1. Anasayfa
 2. Sosyal Güvenlik
 3. İşçi Özlük Dosyası nasıl olmalıdır?

İşçi Özlük Dosyası nasıl olmalıdır?

özlük dosyası

İşçi özlük dosyası hangi evrakları içermelidir? Yazımızda bulabilirsiniz.

İşçi Özlük Dosyası

 • İşe Başvuru Formu
 • Hizmet Sözleşmesi
 • Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 4/1 a
 • GSS Giriş Bildirgesi
 • SGK Sigortalı Bildirim Belgesi
 • Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi 4/1 a
 • Aile Durum Bildirimi Formu
 • İşçi kimlik bilgileri, Nüfus Cüzdanı Sureti
 • İkamete Dayalı Nüfus Kayıt Örneği
 • Yabancı Uyruklu İşçi Çalışma İzin Belgesi
 • Ücret Hesap Pusulası
 • Mezun olduğu okul diploma fotokopisi
 • Referansları ve CV’ si
 • Demirbaş Malzeme Teslim Belgesi
 • Sağlık Raporu
 • Kan Grubunu Gösterir Belge
 • Adli sicil kaydı
 • Askerlik Durumunu Gösterir Belgeler
 • 18 yaşından küçük çalışan var ise ebeveyninin muvafakatnamesi
 • Ücretsiz İzinler ve Yıllık Ücretli İzin İle İlgili Dilekçe veya Formlar
 • Yıllık Ücretli İzin Cetveli
 • Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Düzenlenen Tutanaklar
 • 2 adet vesikalık Fotoğraf
 • Doğum Yapan Kadının 6 aylık ücretsiz izin talep dilekçesi
 • Doğum Yapan Kadının Emzirme izin talep dilekçesi
 • İş Kazalarında Yapılması Gereken İdari İşlemler ve İş Kazası Bildirimi
 • İş Kazası Tutanağı
 • Çalışma Belgesi
 • Fazla Çalışma Onay Belgesi
 • İşe İzinsiz Gelmeme / İş Geç Gelme Tutanağı ve İhtarı
 • İstifa Dilekçesi
 • İbraname
 • Toplu İşçi Çıkarılması ile İlgili Olarak Bir Ay Önceden Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne Verilecek Yazı Örneği
 • Toplu İşçi Çıkarılması ile İlgili Olarak Bir Ay Önceden Türkiye İş Kurumu Müdürlüğü’ne Verilecek Yazı Örneği
 • İşe Gelmeyen İşçinin En Son Adresine Gönderilecek Noter Tebligatı İhtarname
 • Daha evvel İşten Çıkarılan İşçinin Tekrar İşe Alınma Daveti
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işçiye verilmesi gerekli eğitim ve bilgilendirmelerin belgeleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gerekli araç ve gereçlerin verildiğine ilişkin işçinin İmzasını Taşıyan belgeler
ücretli izin
İşçinin Ücretli İzin Alabileceği Durumlar

Rastgele Gönderiler