1. Anasayfa
 2. Sosyal Güvenlik
 3. 6111 Teşvik Şartları

6111 Teşvik Şartları

6111 teşvik şartları

6111 teşvik şartları ile ilgili ayrıntıları işçi ve işveren açısından bu günkü yazımızda inceleyeceğiz.

6111 sayılı kanun kapsamındaki teşvik aynı zamanda “4447 sayılı Kanun Geçici 10. Madde” teşviki olarak da işveren sisteminde yer almaktadır.

Öncelikle, 6111 teşvik şartları ve merak edilenleri soru cevap şeklinde inceleyelim.

6111 Sayılı Teşvik Ne Kadar İndirim Sağlamaktadır?

 • 6111 teşviki ile çalışanların prime esas kazançları üzerinden ödenecek primlerin, işveren hisselerine ait tutarın tamamı kadar indirim sağlanmaktadır.
 • Bu tutar işsizlik fonundan karşılanmaktadır.

Teşvik Hangi Tarihe Kadar Uygulanacaktır?

 • 02.12.2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3247 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 01/3/2011-31/12/2022 tarihleri arasında işe alınan işçiler için uygulanacaktır.
 • Bu durumda, çalışanlar işe giriş tarihi bu aralıkta olmak koşuluyla daha sonraki yıllarda da bu teşvikten yararlanabilecektir.

Teşvikten Ne Kadar Süre İle Faydalanılacaktır?

İşe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadın sigortalılar yönünden

Ay

Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olup belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmayanlar48
Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olup belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ayrıca işe giriş tarihi itibariyle Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlar54
Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirip belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmayanlar36
Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirip belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ayrıca işe giriş tarihi itibariyle Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlar 42
Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmeyen ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmayanlar24
Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmeyen, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlar30
İşe giriş tarihi itibariyle 29 yaşından büyük erkek sigortalılar yönünden

Ay

Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren ve belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmayanlar24
Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren ve belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ayrıca Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlar30
Mesleki yeterlik belgesi almamış veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca işgücü yetiştirme kursunu bitirmemiş, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlar6

İşçi Yönünden 6111 Teşvik Şartları Nelerdir?

Aşağıda, işçi yönünden 6111 Teşvikinden yararlanma şartlarından bahsedeceğiz.

İşe Giriş Tarihi Şartı

 • Teşvikten yararlanacak çalışan 01.03.2011 ile 31.12.2022 tarihleri arasında işe alınmış olması,

Yaş Şartı

 • Çalışanın 18 yaşından büyük olması,

6 Ay süreyle Çalışmama Şartı

 • Ayrıca, çalışanın işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde işsiz olması gerekmektedir.
 • Yani, işe başlangıç yapacağı aydan önceki 6 ay için herhangi bir işyerinin prim hizmet bildirgelerinde yer almamalıdır.

Ayrıca, söz konusu işsiz olunması gereken 6 aylık dönem içerisinde,

 1. (7) veya (42) nolu belge türü ile stajyer, aday çırak olarak mesleki eğitim görmek amacıyla çalışanlar,
 2. (22) veya (43) bolu belge türü ile Meslek liseleri veya Yüksek öğrenimde staj yapanlar,
 3. (25) veya (43) nolu belge türü ile çalışan işkur Kursiyerleri
 4. Bağ-Kur 4b kapsamında çalışanlar,

bu süreyi ihlal etmiş sayılmamaktadır.

Fiili Olarak Çalışma Şartı

 • Son olarak, 6111 teşviki için sadece fiili olarak çalışılan dönemlerde teşvikten yararlanılmaktadır.
 • Hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile yıllık ücretli izinli olunan süreler için 6111 kapsamında teşvikten yararlanılması mümkün değildir.

Teşvikten Tekrar Yararlanmama Şartı

 • Personeller, teşvikten sadece 1 defaya mahsus olarak yararlanabilirler.
 • Personel hiç bir durumda başka bir işyerinde 6111 den tekrar yararlanamaz.
 • Ancak, personel, teşvik süresi dolmadan ayrıldığı işyerinde, tekrar işe girmesi ile kalan teşvik sürelerinden yararlanabilir.
 • Öte yandan, işsiz kalan personel, yeni bir mesleki yeterlilik belgesi temin ederek kalan teşvik sürelerini farklı bir işyerinde değerlendirebilir.

İşveren Yönünden 6111 Teşvik Şartları Nelerdir?

İşveren açısından aşağıdaki şartların birlikte sağlanması durumunda teşvikten yararlanılabilir.

Özel Sektör İşyeri Olma Şartı

Ancak, aşağıdaki işyerleri 6111 kapsamda teşvikten yararlanamayacaktır.

 • Genel bütçeye dahil daireler,
 • Katma bütçeli idareler,
 • Döner sermayeler,
 • Fonlar,
 • Belediyeler,
 • İl özel idareleri,
 • Belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler,
 • Sosyal güvenlik kurumları,
 • Bütçeden yardım alan kuruluşlar,
 • Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları,
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmeleri,
 • Sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklara ait işyerleri,
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işlerinde,
 • 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işleri ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerinde

4447 sayılı Kanun Geçici 10. Madde kapsamında teşvikten yararlanamayacaktır.

Yasal süresi İçerisinde Beyanname Verme Şartı

 • Teşvikten yararlanmak için, Muhtasar Prim ve Hizmet Bildirgelerinin 6111 Sayılı Kanun numarası ile yasal süresi içerisinde verilmesi gerekmektedir.

