1. Anasayfa
 2. Sosyal Güvenlik
 3. 14857 Engelli Teşviki

14857 Engelli Teşviki

14857 engelli teşviki

14857 engelli teşviki , 4857 Sayılı Kanun’un 30. Maddesi kapsamında, engelli personel çalıştıran özel sektör işyerleri için işveren hissesinin tamamının hazine tarafından ödenmesini sağlanan bir teşviktir.

Öncelikle, 4857 Sayılı Kanun’un 30. Maddesi uyarınca, elli ve üzeri personel çalıştıran işverenler toplam personellerinin %3 ü kadar engelli personeli, “beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla” yükümlüdürler.

Bu teşvik kapsamında, aşağıda belirtilen koşullar sağlandığında, sigorta primi işveren hisselerinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Şimdi, 14857 engelli teşviki hangi durumlarda alınır? sorusunun cevabını ele alalım.

Kimler 14857 Engelli Teşvikinden Yararlanabilir?

 • Özel sektör işyerlerinden,
 1. Aynı il içindeki işyerlerinde toplam 50 veya daha fazla sigortalı çalıştıranlar,
 2. 5378 sayılı Kanun kapsamındaki korumalı işyerleri,
 3. Kontenjan fazlası engelli sigortalı çalıştırılan işyerleri,
 4. Yükümlü olunmadıkları halde engelli sigortalı çalıştıran işyerleri, bu teşvikten yararlanabilirler.

Not: Korumalı İşyeri “iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel ve ruhsal engelli bireylere istihdam oluşturmak amacıyla gerçek ve tüzel kişilerce açılan ve açılacak olan işyerleri” dir.

 • Teşvikten yararlanacak işyerlerinin, SGK’ya verilecek bildirgelerini kanuni süresi içerisinde vermeleri gerekmektedir.
 • İşyerlerinde çalışan tüm personele ait ödenmemiş sigorta primlerinin, bulunmaması gerekmektedir.
 • Öte yandan, primler geç ödenmiş ise bunlara ait gecikme zammı / faizi işveren tarafından ödenmelidir.

Not: Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi kapsamında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmamalıdır.

14857 Teşvik Tutarı

 • Öncelikle, aynı il içindeki işyerlerinde toplam 50 veya daha fazla sigortalı çalıştıranlar ve korumalı işyerleri için,
 • Ayrıca, Kontenjan fazlası engelli sigortalı çalıştırılan işyerleri veya yükümlü olmadıkları halde engelli işçi çalıştıran işyerleri için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden işveren hisselerinin tamamı, oranında teşvikten yararlandırılacaktır.

Daha önce, zorunlu olarak engelli personelleri çalıştıranlar için işveren hissesinin tamamı, gönüllü olarak fazla kontenjan için ise işveren hissesinin yarısı ödenmekte iken 6518 sayılı ‘Torba’ Kanunun 58’inci maddesi kapsamında daha önce bu iki grup arasında olan ayrım kaldırılarak işveren hisselerinde tamamen ödeme yapılmasına karar verilmiştir.

Kimler 14857 Engelli Teşvikinden Yararlanamaz?

 • İşyerinin, engelli işçiyi yer altı veya su altı işlerinde çalıştırmaması gerekmekle birlikte toplam personel sayısı hesaplanırken de yer altı ve su altında çalışan işçiler hesaplamaya dahil edilmemektedir.
 • SGDP’ye tabi olanlar,
 • Aday çırak, çırak ve öğrenciler,
 • Yurt dışında çalıştırılan sigortalılar 14857 sayısı teşvikten yararlanamamaktadır.
 • %40 dan az çalışma çalışma gücünde kayıp olan engelli personel istihdam edenler.

Engelli Personellere İlişkin Bildirim

 • Öncelikle, bildirim yapılacak sigortalılar için e bildirge sistemi üzerinden “Engelli Teşvik Yönetimi” sisteme kaydedilmelidir.
 • Sonrasında, hem zorunlu olarak hem de gönüllü olarak engelli personel istihdam eden işyerleri, engelli personellerin bildirimleri 14857 sayılı kanun numarası seçerek yapmalıdır.

Rastgele Gönderiler