1. Anasayfa
 2. E-Dönüşüm
 3. SGK E Tebligat

SGK E Tebligat

sgk e tebligat

SGK e tebligat uygulaması ile ilgili önemli hususları yazımızda inceleyeceğiz.

E tebligat, resmi kurumlar tarafından tebliğ edilecek evrakların, tüzel veya gerçek kişilere e-tebligat sistemleri aracılığı ile internet ortamında göndermesidir.

E tebligat yoluyla gönderilecek evraklar, zorunlu bir durum olmadıkça basılı posta aracılığı ile gönderilmez.

Vergi daireleri ve bir çok kurum tarafından uygulanan e tebligat uygulaması artık, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından da uygulanılmaya başlanacaktır.

Elektronik tebligat sistemi ile ilgili yönetmelik, 24 Eylül 2021 tarihli resmi gazete de yayımlanmıştır.

Uygulama, 01.10.2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

SGK E Tebligat Uygulaması ve Başvuru Süresi

 • Halihazırla sigorta dosyaları olan işverenler, 01.10.2021 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde E tebligat adresi almak zorundadır.
 • 01.10.2021 tarihinden sonra işveren olanlar ise sigortalı çalıştırmaya başladıkları ayı takip eden 3 ay içerisinde elektronik tebligat adresi almak zorundadır.
 • SGK tarafından tebliği gereken tüm evraklar elektronik ortamda tebliğ edilecektir.
 • İşverenler dışındaki kişiler için e tebligat isteğe bağlı olarak uygulanacaktır.
 • İsteğe bağlı olarak, e tebligat sistemine kaydolanlar sonrasında sistemden çıkamayacaktır.
 • Gelen e tebligatlar, tebligat alıcısına ulaştığı günü takip eden 5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.
 • SGK tarafından, işlem ve olaylara ait veriler sgk arşivinde saklanacaktır.

Elektronik Tebligat Alıcılarının Yükümlülükleri

Tebligat Muhatapları,

 • Başvurunun süresinde, tam ve doğru olarak yapılması,
 • Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişikliklerin bildirilmesi,
 • Yönetmelikte belirtilen tüm şartlara riayet etmek,
 • Elektronik tebligatı alacak kişilerde değişiklik olması halinde bu değişikliği bildirmek ile yükümlüdür.

Yükümlülüklere uyulmaması durumunda idari para cezaları söz konusu olacaktır.

Elektronik Tebligat Hangi Durumlarda Kapatılabilir?

Zorunlu veya isteğe bağlı Elektronik tebligat uygulamasına dahil olanlar,

 • Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silinmesi ile (nevi değişikliği, birleşme durumunda da kapanacaktır.)
 • Gerçek kişilerin ölümü veya gaipliğinin Kurum tarafından tespit edilmesi ile,
 • Ölen ya da gaipliğine karar verilen kişinin, varislerince kuruma bildirilmesi halinde E tebligat adresi kapanacaktır.

Sgk E Tebligat Başvurusu Nasıl Yapılır ?

E Tebligat Başvurusu E devlet üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Aşağıdaki videomuzda Sgk E Tebligat Başvurusu nasıl yapılır? izleyerek öğrenebilirsiniz.

kötü niyet tazminatı

Rastgele Gönderiler