1. Anasayfa
 2. Muhasebe
 3. Bordro Muhasebe Kaydı

Bordro Muhasebe Kaydı

bordro muhasebe kaydı

Bordro muhasebe kaydı, işletmelerin işçilik giderlerini ve bunlara ilişkin; vergi, sgk primi, bes kesintisi, icra kesintisi gibi kalemlerin muhasebeleştirildiği kayıtlardır.

Yazımızda aşağıdaki maddelerde yer alan unsurların muhasebe kayıtları ele alınacaktır.

 • Brüt ücret Muhasebe Kaydı
 • Bes Kesintisi Muhasebe Kaydı
 • İcra kesintisi Muhasebe Kaydı
 • Net ücret Muhasebe Kaydı
 • İşçilik Damga vergisi Muhasebe Kaydı
 • Ücret Stopajı Muhasebe Kaydı
 • SGK Primi Muhasebe Kaydı
 • Devlet Teşvikleri Muhasebe Kaydı

Bordro Muhasebe Kaydı Kullanılacak Hesaplar

Öncelikle, ücret bordrosu yevmiye kayıtları yapılırken hangi hesaplar kullanılması gerektiğini ele alalım.

Brüt Ücret Yevmiye Kaydı

Brüt ücret muhasebe kaydı yapılırken, personellerin yer aldığı departmana göre, “730 Genel Üretim Giderleri“, “740.Hizmet Üretim Maliyeti”, “770.Genel Giderleri”, “760.Pazarlama Satış Giderleri” hesapları kullanılmalıdır.

Örneğin, pazarlama departmanında çalışan işçilerin ücretleri, “760” hesabında ele alınırken, hizmet işletmelerinde personel ücretleri “740” hesabında takip edilmelidir.

Öte yandan, Üretim işletmelerinde üretim personellerine ilişkin ücretler “730” hesabında takip edilmelidir.

Ayrıca, birden fazla departman olması durumunda; ücretler, departmanlara göre ayrı ayrı 730,740,760,770 gibi hesaplarda kaydedilerek doğru maliyet çalışması yapılması uygun olacaktır.

Net Ücret Yevmiye Kaydı

Net ücret: brüt ücretten gelir vergisi, damga vergisi, sgk kesintileri, bes kesintisi ve icra gibi diğer kesintilerin düşüldükten sonra kalan tutardır.

Yani, net ücreti personele ödenen tutar olarak ifade edebiliriz.

Ayrıca, net ücreti aşağıdaki gibi formülize edebiliriz.

Net Ücret = Brüt Ücret – ( Gelir Vergisi + Damga Vergisi + SGK işçi Primi + İşçi İşsizlik primi)

Öncelikle, net ücret toplamı, her ay maaş tahakkuk ettiğinde“335. Personele Borçlar” hesabının alacak tarafına kaydedilmelidir.

Ücret ödendiğinde ise ödeme gününde “335. Personele Borçlar” hesabı borçlandırılmalı karşılığında ise ödeme türüne göre “102.Bankalar” veya “100.Kasa” hesapları alacaklandırılmalıdır.

Unutmayalım ki, bir işyerinde işçi sayısının 10 ve üzeri olması halinde ödemeler banka yoluyla yapılmak zorundadır.

Ücret Stopajı ve Damga Vergisinin Yevmiye Kaydı

Ücret Stopajı ve damga vergisi “360. Ödenecek Vergi ve Fonlar” hesabının alt hesaplarında takip edilmelidir.

Ücret tahakkuk ettiğinde “360. Ödenecek Vergi ve Fonlar” hesabının alacak tarafına kayıt yapılır.

Ayrıca, bu vergilerin ödeme gününde ise “360. Ödenecek Vergi ve Fonlar” hesabının borç tarafına, karşılığında ise ödeme türüne göre 100 veya 102 hesabı alacaklandırılır.

BES Kesintisi ve İcra Kesintisi Muhasebe Kaydı

BES kesintisi ve İcra Kesintileri “369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı” alacak tarafına kaydedilir.

Ayrıca, BES kesintisi ilgili sigorta şirketine veya icra kesintisi ilgili icra dairesine ödendiğinde 369. hesabının borcuna ödeme yapılan hesabın ise alacak tarafına kaydedilir.

Sosyal Güvenlik Kesintileri Muhasebe Kaydı

Maaş üzerinden alınan aşağıdaki sosyal güvenlik kesintileri “361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı” alacak tarafında takip edilir.

Ödendiklerinde ise borç tarafına kayıt yapılarak kapatılırlar.

Maaş üzerinden yapılan sosyal güvenlik kesintileri:

 1. SGK İşçi Primi
 2. İşçi İşsizlik Primi
 3. SGK İşveren Primi
 4. İşveren İşsizlik Primi olarak karşımıza çıkmaktadır

SGK Teşviklerinin Muhasebe Kaydı

SGK teşvikleri veya SGK primine ilişkin indirimler ücret tahakkuk ettiğinde“602.Diğer Gelirler” hesabının alacağına kaydedilirken karşılığında “136.Diğer Çeşitli Alacaklar” hesabı borcuna kaydedilir.

Akabinde, ödeme esnasında “136” hesabı alacaklandırılarak kapatılır ve “361” hesabının borcuna kaydedilir.

Ek olarak, “136.Diğer Çeşitli Alacaklar” hesabı yerine “181.Gelir Tahakkukları” hesabı da kullanılabilir.

Bordro Muhasebe Kaydı Örnek Soru

Örneğimizde, hem bordro kalemlerinin hem de personel prim hesaplamasının muhasebe kayıtlarını ele alırken aynı zamanda personelin işverene maliyetini de hesaplayacağız.

