıntılı yazımız için aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Finansman Oranı

Finansman Oranı, öz kaynaklarının yüzde kaçı ile ile borçlarını ödeyebileceğini gösterir.

Borç – Öz Kaynak Oranı

İşletmeler, finansman ihtiyaçlarını kendi öz varlığı ile ya da borçlanma ile karşılar. Bu oran iki durum arasındaki dengeyi göstermektedir.

Oto Finansman Oranı

İşletmenin elde etmiş olduğu karın, ne kadarını işletme sermayesini arttırmakta kullandığını gösteren bir orandır.

Kısa Vadeli Borç Oranı

 Finansal Tablolar Analizi yapılırken, işletmenin kısa vadeli yabancı kaynaklarının, Aktif/Pasif toplam içindeki payını göstermektedir.

Rastgele Gönderiler