İşyerinin Borcu Olmaması Şartı

İşveren İşyerlerinde bildirge verilecek dönemde,

 • Sigorta primi,
 • İşsizlik sigortası primi,
 • İdari para cezası ve
 • Bunlara ilişkin gecikme cezası / zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir

Yapılandırılmış olan SGK borçları, ödenmemiş taksit bulunmaması koşuluyla teşvikten yararlanmaya engel değildir.

SGK primlerinin Yasal Süresinde Ödenmesi Şartı

 • 6111 Sayılı Aylık Prim Hizmet Beyannameleri dolayısıyla tahakkuk eden prim borçları zamanında ve tam olarak ödenmelidir.
 • Aksi takdirde, hem hazine tarafından ödenen primlere hem de işveren tarafından ödenen primlere gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanır.

Ortalama Personel Sayısına İlave Şartı

Teşvikten yararlanacak personelin, işe başlayacağı aydan bir önceki ay ile birlikte 6 aylık dönemin ortalama sayısına ilave olacak işçiler için teşvikten yararlanılabilir.

 • Ortalama personel sayısı: 6 aylık toplam personel sayısı / 6(Ay) olarak bulunur.
 • Ayrıca, ortalama personel sayısı hesaplanırken küsuratlı sonuç çıkması durumunda:
 • Küsurat, 0,01 ile 0,49 arasında aşağı,
 • 0,50 ile 0,99 arasında ise yukarı yuvarlanarak tam sayıya ulaşılır.
 • Örneğin, ortalama 5,40 çıkar ise 5 kişi,
 • Ya da , ortalama 5,69 çıkar ise 6 kişi olarak ortalama dikkate alınır.

Örneğin, 20.03.2022 tarihinde işe başlayacak personel için,

 • 2022-Şubat :10
 • 2022-Ocak : 8
 • 2021-Aralık : 3
 • 2021-Kasım : 5
 • 2021-Ekim : 5
 • 2021-Eylül : 6 kişi çalışmış olduğu durumda,
 • Toplam sigortalı sayısı: 10 + 8 + 3 + 5 + 5 + 6 = 37
 • Ortalama sigortalı sayısı: 37 / 6 = 4,6 = 6,16 olacaktır. (Sonuç 6 ya yuvarlanılacaktır.)

Ortalamanın 6 çıktığı varsayımda, ,7,8,9,10…….. ‘uncu personeller ilgili ay için teşvikten yararlanabilir.

 • Aynı ay içerisinde birden fazla işe giriş yapılan personeller ortalama hesaplanırken tek personel olarak sayılacaktır.
 • Ortalama hesaplanırken, personellerin eksik günlerinin bulunması ya da SGDP kapsamında olması bir farklılık yaratmamaktadır.
 • 6 aylık dönem içerisinde sigortalı çalıştırılmamış aylar hesaplamaya dahil edilmemektedir.
 • Bu durumda, bildirim yapılmış aylardaki toplam sigortalı sayısı yine bildirim yapılmış ay sayısına bölünerek ortalama hesaplanır.
 • Ortalama şartının sağlanamadığı aylarda, teşvikten yararlanılmamakta birlikte, ortalama sağlandığında tekrar teşvikten yararlanabilir. (Teşvik süresi dikkate alınarak.)
 • Birden fazla personelin teşvikten yararlandığı durumlar için takip eden aylarda işçi çıkışı ile ortalama sağlanamaz ise herhangi bir 6111 kapsamındaki personel teşviksiz kod seçilerek ortalama sağlanabilir.
 • Yeni tescil edilen ya da 6 aylık dönemde işçi çalıştırmamış işyerleri için, geriye dönük ortalama tespiti yapılamayacağından dolayı, diğer teşvik şartlarının sağlanması şartıyla, ortalamaya bakılmaksızın teşvikten yararlanılabilir.

Kayıt Dışı İşçi Çalıştırma Tespit Edilmemesi Şartı

 • Kontrol ve denetimler sonucu kayıt dışı işçi çalıştırdığı tespit edilen işyerleri 1 yıl süre ile teşvikten yararlanamayacaktır.

Kimler 6111 Kanunu Kapsamında Teşvikten Yararlanamaz?

 • Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar,
 • Aday çırak, çırak ve öğrenciler,
 • Harp malulleri,
 • 3713 ve 2330 sayılı kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlar,
 • Yalnızca işsizlik sigortasına tabi olanlar,
 • Yurt dışında çalışanlar,
 • Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular,
 • Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler,
 • İş kaybı tazminatı alanlar 6111 Kanun no’lu teşvikten yararlanamazlar.
 • Öte yandan, kanun numarası olarak bakıldığında, 2-7- 12-14-19-20-21-22-23-25-28-41-42-43-44-90-91-92 no.lu belge türü ile bildirilen çalışanlar için 6111’den yararlanılamaz.

6111 Teşvik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Videomuzda İşkur ve Sgk Teşvikleri ile ilgili ortak başvuru yöntemleri yer almaktadır.

SGK işveren sistemi üzerinden, potansiyel teşvikleri sorgulayıp, “4447 sayılı Kanun Geçici 10. Madde” ile tanımladığınız sigortalılarınızı teşvikten yararlandırabilirsiniz.

genç girişimci

“Genç Girişimci Desteği Şartları Nelerdir?”

Rastgele Gönderiler