1. Anasayfa
 2. Sosyal Güvenlik
 3. Ücretsiz İzin Hakkı

Ücretsiz İzin Hakkı

ücretsiz izin nedir?

Ücretsiz izin kullanımı ve yasal prosedürleri hakkında bilinmesi gerekenler yazımızda bulunmaktadır.

 • Bilinmesi gereken ilk husus, bu izinin işveren ve işçilerin karşılıklı rızası ile kullanılması gerekliliğidir.
 • İşveren, işçilerini zorla ücretsiz izne çıkarılamaz. Eğer bir zorlama varsa bu durum işçi açısından haklı nedenle iş akdinin feshi sebebidir.
 • Bu karşılıklı rızanın İş Kanunu’nda istisnaları da mevcuttur;
 1. Analık raporu süresi dolan personel 6 aya kadar ücretsiz izin kullanma hakkına sahiptir.
 2. Ayrıca, işçi yıllık iznini başka bir şehirde geçirecekse, işverenden talep etmesi durumunda, işçi 4 gün izin kullanabilir.
 • Yukarıda bahsedilen iki durumda da işçi, eşleri ve çocukları sağlık hizmetlerinden yararlanabilir.
 • Diğer ücretsiz izinler için, iznin 10 günü aşmaması durumunda sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler, 10 günü aşması durumunda ise GSS için gelir testi yaptırabilir ve GSS primlerini ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler.
 • İşçi izin süresi içerisindeyken başka bir işyerinde çalışırsa işveren haklı nedenlerle iş akdini feshedebilir.

Ücretsiz İzin bildirimi ve Prim Günleri Açısından Durumu

 • İzin kullanacak işçi, izin talep dilekçesi ile işverene yazılı olarak bildirir.
 • İzin süresince Sigorta Primleri tahakkuk etmez, ücret ödenmez.
 • İzin süresi, SGK bildirgesinde Ücretsiz İzin Eksik gün bildirim kodu ile eksik gösterilir.
 • İşçi izne çıkmadan önce haftalık 45 saatlik çalışmasını doldurmuşsa ve 24 saatlik hafta tatilini kullanmamışsa hakkı olan 24 saatlik ücreti işverenden alacaktır.
 • İzin süreleri, kıdem tazminatı hesaplanırken düşülür.
banka
Ücret ve İkramiyelerin Bankadan Ödenmesi Zorunluluğu

Rastgele Gönderiler