Örnek: Aşağıda, ABC İşletmesinin Mart 2023 Dönemine ait Bordro ve SGK primleri ayrıntıları yer almaktadır.

Maaş Ödemeleri, 01.04.2023, SGK ve Vergi ödemeleri ise 25.04.2023 tarihinde yapılmaktadır.

Ödemeler banka aracılığı ile yapılmaktadır.

 • Bordro kalemlerinin ve SGK primlerinin muhasebe kayıtlarını yapınız.
 • Personellerin, Mart 2023 dönemi için işverene maliyetini hesaplayınız.
Bordro / Personel SGK PrimleriHesaplamaTutar
Brüt Ücret ( İdari Birim)100.000
SGK İşçi Primi (%14)100.000 * 0,1414.000
SGK İşçi İşsizlik Primi ( %1)100.000 * 0,01 1.000
BES Kesintisi (%3)100.000 * 0,033.000
İcra KesintileriAy içerisinde personel için icra dairesine yatırılan tutar.5.000
Gelir Vergisi(Stopaj)(%20)Asgari Ücrete kadar olan tutarlar vergiden istisnadır. Üzeri için %20 hesaplanmalıdır.
( Temsili bir stopaj tutarı yazılmıştır.)
10.000
Damga VergisiAsgari Ücrete kadar olan tutarlar vergiden istisnadır. Üzeri için “binde 7,59” hesaplanmalıdır.
( Temsili bir damga vergisi tutarı yazılmıştır.)
300
Net ÜcretNet Ücret = Brüt Ücret – ( Gelir Vergisi + Damga Vergisi + SGK işçi Primi + İşçi İşsizlik primi+ Diğer Kesintiler)66.700
Brüt Ücret100.000
SGK Primi İşveren Payı (%20,5)100.000 * 0,205 20.500
SGK İşsizlik İşveren Payı(%2)100.000 * 0,022.000
5510 Kanun İndirimi(%5)100.000*0,05 (işveren Hissesinde İndirim yapmaktadır.)5.000
İşverene MaliyetBrüt Ücret + SGK İşveren Payı + SGK İşveren İşsizlik Payı- İndirimler117.500

Ücret Bordrosu Muhasebe Kaydı Örneği

Öncelikle, örneğimiz üzerinden ücret bordrosu ve primlerin muhasebe kayıtlarını yapalım.

BA
770. Genel Yönetim Giderleri122.500
(770.01. Brüt Ücret )(100.000)
(770.02. SGK İşveren Primi )(20.500)
(770.03. SGK İşsizlik İşveren Payı )(2.000)
136.Diğer Çeşitli Alacaklar5.000
(136.01. 5510 Sayılı Teşvik Alacağı)(5.000)
360.Ödenecek Vergi ve Fonlar10.300
(360.01. Ücret Stopajı )(10.000)
(360.01. Damga Vergisi )(300)
361.Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri37.500
(361.01. SGK İşçi Primi )(14.000)
(361.01. SGK İşçi İşsizlik Primi )(1.000)
(361.01. SGK İşveren Primi )- (5510 Teşvikli)(20.500)
(361.01. SGK İşveren İşsizlik Primi )(2.000)
369. Ödenecek Diğer Yükümlülükler8.000
(369.01. Bes Kesintisi )(3.000)
(369.02. İcra Kesintisi)(5.000)
335.Personele Borçlar66.700
602.Diğer Gelirler5.000
(602.01. 5510 Kanun No’lu Teşvik)(5.000)

Maaş Ödemesi Muhasebe Kaydı Örneği

Şimdi ise maaş ödeme esnasında 01.04.2023 tarihinde yapılacak kaydı yapalım.

335. Personele Borçlar” hesabındaki net maaş ödeme gününde bankadan çıkartılan para ile ödenerek kapatılır.

BA
335. Personele Borçlar66.700
102.Bankalar66.700

Maaş SGK Prim Ödeme Muhasebe Kaydı Örneği

Prim ödemeleri teşvik tutarı kadar az ödeceği için ödeme tutarı “102.Bankalar” hesabından ödenir.

136.Diğer Çeşitli Alacaklar” hesabındaki teşvik alacağı ise daha önce “361.Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri” hesabında tahakkuk eden teşviksiz bakiyeye istinaden ödenerek kapatılır.

BA
361.Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri37.500
102.Bankalar32.500
136.Diğer Çeşitli Alacaklar5.000

Ücret Stopajı ve Damga Vergisi Ödeme Muhasebe Kaydı

Ücrete ilişkin stopaj ve damga vergisi tutarları bankadan ödenerek “360. Ödenecek Vergi ve Fonlar” hesabı kapatılarak aşağıdaki kayıt yapılır.

BA
360. Ödenecek Vergi ve Fonlar10.300
(360.01. Ücret Stopajı )10.000
(360.01. Damga Vergisi )300
102. Bankalar10.300

BES ve İcra Ödeme Kaydı

BES kesintisi ilgili sigorta şirketine ve icra kesintisi ilgili icra dairesine personel adına ödendiğinde aşağıdaki kayıt yapılır.

BA
369. Ödenecek Diğer Yükümlülükler8.000
(369.01. Bes Kesintisi )5.000
(369.02. İcra Kesintisi)3.000
102. Bankalar8.000
Kredi kartı muhasebe kaydı

“Kredi Kartı İşlemleri Muhasebe Kayıtları Nasıl Yapılır?”

Rastgele Gönderiler