1. Anasayfa
 2. E-Dönüşüm
 3. E-Gider Pusulası Nedir?

E-Gider Pusulası Nedir?

e-gider pusulası

E-Gider Pusulası, vergi mükelleflerinin, mükellef olmayan diğer kişilerden almış oldukları mal ve hizmetler karşılığında veya bu kişilerden almış oldukları iadeleri dolayısıyla düzenleyecekleri elektronik belgedir.

 • Söz konusu elektronik belge, ilk olarak 509. Nolu vergi usul kanunu tebliği ile tanımlanmış olup, düzenlenmesi henüz mükelleflerin tercihine bırakılmıştır. Ayrıca 535. Nolu Tebliğ ile belgede imza bulunup bulunmamasına ilişkin bazı değişiklikler yapılmıştır.
 • Yani, E-gider pusulası kullanımı genel itibariyle zorunlu bir elektronik uygulama değildir. Ancak, vergiye uyum düzeyi düşük mükellef veya mükellef gruplarına bu uygulamanın zorunlu kılınmasına bakanlık yetkilidir.
 • Bakanlığın mükelleflere bu uygulamayı zorunlu kılması için mükelleflere geçiş öncesinde 3 aylık bir hazırlık süresi vermesi gerekmektedir.

Belgenin, vergisel açıdan özelliklerine gelecek olursak;

 • Öncelikle, bu belgenin düzenlenmesindeki esas amaç, vergiden muaf olan kişilerin, elde etmiş oldukları gelirlerin, kaynakta kesinti yöntemi ile tahsilinin sağlanmasıdır. Tahsil işlemi, mükellefleri, 3. kişiler adına vergi sorumlusu tayin ederek yapılmaktadır.
 • Nitelik, itibariyle E- gider pusulası, kağıt ortamında düzenlenen gider pusulası ile aynı durumlarda düzenlenmektedir.
 • Söz konusu E- Belge, kağıt ortamda düzenlendiği gibi malın veya hizmetin tesliminden itibaren 7 gün içerisinde düzenlenmelidir.

Hangi durumlarda, gider pusulasının düzenlendiğini, gider pusulasının taraflarını ve muhasebe kayıtlarının nasıl yapıldığını aşağıdaki bağlantılara tıklayarak tüm ayrıntıları ile öğrenebilirsiniz.

Şimdi, E-Gider Pusulası ile ilgili diğer hususlara göz atalım.

E-Gider Pusulası Uygulamasına Nasıl Geçilir?

Öncelikle, E-Gider pusulasının, zorunlu bir uygulama olmadığından yukarıda bahsetmiştik; ancak bu uygulamaya gönüllü olarak geçmek isteyen mükellefler;

 • E-Fatura Uygulamasına dahil olmalı,
 • Belgeyi düzenleyebilme ve iletebilme konusunda yeterli hazırlıkları yapmalı,
 • Ayrıca, belgeyi kullanacaklarına dair başvuru yapmalıdır.

E-Gider Pusulasında Bulunması Gereken Bilgiler

Aşağıdaki bilgiler E-gider pusulasında yer almalıdır:

 • Alıcının yani malı veya hizmeti satın alanın, Ad-Soy ad-Unvan-Vergi Dairesi-Adres Bilgisi- Ad-Soyad/VKN bilgileri,
 • Belge tarihi, saati ve belge numarası,
 • Satıcının yani işi mal veya hizmeti teslim edenin; Ad-Soy ad- TCKN ve ikametgah bilgileri.
 • İşin türü, miktarı, bedeli, vergi ve diğer kesinti tutarları.
 • Belgenin bakanlık tarafından belirlenmiş özelliklerde bulunan doğrulanmasına yarayan barkod bilgisi.

E-Gider Pusulasının Teslimi, İmzalanması ve Saklanması

 • Düzenlenen e-belge, söz konusu belgenin muhatabı (yani mal veya hizmet teslimini yapan kişi) tarafından ıslak imza ile imzalanmalıdır.
 • Elektronik ortamda imzalanmış bu belge, muhatabın talebi üzerine elektronik veya kağıt nüshalar olarak iletilmelidir.
 • Ayrıca, belgeyi düzenleyenler, elektronik imzalı bu belgeyi ayrıca ıslak imzalı bir biçimde saklamalı ve istenildiği zaman gerekli makamlara ibraz edebilmelidir.

Rastgele Gönderiler